Social Icons

sâmbătă, 23 septembrie 2017

Care mai sunt cele mai industrializate și cele mai agricole regiuni ale României

Topul celor mai industrializate regiuni   Economia României s-a schimbat mult în ultimii treizeci de ani. Dacă în anii `80industria deținea o pondere în PIB de peste 45%, iar agricultura de aproape 15%, anul trecut, industria deținea o pondere în PIB de 23%, iar agricultura de sub 4%

   La putere acum e sectorul serviciilor, ponderea acestora în PIB fiind de aproape 57%, cu mult mai mult față de anii `80, când aveau o pondere mai mică de 24%, iar construcțiile s-au menținut la aproape același nivel, de peste 6% din PIB. 
   Trebuie spus că, pe lângă valoarea adăugată din aceste sectoare, în calculul PIB după metoda producției intră și impozitele nete pe produs, care în cazul României dețineau anul trecut o pondere de 10,2% din PIB.

   Și în economiile statelor dezvoltate serviciile dețin o pondere majoritară în PIB, chiar mai ridicată decât în cazul României, iar industria are o pondere asemănătoare cu cea a României.
   Germania, de exemplu, conform Oficiului de Statistică German, avea anul trecut o pondere a serviciilor în PIB de 62,3%, industria avea o pondere de 23%, construcțiile de 4,3%, iar agricultura de doar 0,6%. Restul, de aproape 10%, îl reprezentau impozitele nete pe produs.

   Care sunt cele mai industrializate regiuni din România?

   Datele INS de la nivel regional sunt din 2014, pentru că durează mai mult timp până la definitivarea lor. Spre sfârșitul acestui an, probabil, vor fi disponibile datele definitive de la nivel regional pentru anul 2015.

   Conform datelor disponibile, cea mai industrializată regiune era Sud-Muntenia. 19,3% din valoarea adăugată din industria românească era localizată în această regiune, devansând inclusiv regiunea București-Ilfov, care deținea o pondere în industria românească de 16,5% (vezi tabelul 2 din imagine). După cele două regiuni, ca pondere deținută în industria națională, urmează regiunea Sud-Est (13,6% din industria națională).

   Și la nivel de pondere a industriei în PIB-ul regional, tot regiunea Sud-Muntenia conduce, 37,5% din PIB-ul produs în această regiune este provenit din activitatea industrială (vezi tabelul 2 din imagine). După Muntenia, cu o pondere mare a industriei în PIB-ul regional, urmează regiunile Sud-Est (30,6%) și Centru (30,2%).

   Ce regiuni dețin o pondere mare în agricultura națională?

   Regiunile Sud-Muntenia (18,2%), Sud-Est (17,0%) și Nord-Est (15,9% - vezi tabelul 2 din imagine) dețin cele mai mari ponderi din valoarea adăugată produsă de agricultură la nivel național
   Totuși, atunci când analizăm ce pondere deține agricultura în economia regională, regiunea de Nord-Est este pe primul loc, 7,5% din PIB-ul produs la nivelul acestei regiuni provine din agricultură (vezi tabelul 1 din imagine). Regiunile Sud-Est și Sud-Vest Oltenia sunt următoarele regiuni în care agricultura contribuie mai mult decât în restul regiunilor la PIB-ul regional (7,1% în cazul ambelor regiuni).

   Ce regiuni depind mai mult de servicii?

   Regiunea capitalei e de departe cea mai dependentă de servicii. Contribuția serviciilor la PIB-ul regiunii București-Ilfov era de aproape două treimi (65,6% din PIB-ul regiunii - vezi tabelul 1 din imagine). De asemenea, regiunea deține o pondere de peste o treime în sectorul serviciilor de la nivel național (33,6% - vezi tabelul 2 din imagine).
   Regiunile Nord-Vest (11,3%) și Nord-Est (10,6% - vezi tabelul 2) urmează după capitală în ceea ce privește ponderea deținută în sectorul serviciilor de la nivel național.

   Unde se construiește cel mai mult?

   28,7% din valoarea adăugată din construcții de la nivel național se produce în regiunea București-Ilfov (vezi tabelul 2 din imagine). Cu ponderi mai mici în sectorul construcțiilor urmează regiunile Sud-Est (12,9%) și Nord-Vest (11,9%). E probabil ca, peste doi ani, când vom avea datele exacte de la nivel regional pentru anul acesta, locurile doi și trei să se fi inversat.

   La modul general, aceste date ne arată că industria încă se face în sudul României, aproape 57% din valoarea adăugată în acest sector realizându-se în regiunile capitalei, Munteniei, Olteniei, Dobrogei și în cele două județe din sudul Moldovei, ce fac parte din regiunea Sud-Est.
   Capitala nu mai e motorul principal industrial, ci principalul centru al sectorului serviciilor, de vreme ce peste o treime din acest sector se produce în această regiune. 
   Trebuie ținut cont că aceste date sunt la nivelul anului 2014 și ponderile e probabil să fi suferit modificări, dar despre aceste modificări vom afla peste ceva timp, după definitivarea datelor de la nivel de regiuni.
   
   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu