Social Icons

marți, 25 aprilie 2017

Cât au recuperat regiunile României din decalajele economice față de UE de la aderare încoace

Topul regiunilor după PIB-ul pe cap de locuitor
   Din 2007 până în 2015, PIB-ul pe cap de locuitor  la puterea de cumpărare standard din România a crescut de la un nivel de 43% la 57% din media UE, conform datelor Eurostat. 

   Datele pentru anul trecut nu sunt încă disponibile, dar, având în vedere creșterea economică mai mult decât dublă față de media statelor din uniune și inflația negativă, e posibil să atingem un nivel al PIB-ului pe cap locuitor la puterea de cumpărare standard de 60% din media UE.

   Cu cât a crescut PIB-ul pe locuitor raportat la media UE la nivelul regiunilor României între 2007 și 2015

   Evoluția PIB-ului pe cap de locuitor la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare între 2007 și 2015 ne arată o dinamică diferită de recuperare a decalajelor, ce ne separă de media UE. La nivel național, creșterea de la 43% la 57% din media UE  a PIB-ului pe cap de locuitor dintre 2007 și 2015 (vezi tabelul din imagine) se traduce într-un avans de 33%

   Doar în trei regiuni acest avans al recuperării decalajelor e mai mare. Surprinzător, aceste regiuni nu sunt din Ardeal, ci din sudul României. 

   Cel mai mare avans al PIB-ului pe cap de locuitor la puterea de cumpărare standard s-a înregistrat în regiunea Sud-Est, de la un nivel de 34% la 51% din media UE. Acest avans al PIB-ului pe locuitor față de media UE a fost 50% (17 puncte procentuale - vezi tabelul din imagine). 
   Al doilea cel mai mare avans al PIB-ului pe locuitor față de media UE între 2007 și 2015 s-a înregistrat în regiunea Sud - Muntenia (38%), PIB-ul pe cap de locuitor din această regiune crescând cu 13 puncte procentuale (de la 34% la 47% din media UE).
   Regiunea București-Ilfov a avut un avans de 36% (36 puncte procentuale), de la un nivel al PIB-ului pe locuitor de 100% la 136% din media UE. Regiunea capitalei e de altfel pe locul 28 din cele 276 de regiuni ale UE după nivelul PIB-ului pe locuitor la puterea de cumpărare standard, devansând regiuni ale capitalelor precum Berlin, Madrid, Roma.

   Cele mai mici avansuri ale PIB-ului pe cap de locuitor față de media UE între 2007 și 2015 le-au înregistrat regiunile din Ardeal și Banat
   Regiunea Vest a înregistrat cel mai mic avans al PIB-ului pe cap de locuitor în raport cu media UE dintre regiunile de dezvoltare (vezi tabelul din imagine). PIB-ul pe cap de locuitor din această regiune era mai mare în 2015 cu 9 puncte procentuale față de cel înregistrat în anul aderării (de la 48% la 57% din media UE), ceea ce se traduce într-un avans de doar 19%
   Și cele două regiuni din Ardeal, Nord-Vest (de la 41% la 50% din media UE) și Centru (de la 42% la 52% din media UE) au înregistrat avansuri mai mici ale PIB-ului pe locuitor față de anul 2007, de 22%, respectiv 24%

   Cele mai sărace regiuni ale României, Sud-Vest Oltenia și Nord-Est, au înregistrat creșteri ale PIB-ului pe locuitor față de media UE de 8 și 7 puncte procentuale. Avansul față de media UE între 2007 și 2015 a fost de 26% pentru regiunea Nord-Est și 25% pentru regiunea Olteniei.

   Cum a evoluat rata sărăciei relative la nivel de regiuni între 2007 și 2015

   Dacă evoluția PIB-ului pe cap de locuitor de la nivelul regiunilor a fost una pozitivă, evoluția ratei sărăciei relative ne arată o înrăutățire a condițiilor sociale. Românul nu mănâncă PIB. Creșterea de productivitate în raport cu media UE nu s-a transpus într-o creștere de bunăstare a populației, ci, din contră, procentul de populație aflată sub pragul sărăciei a crescut de la 24,6% în 2007, la 25,4% în 2015 (vezi tabelul din imagine).

   Cea mai mare creștere a procentului de populație aflată sub pragul sărăciei s-a înregistrat în regiunea Vest, de la o rată a sărăciei relative de 9,8% în 2007, la 19,8% în 2015
   Creșteri mai mici ale ratei sărăciei s-au înregistrat în regiunile cu cele mai mari creșteri ale PIB-ului pe locuitor raportat la media UE, Sud-Vest (2,2 puncte procentuale) și Sud-Muntenia (3,8 puncte procentuale). În celelalte regiuni s-au înregistrat scăderi ale acestei rate, cea mai semnificativă reducere înregistrându-se în regiunea Olteniei (4,8 puncte procentuale - vezi tabelul din imagine).

   După aderare, avansul PIB-ului pe locuitor din capitală s-a mărit față de media națională. Îmbucurător e faptul că două regiuni din sud, Sud-Muntenia și Sud-Est, au avut ritmuri superioare regiunii București-Ilfov, dar, în același timp, aceleași regiuni au înregistrat o creștere a ratei sărăciei. Contrar părerii generale, regiunile din Ardeal și Banat au înregistrat un avans mai mic al PIB-ului pe cap de locuitor în raport cu media UE decât cel înregistrat la nivelul întregii economii. Avansul lent al acestui indicator în regiunea Vest a fost însoțit de o creștere semnificativă a ratei sărăciei relative

   Avem o regiune a capitalei ce e pe locul 28 din 276 de regiuni ale UE în privința PIB-ului pe cap de locuitor, dar și patru regiuni aflate între ultimele 20 de regiuni din UE (Nord-Vest, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Nord-Est). România e o țară a extremelor, numai bună de integrat în Uniunea Euro-Asiatică.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu