Social Icons

luni, 7 decembrie 2015

Care au fost cele mai performante guverne din România interbelică

PIB-ul în perioada interbelică
   România Mare, creată la 1918, era un stat cu multe probleme structurale ale economiei. Primele date economice de după război ne arătă o economie ce abia își revenea după șocul suferit.
Conform studiului „South-Eastern European Monetary and Economic Statistics from the Nineteenth Century to World War II”, publicat de BNR și realizat în colaborare cu alte bănci naționale din sud-estul Europei, PIB-ul României, în 1920, era de 4,9 mld. lei (vezi tabelele din imagine). Un an mai târziu, în 1921, PIB-ul național crescuse la 70,14 mld. lei. Este clar că nu vorbim doar de o creștere reală a economiei, ci și de o mai bună comensurare a datelor venite din teritoriu. Două decenii mai târziu, în 1940, PIB-ul României ajungea 259 mld. lei.
   România trecuse în cele două decenii printr-o inflație accentuată între 1920 și 1929, urmată de o stabilizare la începutul anului 1929. Inflația va reveni în peisajul economic românesc după anul 1935. Datele interbelice privind indicele prețurilor de consum sunt disparate și nu permit o calculare exactă a ratei inflației. Din acest motiv, pentru a avea o comparare mai bună a sumelor, am apelat la valoarea exprimată în lire sterline aduse la valoarea anului 1940 (cifrele în lei au fost raportate în lire la cursul mediu de schimb, după care s-a aplicat devalorizarea lirei din fiecare an până în 1940 - vezi datele din tabel).

   Care au fost cele mai performante guverne din punct de vedere economic din perioada interbelică?

   Între 1920 și 1940, în România, au existat 25 de mandate de prim-miniștri, ocupate de  17 personalități politice, ce au condus 33 de guverne. Avem, așadar, câte un guvern la 7 luni și jumătate.
   Anul 1920 a corespuns guvernelor conduse de Alexandru Vaida-Voievod și Alexandru Averescu. Economia era pe butuci la acea dată, de-abia revenindu-și după război. PIB-ul pe cap de locuitor atingea abia 1,2 lire sterline, iar PIB-ul național atingea valoarea de 19,1 mil. lire sterline (în valori comparabile cu cele din anul 1940 - vezi tabelele din imagine). Un an mai târziu, în timpul guvernului condus de Alexandru Averescu, PIB-ul e mai mare de 8,6 ori, ajungând la valoarea de 163,8 mil. lire. Dacă am ține cont de creșterea efectivă, atunci guvernul condus de Averescu e cel mai performant din perioada interbelică, dar, ținând seama de momentul istoric de după război, în care economia României Mari își revenea din șoc, cred că e corect să considerăm anul 1921 ca an de referință. Deci, economia din timpul guvernului Averescu avea un PIB pe cap de locuitor de 10,4 lire sterline și un PIB total de 163,8 mil. lire (în valori comparabile cu cele din anul 1940). România avea o populație de 15,73 mil. locuitori și exporta mărfuri în valoare de 19,3 mil. lire sterline (vezi datele din tabel).
   În 1940, anul Dictatului de la Viena, în urma căruia România pierdea teritorii importante și o populație de peste 4 milioane de locuitori, PIB-ul național era, totuși, de trei ori mai mare decât în 1921, în valori comparabile ale lirei sterline (vezi datele din tabel). E normal ca și acest an să fie eliminat din comparație, deoarece nu corespunde teritoriului existent în 1920.
   Deci, după eliminarea valorilor anilor 1920 și 1940, comparația valorilor PIB-ului național ne indică anul 1927 cu cea mai mare creștere a PIB-ului național de la un an la altul (+34%). Anul 1927 a început cu guvernul Averescu, a urmat guvernul condus de Barbu Știrbei (16 zile), apoi a venit la guvernare cabiunetul condus de Ion I.C. Brătianu, iar spre sfârșitul anului a urmat guvernul condus de Vintilă Brătianu. Cea mai lungă perioadă de creștere susținută a corespuns celor patru guverne conduse de Gheorghe Tătărăscu, între 1934 și 1937. În acest interval, PIB-ul național a crescut cu 59% (vezi datele din tabel). Tot în mandatele lui Gheorghe Tătărăscu, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut cu 66%, de la 12,5 lire sterline, la 20,8 lire sterline (în valori comparabile cu anul 1940). Anului 1939 îi corespunde a doua creștere a PIB-ului anual, calculat în lire sterline, la valori comparabile. În anul respectiv, România a fost condusă de cinci guverne, iar creșterea PIB-ului a fost de 23% (vezi datele din tabel).

   Care au fost cele mai slabe guverne din punct de vedere economic din perioada interbelică?

   Guvenele conduse de Gheorghe Mironescu și Nicolae Iorga s-au suprapus pe perioada de maxim al crizei economice de la începutul anilor `30. În 1932, România a intrat în incapacitate de plată pentru prima dată în istorie. PIB-ul național a scăzut cu 14%, de la 280,8 mil. lire sterline, în 1930, la 241,6 mil. lire, în 1931 (valori comparabile cu cele din 1940). Anul următor, în 1932, în timpul guvernelor conduse de Iorga, Vaida-Voievod și Maniu, PIB-ul național a mai scăzut cu 3% (vezi datele din tabel).

   României interbelice îi corespunde o lungă perioadă de instabilitate politică, cu schimbări de guvern la 7 luni și jumătate, în medie, dar cu o creștere a PIB-ului național la nivelul celor două decenii de peste 200%. Dacă ținem cont de devalorizarea lirei sterline din 1939 până în prezent (1 liră din 1939 = 60 lire de astăzi) și o raportăm la PIB-ul pe locuitor de astăzi calculat în lire (5.660 lire sterline - estimare pentru 2015), atunci, un român de astăzi produce de 3,7 ori mai mult decât unul din 1939.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu