Social Icons

marți, 8 septembrie 2015

Harta patronilor - manageri din statele UE

Topul statelor UE după proporția de patroni - manageri
   România e pe ultimul loc din UE în privința procentului deținut de patronii ce îndeplinesc și funcția de manageri raportat la populația ocupată. De remarcat că, de data asta, nu mai suntem în compania Bulgariei, ci în cea a Danemarcei. Și Danemarca e în coada clasamentului după procentul de patroni/manageri raportat la populația ocupată (2,12% în Danemarca și 2,11% în România).
Conform datelor Eurostat, în 2014, în UE, populația ocupată totală era de 213,38 milioane, din aceștia, 12,44 milioane (5,83% - vezi tabelul din imagine) aveau statutul de patron ce îndeplinește funcții manageriale. Față de anul 2005, procentul de la nivelul statelor UE este în scădere, de la 8,15% (17 milioane din 208,5 milioane), la 5,83%, cât s-a înregistrat anul trecut. În 13 din cele 28 de state componente ale UE (vezi tabelul din imagine), procentul era superior mediei europene. Totuși, sub acest procent (5,83%) se aflau state cu economii dezvoltate, precum Germania, Austria, Finlanda, Suedia, Italia, Luxemburg. Șapte din cele treisprezece noi state aderate după anul 2004, au procente superioare mediei UE, între ele aflându-se și veșnica noastră tovarășă de coadă a clasamentelor - Bulgaria (6,17%, adică 180 de mii de patroni din 2,93 milioane populație ocupată).
   Estonia și Marea Britanie sunt statele cu cele mai mari procente de patroni ce îndeplinesc funcții de conducere în propriile companii raportat la populația ocupată totală (11,08%, respectiv 10,27%). În coada clasamentului suntem noi, cu un număr de 173,8 mii de patroni dintr-un total al populației ocupate de 8,25 milioane ( 2,11%) și danezii, cu 56,1 mii de patroni dintr-un număr total al populației ocupate de 2,64 milioane (2,12%). Față de anul 2005, în 2014,  la nivelul UE s-a înregistrat o scădere cu 28,5% a procentului de patroni - manageri raportat la populația ocupată (vezi tabelul din imagine). Cele mai mari scăderi procentuale ale proporției de patroni în populația ocupată s-au înregistrat în Finlanda (- 72%), Danemarca (- 70%), Grecia (- 63%), Luxemburg (- 60%) și Italia (- 58%). În afara Luxemburgului, care a înregistrat din 2005 încoace doi ani de scădere economică, Grecia a înregistrat 6 ani de scădere economică, Italia a înregistrat 5 ani, iar Danemarca și Finlanda, câte 4 ani de scădere economică. De partea cealaltă se află Malta (+ 2,7% spor al procentului de patroni), Lituania (+ 9,5%), Slovenia (+ 19,4%) și Polonia (+ 1%), Suedia (+ 16,4%), Cipru (+ 47,7%), aceste state înregistrând, cu excepția Poloniei, ani de scăderie economică în ultimul deceniu ( Cipru - 4 ani, Suedia și Slovenia - 3 ani, Malta și Lituania - 1 an). Austria, Germania și Slovacia sunt statele ce au proporții ale patronilor manageri mai mici decât media europeană, și-au redus în ultimii 10 ani aceste proproții și au înregistrat doar un an de scădere economică, din 2005 până în 2014. România a înregistrat o scădere procentuală de 31% ( de la o proporție a patronilor de 3,05% în 2005, la 2,11% în 2014 (vezi tabelul din imagine). În toată acestă perioadă, economia a înregistrat doi ani de scădere economică (în 2009 și 2010).
   Așadar, nu se poate spune că o creștere a numărului de patroni influențează creșterea economică, ci, mai degrabă, perioadele mai lungi de scăderea economică par să influențeze numărul de patroni - manageri. 

   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu