Social Icons

luni, 25 februarie 2019

Cum a evoluat PIB-ul pe cap de locuitor din statele ex-comuniste comunitare din 1996 încoace

Evoluția PIB-ului pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare în statele comunitare ex-comuniste dîntre 1996 și 2017
   Între 1996 și 2017, PIB-ul pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare din România a crescut de la un nivel de 33% la 63% din media UE. Creșterea pare spectaculoasă, dar, dacă ne raportăm la celelalte 10 state ex-comuniste comunitare, România se plasează pe locul 5 în privința recuperării decalajelor față de media UE (vezi graficul din imagine).
   
   Statistica Eurostat calculează PIB-ul pe cap de locuitor în prețuri curente și în prețuri comparabile. Deși există tentația unora să folosească preponderent pentru comparația dintre state PIB-ul în prețuri curente, cea mai potrivită comparație e cea a PIB-ului la paritatea de cumpărare, pentru că doar acest indicator ține cont de prețurile diferite dintre state și exprimă nivelul real de productivitate. 
   Datele Eurostat ne arată evoluția actualelor state membre UE din 1996 încoace. Există date parțiale și din anii anteriori, dar pentru statele ex-comuniste seria completă începe din 1996. 
   Trebuie precizat faptul că raportarea PIB-ului pe locuitor la paritatea de cumpărare standard din UE ține cont de media tuturor celor 28 de state actuale membre.

   Cât au recuperat statele ex-comuniste din decalajele de productivitate față de media UE din 1996 încoace?

   În 1996, România, cu un PIB pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare echivalent cu 33% din media UE, era pe penultimul loc între cele 11 state ex-comuniste comunitare, împărțind acest loc cu Letonia. În urma noastră în acel an era Bulgaria, cu un PIB pe cap de locuitor la paritate echivalent cu 25% din media UE.
   Vecinii maghiari erau la un nivel de 52%, deci cu mult deasupra noastră (vezi graficul din imagine). Cel mai bine situat stat ex-comunist comunitar era în acel an Cehia, PIB-ul pe locuitor din această țară ajungând în acel an la un echivalent de 79% din media UE. 

   În anul 2000, după patru ani de regim Constantinescu, din care trei au fost de recesiune, România ajunsese la un nivel al PIB-ului pe locuitor la paritatea standard de cumpărare echivalent cu 26% din media UE. Eram pe ultimul loc dintre cele 11 state ex-comuniste actuale membre UE. Vecinii bulgari erau deasupra noastră (28% din media UE), iar vecinii maghiari ajunseseră la un nivel echivalent cu 53% din media UE. Cel mai bine situat stat ex-comunist în raport cu media UE era Slovenia (80% - vezi graficul din imagine).

   În anul 2007, când am aderat la spațiul comunitar, PIB-ul pe cap de locuitor la paritate din Romania ajunsese la un nivel echivalent cu 43% din media UE. Eram pe penultimul loc între statele ex-comuniste comunitare, înaintea vecinilor bulgari (41% din media UE). Vecinii maghiari erau la 60% din media UE, iar fruntașa plutonului ex-comunist era Slovenia (90% din media UE - vezi graficul din imagine). În acel an a fost atins maximul valorii PIB-ului la paritate dintr-un stat ex-comunist în raport cu media UE.

   În 2017, România a ajuns la un PIB pe locuitor la paritate echivalent cu 63% din media UE. Nu mai suntem pe penultimul loc în pluton, Bulgaria (49% din media UE) și Croația (61%) înregistrând valori mai scăzute decât noi. Vecinii maghiari sunt la un nivel de 68% din media UE, ecartul de 5 puncte procentuale dintre noi fiind cel mai scăzut din 1996 încoace (vezi graficul din imagine). Fruntașa plutonului ex-comunist e Cehia, cu un PIB pe locuitor la paritate echivalent cu 89% din media UE.

   Între 1996 și 2017, cele mai mari recuperări procentuale ale decalajelor de PIB pe locuitor față de media UE le-au înregistrat Lituania (113%; de la 37% la 78% din media UE ), Letonia (105%; de la 33% la 67% din media UE), Estonia (103%; de la 38% la 77% din media UE), Bulgaria (92%; de la 25% la 49% din media UE) și România (89%; de la 33% la 63% din media UE - vezi graficul din imagine).
   Cele mai mici recuperări procentuale de decalaje s-au înregistrat în Croația (23%; de la 50% la 61% din media UE), Cehia (13%; de la 79% la 89% din media UE) și Slovenia (11%; de la 76% la 85% din media UE). 
   Recuperarea decalajelor de PIB pe locuitor față de media UE calculată în puncte procentuale ne poziționează pe locul 4, cu 30 de puncte procentuale recuperate, înaintea noastră situându-se statele baltice.

   Iată că România, în ciuda părerii generale, se situează în prima parte a plutonului ex-comunist în privința recuperării decalajelor de productivitate față de media UE. Problema noastră e că am pornit de jos, iar perioada de final al anilor '90, ani în care majoritatea celorlalte state recuperau din decalaje, a corespuns în cazul nostru cu o adâncire a decalajului de productivitate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu