Social Icons

marți, 26 februarie 2019

Cum ar arăta PIB-ul statelor UE dacă scoatem regiunile capitalelor din calcule

Care e impactul economiilor capitalelor în economiile statelor UE
   Germania e singura țară comunitară în care media PIB-ului pe cap de locuitor din capitală e sub cea națională. Asta înseamnă că, dacă am scoate din calcule regiunea Berlinului, media PIB-ului pe cap de locuitor din Germania ar crește cu 0,2%.

   După ani de zile în care landurile vestice au pompat bani în cele estice din spațiul ex-comunist, media PIB-ului pe cap de locuitor din capitala Germaniei (cea mai dezvoltată parte a fostei RDG) era sub cea națională la nivelul anului 2016 (36,6 față de 38,2 mii euro - vezi tabelul din imagine). Realizăm că, oricât de mult s-ar pompa bani în statele estice ale UE, e dificil să le ajungem din urmă pe cele vestice în privința PIB-ului pe cap de locuitor în prețuri curente. Putem, totuși, să ajungem din urmă statele vestice în privința PIB-ului pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare, dar, cum pe termen lung, tendința prețurilor va fi de egalizare, pentru că vorbim de o piață comună, și decalajele dintre vest și est se vor menține încă o lungă perioadă. 

   După această scurtă paranteză privind perspectiva statelor estice de a le ajunge din urmă pe cele vestice în privința productivității, revin la subiectul de bază, și anume acela al impactului PIB-ului produs în regiunile capitalelor comunitare în economiile naționale.  
   Din datele Eurostat pentru anii 2016 și 2015 am calculat cu cât ar scădea PIB-ul pe cap de locuitor din economiile statelor comunitare dacă am scoate din calcule regiunile capitalelor
   Trebuie precizat faptul că, în cazul a două state (Luxemburg și Cipru), calculele nu s-au putut realiza din cauză că aceste state nu calculează și nu transmit date Eurostatului privind PIB-ul la nivel regional. De asemenea precizez faptul că, în cazul statelor cu o populație mai mică de 5 milioane de locuitori sau cu una sau două regiuni de nivel administrativ 2 (NUTS 2), am apelat la datele de la nivel administrativ 3 (echivalentul județelor noastre) pentru a putea identifica impactul capitalei asupra PIB-ului național, dar majoritatea acestor date sunt din anul 2015, cu excepția celor ale Sloveniei (vezi tabelul din imagine).

   Cu cât ar scădea PIB-ul pe locuitor al statelor UE dacă am scoate din calcule regiunile capitalelor?

   În afară de Germania, în toate celelalte 25 de state UE, PIB-ul pe cap de locuitor ar scădea dacă am scoate din calcule regiunile capitalelor (Luxemburg și Cipru sunt excluse). Asta înseamnă că productivitatea din regiunile capitalelor e peste media națională. 
   Cea mai mare scădere a PIB-ului pe cap de locuitor s-ar înregistra în Malta (-39,2% - vezi tabelul din imagine). Totuși, în cazul acestui stat, vorbim despre insula principală (Malta) și nu despre capitala Valletta.
   A doua mare scădere s-ar înregistra în Estonia, scoaterea din calcule a regiunii capitalei ar determina o scădere de 35,7% a PIB-ului pe cap de locuitor. 
   Pe locul trei, cu o scădere de 32,1% a PIB-ului pe cap de locuitor, se situează Letonia (vezi tabelul din imagine). 
   Toate aceste trei state au o populație mai mică de 5 milioane de locuitori, iar ponderea regiunilor capitalelor în totalul populației și în economie e semnificativă.

   Bulgaria e țara cu o populație mai mare de 5 milioane de locuitori ce ar înregistra cea mai mare scădere a PIB-ului pe cap de locuitor în cazul scoaterii din calcule a regiunii capitalei (-25,7%; de la 6,8 la 5,1 mii euro, la nivelul anului 2016). Și vecinii maghiari ar înregistra o scădere semnificativă a PIB-ului pe cap de locuitor în cazul scoateri din calcule a regiunii capitalei (-22,7% - vezi tabelul din imagine).

   România ar înregistra o scădere a PIB-ului pe cap de locuitor de 18,2% în cazul în care am scoate regiunea București-Ilfov din calcule (de la 8,6 la 7 mii euro la nivelul anului 2016). E un impact semnificativ, regiunea capitalei noastre deținând o pondere de 27,7% din PIB-ul total al României, iar media PIB-ului din această regiune e de 2,4 mai mare decât cea națională (20,5 față de 8,6 mii euro - vezi tabelul din imagine).

   Cele mai mici scăderi ale PIB-ului pe cap de locuitor s-ar înregistra în Olanda (-5,6%), Austria (-5,5%) și Italia (-1,5%).
   Dintre economiile mari comunitare, cea mai mare scădere a PIB-ului pe cap de locuitor în cazul scoaterii din calcule a regiunii capitalei ar fi înregistrată de Franța (-15,1% - vezi tabelul din imagine).
   La nivel de spațiu comunitar, excluzând Luxemburgul și Ciprul, scoaterea regiunilor capitalelor din calculul PIB-ului pe cap de locuitor comunitar ar avea un impact negativ de aproape 7%.

  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu