Social Icons

marți, 28 iulie 2015

Avem clasă mijlocie în România?

Veniturile totale ale persoanelor pe regiuni 2014
   937,7 lei reprezenta, conform INS, venitul mediu total lunar pe persoană în anul 2014. La nivel regional, veniturile totale pe persoană variau de la 799,8 lei în regiunea Nord-Est, la 1.292,6 lei în București-Ilfov (vezi datele din imagine). Datele INS de la nivel regional sunt aferente gospodăriilor (la nivel național o gospodărie avea 2,667 persoane).
La nivel de regiuni, numărul de membri pe gospodărie diferă, iar venitul pe persoană rezultat ține cont de acest lucru. În cinci din cele opt regiuni statistice, veniturile totale pe locuitor sunt mai mici decât media națională. Aceasta înseamnă că 66,5% din populația României din 2014 obținea lunar venituri totale mai mici de 937,7 lei. În această sumă intră atât veniturile bănești, cât și cele în natură (84,1% din veniturile totale sunt venituri bănești, restul de 15,9% reprezintă venituri în natură). În trei regiuni din cele opt (București-Ilfov, Vest și Nord-Vest - vezi datele din imagine) se înregistrau venituri totale mai mari decât media națională.
   Distribuția veniturilor pe decile, conform INS, ne arată că 16,33% din populația rezidentă României (decilele 9 și 10) obținea lunar circa 33,8% din veniturile totale ale populației. Veniturile lunare medii ale populației se ridicau în 2014 la suma de 18,7 mld. lei (224,4 mld. lei anual). La extrema cealaltă, avem decilele 1 și 2, ce corespund unui procent de 26,29% din populația rezidentă a României. Populația corespondentă celor două decile realiza lunar venituri totale de 11,4% din veniturile totale ale populației din România. Deci, avem 5,24 mil. de români care au venituri totale lunare de circa 407 lei pe persoană și 3,27 de mil. de români care au venituri lunare de 1.940 lei pe persoană. Între ei, corespunzând decilelor 3, 4, 5, 6, 7 și 9 (vezi datele din imagine), sunt 11,44 milioane de români care au avut venituri totale lunare de 896 lei pe persoană pe parcursul lui 2014. Ei sunt „clasa de mijloc extinsă”, care câștigă sub media națională de 937,7 lei și, ceea ce e mai important, sub 30 de lei pe zi (echivalent a 8,9 USD, la cursul mediu de anul trecut). Putem să apreciem nucleul stabil al clasei românești de mijloc ca fiind cuprins în populația încadrată între decilele 4-7. În acest caz, vorbim de o populație de 7,53 mil. de români (37,74% din populația rezidentă - vezi datele din imagine), cu un venit total mediu de 885 lei pe lună. Zilnic, această clasă de mijloc a avut venituri de 8,5 USD.
   Cei din clasa de mijloc americană înregistrează un venit anual cuprins între 30 mii și 62,5 mii USD, deci o medie lunară cuprinsă între 2.500 USD și 5.208 USD. Celor zece decile de venituri ale populației le corespund venituri totale lunare cuprinse între 95 USD (decila 1) și 721 USD (decila 10), adică 1.140 USD venituri pe an ale populației încadrată în decila 1 și 8.654 USD venituri ale populației încadrate în decila 10. Cei încadrați în decila 10 din România (7,65% din populația rezidentă din 2014), deci cei mai bogați după venituri s-ar încadra perfect în Bottom 10% din SUA, adică cei ce realizează sub 10.000 USD pe an, echivalentul decilei 1 de la noi. Paritatea puterii de cumpărare era de 54 în România și de 151 în SUA (paritate calculată de Eurostat în raport cu media europeană, EU 28 = 100). Chiar dacă înmulțim cu 2,8 veniturile populației din decila 10, pentru a avea o echivalență la paritate, suma rezultată (24.230 USD) tot nu s-ar încadra ca venituri în clasa de mijloc americană. Putem să zicem că bogații noștri sunt săraci în America, iar săracii noștri sunt săraci pretutindeni, simțindu-se peste tot acasă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu