Social Icons

luni, 30 iulie 2018

Cât de productivi sunt salariații noștri din industrie față de cei din statele UE și cât de bine sunt plătiți

Topul statelor UE după productivitatea salariaților din industrie
   Industria a avut anul trecut o pondere de 24,2% în PIB-ul României. Din acest punct de vedere, doar două state comunitare (Irlanda și Cehia) au înregistrat ponderi mai mari ale sectorului industrial în PIB-ul național.

   Germania (23,1% din PIB), Italia (17,2%), Marea Britanie (12,5%), Franța (12,5% vezi tabelul din imagine) aveau ponderi ale sectorului industrial în PIB mai reduse decât noi
   Se vorbește în ultimul timp despre reindustrializarea României. E o tâmpenie. În 1989, România avea o pondere a industriei în PIB de peste 45%. Tot în acel an, dintre statele actuale comunitare care existau și atunci, eram doar în fața Poloniei ca nivel al PIB-ului pe locuitor, vecinii bulgari erau puțin peste noi. O economie în care industria e componenta principală nu înseamnă o productivitate mai ridicată. Dacă ne dorim să fim precum marile economii, atunci trebuie să ținem cont că sectorul serviciilor și nu cel industrial trebuie să fie vioara principală în economie (70% - 80% din PIB).

   Datele Eurostat ne-au permit să calculăm productivitatea medie pe salariat din sectorul industrial. Doar în cazul a două state (Irlanda și Polonia), datele din 2017 erau incomplete, așa că ne-am raportat la cele din 2016. Mai trebuie precizat faptul că, metodologia folosită de Eurostat include salariații cu normă de muncă întreagă, pe cei cu normă parțială, dar și pe cei din economia informală (la negru). 

   Cum arată topul statelor UE după productivitatea medie pe salariat din industrie?

   Salariații din industria României sunt penultimii în UE în privința productivității. Anul trecut, un salariat din acest sector a înregistrat o valoare adăugată brută (VAB) de 24,4 mii euro. Doar salariații din industria bulgară aveau o productivitate mai scăzută decât cea înregistrată la noi (15,9 mii euro - vezi tabelul din imagine). Media UE a valorii adăugate pe salariat din sectorul industrial a fost anul trecut de 79 mii euro

   Cele mai mari valori se înregistrau în Irlanda (442 mii euro - date sunt din 2016), Danemarca (145,7 mii euro) și Suedia (127,8 mii euro). 
    Irlanda conduce autoritar chiar și pe baza datelor din 2016. Totuși, cifrele trebuie luate cu rezervă, pentru că o bună parte din această productivitate ridicată e doar o chestiune ce ține de statistică. În ultimii trei ani, atât PIB-ul pe locuitor, cât și productivitatea salariaților din industrie au crescut considerabil, grație unor relocări ale unor mari corporații în acest stat

   În coada clasamentului productivității salariaților din industrie suntem noi (24,4 mii euro), bulgarii (15,9 mii euro), iar înaintea noastră e Polonia, ale cărei date sunt din 2016 (cele din 2017 sunt incomplete), cu o valoare adăugată brută pe salariat din industrie de 27,7 mii euro. Cel mai probabil, când datele vor fi definitivate, Polonia va fi peste Croația, al cărei VAB pe salariat din industrie era anul trecut de 27,8 mii euro. 

   Cât de bine sunt plătiți salariații din industrie în raport cu productivitatea în statele comunitare?

   Datele Eurostat ne oferă informații și despre totalul salariilor plătite în industrie, ca parte componentă a remunerării salariale din acest sector (vorbim doar de salariile brute plătite).
   Conform acestor date, anul trecut, la nivel comunitar, 41,1% din valoarea adăugată brută din industrie a reprezentat plata salariilor brute din acest sector. Deci, la 100 euro valoare adăugată, s-a plătit un salariu brut de 41,1 euro. Repet, aici nu intră și contribuțiile angajatorilor, care împreună cu salariile brute formează remunerarea salariaților. Așadar, ne referim doar la salariile brute.

   Cât salariu brut au primit salariații români din 100 euro valoare adăugată în industrie?

   31,1 de euro, acesta fiind unul din cele mai scăzute niveluri de remunerare din UE. Doar Grecia (29,3 euro) și Irlanda (10,9 euro) sunt în urma noastră. Dacă în cazul Irlandei, am explicat faptul că acea productivitate mare există în scriptele unor mari corporații, în cazul Greciei, remunerarea scăzută e explicată de criza de aproape un deceniu prin care trece această țară
   Așadar, dacă ținem cont de aceste explicații, putem spune că salariații noștri din industrie sunt cel mai slab plătiți raportat la productivitate. Dacă ar fi plătiți la nivelul UE, atunci la 100 euro valoare adăugată ar fi primit salarii brute de 41,1 euro și nu 31,1 euro, deci cu o treime mai mari.

  Cei mai bine plătiți salariați din sectorul industrial raportat la productivitate sunt cei din Luxemburg (52,9% din VAB), Croația (50,4%) și Germania (48% - vezi tabelul din imagine). Dacă salariații români ar fi plătiți proporțional cu cei din Germania, ar fi cu 54% mai bine plătiți (48 euro față de 31,1 euro  la 100 euro VAB).

   Am calculat și salariul brut lunar pe salariat din industrie din statele comunitare din 2017. Acesta nu trebuie confundat cu salariul mediu brut din acest sector, pentru că e rezultatul împărțirii salariilor totale la salariați indiferent dacă sunt sau nu cu normă întreagă. Totuși, în urma unor verificări, valoarea salariului mediu brut e apropiată de cea salariului brut calculat pe baza acestor date, deci ne poate da o idee despre nivelul de salarizare.

   Pe baza acestor date, a rezultat că cele mai mari salarii brute lunare pe salariat din industrie s-au înregistrat în Danemarca (5,4 mii euro), Luxemburg (4,35 mii euro) și Marea Britanie (4,32 mii euro - vezi tabelul din imagine). 
   Polonezii (844 euro - date aferente anului 2016), noi (633 euro) și bulgarii (544 euro) au înregistrat cele mai mici salarii lunare brute pe salariat din industrie.
   Dacă ne raportăm la media UE (2.707 euro), atunci salariul brut lunar rezultat în cazul României ar fi trebuit să fie de 838 euro, deci cu peste 200 de euro mai mare.

   Datele ne arată că avem o productivitate medie scăzută în industria noastră, chiar dacă ponderea acestui sector în PIB-ul național ne plasează pe locul 3 în UE. Totuși, dacă ne raportăm la salariile plătite în raport cu productivitatea, ne dăm seama că e încă mult loc de majorare a salariilor în industria noastră
   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu