Social Icons

marți, 27 septembrie 2016

Cât de mult câștigă salariații maghiari față de cei români și cei români față de cei bulgari

Comparație între salariile medii nete din România, Ungaria și Bulgaria
   Anul trecut, conform datelor publicate ieri de INS, salariul mediu net lunar din România a fost de 1.859 lei, adică 418 euro.

   La vecinii maghiari, conform Oficiului Central de Statistică (echivalentul INS-ului nostru), anul trecut, salariul mediu net pe economie a fost de 524 de euro, la cursul mediu al florintului pe anul trecut (vezi tabelul din imagine). 

   La sud de Dunăre, Institutul Național de Statistică al Bulgariei calculează salariul mediu brut anual și salariul mediu net și brut lunar din luna octombrie al fiecărui an. Având aceste date, am calculat salariul mediu net la nivel de economie în Bulgaria de anul trecut și a rezultat o sumă echivalentă cu 363 de euro, la cursul mediu al levei de anul trecut.

   Am avut anul trecut, așadar, un salariu mediu net cu 55 de euro mai mare decât al bulgarilor (cu 15% mai mare) și cu 106 euro mai mic decât al vecinilor unguri (cu 20% mai mic). 

   Dacă avem în vedere salariile brute de la vecini și de la noi, salariul mediu brut din Ungaria a fost în 2015 mai mare cu peste 29% decât cel din România (744 euro față de 575 euro), iar salariul brut de la noi  a fost mai mare cu aproape 28% față de cel din Bulgaria (575 euro față de 457 euro - vezi tabelul din imagine).

   Raportând salariile nete la cele brute din cele trei țări, a  rezultat că ponderea salariului mediu net în salariul mediu brut e de 70,4% în Ungaria, de 72,8% în România și de 79,4% în Bulgaria. Asta înseamnă că vecinii bulgari sunt cei mai puțin impozitați de stat, iar vecinii unguri plătesc impozitele cele mai mari. Noi suntem la mijloc, dar mai apropiați ca nivel de impozitare de maghiari.

   Cum arată situația salariilor medii nete pe activități economice în cele trei țări?

   La nivel de activități economice, majoritatea salariilor medii nete din Ungaria sunt mai mari decât cele înregistrate în România (vezi tabelul din imagine). În trei domenii, salariile de la noi sunt mai mari decât cele din Ungaria. În industria extractivă (în Ungaria acest domeniu fiind mai puțin dezvoltat decât la noi), în administrația publică și în sănătate și asistență socială, salariile nete din România au fost mai mari decât cele din Ungaria.

   Cea mai mare diferență între salariile medii nete în favoarea Ungariei (de 236 euro) se înregistrază în activitatea de producție și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (928 euro în Ungaria și 692 euro în România).

   Salariile medii din industria extractivă din România au fost anul trecut cu 165 de euro mai mari decât cele înregistrate în Ungaria (777 euro față de 612 euro - vezi tabelul din imagine). Acesta e sectorul unde ne detașăm clar de unguri.

   Bulgarii ne conduc doar în privința salariului mediu din sănătate și asistența socială (378 euro față de 373 euro). Cea mai mare diferență a salariilor medii nete în favoarea României (248 euro) se înregistrază și activitatea de intermedieri financiare și asigurări (901 euro în România  și 653 euro în Bulgaria - vezi tabelul din imagine). 

   Cu câteva excepții, salariile medii nete din România erau mai apropiate de cele din Bulgaria decât de cele înregistrate în Ungaria.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu