Social Icons

luni, 7 septembrie 2015

Cum a evoluat datoria publică externă din 1868 până în 2015

Evoluția poverii datoriei publice externe pe locuitor între 1868 și 2015
   La un an de la adoptarea leului românesc, Principatele Unite aveau o datorie externă publică de 16 milioane de dolari, la cursul oficial din 1868 (1 leu românesc = 5,18 lei între 1868 și 1915). Ce înseamă această sumă? Dacă comparăm anuitatea datoriei publice externe cu veniturile la bugetul de stat, putem avea o imagine asupra poverii datoriei publice externe pe locuitor.
Conform datelor din lucrarea Evoluția economică a României. Cercetări statistico - istorice 1859 - 1947, Victor Axenciuc, Ed. Academiei Române, veniturile bugetare pe locuitor erau, în 1968, de 14,94 lei, iar anuitatea datoriei externe publice era de 3,64 lei, deci raportul era de 4,1 lei venituri bugetare, la 1 leu plată anuală a datoriei externe. 156 de ani mai târziu, în 2014, anuitatea datoriei publice externe a fost de 5,19 mld. lei (1,167 mld. euro conform Ministerului Finanțelor), deci de 243 lei pe locuitor, în vreme ce veniturile bugetare totale la bugetul de stat (a nu se confunda cu bugetul centralizat) au fost de 4.486 lei pe locuitor (95,37 mld. lei veniturile bugetului de stat în 2014), deci raportul 18,5 lei venituri bugetare la 1 leu plată anuală a datoriei externe.
   Între 1868 și 1915, datoria externă publică a României a crescut de 23 de ori (vezi tabelul din imagine), iar datoria pe locuitor a crescut de 12 ori. Regatul României a intrat în primul război mondial cu o datorie mai mare de trei ori decât cea cu care a ieșit. În 1921, datoria publică externă era de 16,16 milioane de dolari (la un curs oficial de 63,60 lei pentru un dolar). Datoria a crescut de peste trei ori până în 1931 (de la 254 mil. USD în 1921, la 829 mil. USD în 1929 - vezi tabelul din imagine), când plata datoriei de război a fost suspendată un an, după care nu s-a mai efectuat. România, în 1932, a intrat în incapacitate de plată. În 1945, românia avea o datorie publică externă de 744 mil. USD (la un curs de schimb de 3.644 lei pentru un dolar), aici intrând și datoriile de război. Anuitatea datoriei externe pe locuitor era, în 1945, de 949 lei, în vreme ce veniturile bugetare erau de 67.385 lei, deci un raport de 71 lei venituri bugetare, la 1 leu plată anuală a datoriei externe. Seviciul datoriei publice era mult mai puțin împovărător decât cel existent în 1868.
   Până în 1972, datoria externă publică scade, ajungând la 30 milioane de USD (la un curs oficial de 5,53 lei pentru un dolar). După negocierile cu FMI și Banca Mondială și accesarea de împrumuturi necesare dezvoltării industriei, România atinge în 1981 o datorie publică externă de 10,446 mld. USD (la cursul oficial BNR de 4,47 lei pentru un dolar). După intrarea în incapacitate de plată din 1982, România rambursează anticipat datoria externă, valarea acesteia scăzând la 7,008 mld. USD în 1985 (vezi datele din tabel) și 6,579 mld. USD în 1987 (la un curs de schimb folosit de BNR pentru comerțul exterior de 17,14 lei pentru 1 dolar în 1985, și de 14,56 lei pentru un dolar în 1987). Veniturile bugetare ale bugetului republican (echivalentul bugetului de stat din acea vreme) din 1988 erau de 408 mld. lei, deci un venit pe locuitor de 17.786 lei. Anuitatea datoriei externe în 1987 și 1988 a fost, în medie, de 2.100 lei. Raportul era de 8,8 lei venituri bugetare la 1 leu plată a datoriei externe. Povara datoriei externe era mai grea pentru populație în 1987 și 1988 decât în 1931 și 1945, deci înainte de a intra în incapacitatea de plată din 1932, și după ieșirea din al doilea război mondial. În 1989, România plătise în integralitate datoria externă.
   Din 1990 până în 2015, datoria externă a crescut de 152 de ori (vezi tabelul din imagine). Anul acesta, în luna iunie, datoria externă publică ajunsese la 31,9 mld. USD (la un curs mediu din luna iunie de 3,9803 lei pentru un dolar), în scădere față de anul trecut când ajunsese la 41,24 mld. USD (la un curs mediu al anului 2014, de 3,3492 lei pentru un dolar). Datoria publică totală (internă și externă) era în luna iunie de 259,5 mld. lei (65,2 mld. USD). Raportul între veniturile bugetare pe locuitor și anuitatea datoriei externe din 2014 a fost de 18,5 lei venituri bugetare la 1 leu plată a datoriei publice externe. Deși datoria externă era de 6 ori mai mare în 2014 decât în 1987 (valoarea calculată în USD - vezi tabelul din imagine), povara pe locuitor e de două ori mai redusă (8,8 lei venituri bugetare la 1 leu plata a datoriei externe în 1987 și 18,5 lei venituri bugetare la 1 leu plata datoriei externe în 2014). Deci, suntem mai îndatorați, dar, deocamdată, suportăm mai bine plata datoriei externe.

   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu