Social Icons

luni, 22 februarie 2016

Mitul exporturilor României din anii `80

Ponderea exporturilor și importurilor în PIB-ul României în ultimii 30 de ani
   Cel mai bun an pentru exporturile realizate de România în anii `80 a fost 1988. În acel an, Republica Socialistă România a avut exporturi totale în valoare de 11,39 miliarde de dolari, conform Raportului anual a BNR-ului din anul 1998 (vezi tabelul din imagine).
Tot în acel an, România a înregistrat și cel mai mare excedent comercial din ultimele trei decenii (3,75 miliarde de dolari). Niciodată, după anul 1989, România n-a mai reușit să realizeze excedent comercial.

   Ce pondere aveau exporturile și importurile în PIB-ul României din anii `80 și ce pondere au acum?

    De fiecare dată când auzi vreun economist făcând referire la valoarea exporturilor din anii `80, acesta nu se poate abține să nu măsoare valaoarea în dolari de atunci cu valoare în dolari de astăzi. Anul trecut, dacă facem această comparație, exporturile totale ale româniei au fost de șase ori mai mari decât cele din 1985 (60,58 miliarde de dolari față de 10,17 miliarde de dolari - vezi tabelul din imagine). În 2014, când dolarul avea o valoare mai mică, exporturile totale derau de aproape șapte ori mai mari din 1985. Totuși, aceasta e o raportare eronată, deoarece dolarul din anii `80 era de peste două ori mai puternic decât cel de astăzi, conform valorii sale indexate cu inflația cumulată. Deci, dacă vrei să compari exporturile și importurile din 1985 și 2015, trebuie să ții cont că un dolar de atunci valora anul trecut 2,2 dolari. Prin urmare și exporturile României de 10,17 miliarde de dolari din 1985 sunt echivalente cu 22,38 miliarde de dolari în 2015. Cele 22,38 miliarde de dolari, cât reprezintă exporturile la valoarea actualizată a dolarului, sunt de aproape trei ori mai mici decât exporturile realizate de România pe parcursul anului trecut (60,58 miliarde de dolari față de 22,38 miliarde de dolari, cât reprezintă valoarea exporturilor din 1985, în dolari comparabili cu cei din 2015).
   O altă abordare e raportarea exporturilor și importurilor la Produsul Intern Brut. Dacă în privința exporturilor și importurilor cea mai bună raportare se face prin indexarea cu inflația cumulată a dolarului, în ceea ce privește compararea PIB-ului din anii `80 și cel din prezent, e mai recomandată indexarea cu inflația leului. Așa se face că, un leu din 1985 valora, în 2015, 0,4418 lei, asta, după ce am aplicat și denominarea cu patru zerouri ce-a avut loc în 2005. Deci, dacă înmulțim PIB-ul din 1985, de 817,4 miliarde de lei, cu 0,4418, ne dă un PIB în lei comparabili de 365,14 miliarde lei. Comparând această sumă cu PIB-ul din 2015, de 704,5 miliarde de lei (vezi tabelul din imagine), ne dăm seama că în termeni comparabili, economia din prezent e de aporpe două ori mai mare decât cea din anii 1985.
   România anului 2015, exportă în dolari comparabili de trei ori mai mult decât România anului 1985, iar economia din prezent, comensurată prin PIB-ul în valori comparabile,  e de două ori mai dezvoltată decât cea din anii `80. Dacă exprimăm exporturile ca procent în PIB, ne reiese că între anii 1985 și 1989, exporturile României reprezentau între 17% și 22,5% din PIB (vezi tabelul din imagine). Importurile din aceeași perioadă reprezentau între 14% și 18,1% din PIB. Anul trecut, exporturile totale au reprezentat 34,4% din PIB, iar importurile, de 39,7%. E evident că economia din prezent, deși nu e capabilă să realizeze excedent comercial, e mult mai bine ancorată în economia mondială, comunicând prin intermediul comerțului exterior în procente mai mari raportate la PIB.
   Marea problemă a României post-decembriste o reprezintă incapacitatea de a realiza excedent comercial. Soldul balanței comerciale externe, care, în cazul României din 2015, înseamnă un deficit de 9,3 miliarde de dolari, se regăsește în PIB. Dacă soldul pe anul trecut ar fi fost egal cu zero, adică importurile ar fi avut aceași valoare cu exporturile, atunci PIB-ul României ar fi fost mai mare cu 9,3 miliarde de dolari (37,2 miliarde de lei). Oricum, chiar și așa cu un deficit comercial, România de astăzi e de două ori mai productivă decât cea din 1989, în valori comparabile ale monedei naționale (1 leu din 1989 = 0,4196 lei din 2015).Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu