Social Icons

marți, 14 mai 2013

Petrom în ultimii 13 ani


   Sănătatea unei economii este dată nu numai de dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii, ci și de capacitatea acesteia de a  crea și susține companii mari, companii ce pot constitui fundamentul expansiunii economiilor naționale în perioadele de creștere și, totodată, pot rezista la presiunea exercitată de climatul recesiunii, asigurând, în același timp, o sursă sigură de venituri atrase la buget. 

   Perla economiei românești din perioada de tranziție, Petrom, constituie exemplul perfect de privatizare a unui mamut pe o sumă nejustificat de mică și cu condiții laxe impuse cumpărătorului, atât în ceea ce privește programul investițional, cât și al restructurărilor de personal ulterioare. ,,Erorile” începute odată cu aprobarea legii nr. 555 din 2004, lege ce stabilea condițiile de privatizare a companiei, nu numai că nu au fost remediate în anii post-privatizare, ci, din contră, au proliferat, conducând la o diminuare semnificativă a participației statului în companie.
   Perioada analizată, cuprinsă între anii 2000 - 2012, parcurge, prin intermediul indicatorilor principali de activitate și ai celor financiari, diferitele stadii ale companiei, având ca origine anul 2000, an de creștere al economiei naționale după recesiunea înregistrată în perioada 1997 - 1999. Analiza continuă cu anii premergători privatizării și, apoi, cu cei post - privatizare, ani ce se încadrează într-o perioada de creștere economică susținută iar, la final, tabloul este completat de perioada de recesiune, perioadă ce continuă și în prezent. 
   Dată fiind complexitatea activității desfășurate de companie, ce acoperă domeniile de extragere, rafinare și comercializare, analiza de față se va concentra pe cifrele ce privesc activitatea per ansamblu. De asemenea, trebuie menționat faptul că valorile indicatorilor de activitate ai companiei au fost supuse inflatării pentru a fi comparabile cu cele de anul 2012. La final sunt postate valorile nominale ale indicatorilor de activitate. S-a ținut cont totodată de denominarea monedei naționale din anul 2005 și, în consecință, cifrele au fost denominate. 
Evoluția numărului de angajați la Petrom în ultimii 13 ani   În cei treisprezece ani supuși analizei efectivul salariaților Petrom a înregistrat o diminuare de 72%, diminuare ce poate fi explicată în parte de crearea companiei Petromservice în 2002 și transferarea unui număr semnificativ de personal către această companie. Obiectul de activitate al acesteia îl constituia unele activități de întreținere ale echipamentelor folosite pentru extragere și rafinare, activități externalizate în același an prin decizia managementului de la acea dată a companiei Petrom. Înjumătățirea efectivului de salariați după privatizare este atât o consecință a clauzelor, mai mult sau mai puțin secrete, existente în contractul de privatizare, cât și al politicii de eficientizare duse de noul management instalat în a doua jumătate a anului 2004.
Evoluția indicatorilor principali la Petrom între 2000-2012   Productivitatea angajaților, calculată prin raportarea cifrei de afaceri la numărul salariaților, a crescut de 2,83 ori la sfârșitul perioadei analizate, față de începutul acesteia. În cea mai mare parte creșterea este cauzată de scăderea efectivului de salariați. Valoarea înregistrată de cifra de afaceri în anul 2000 constituie maximul perioadei analizate.
    Diminuările înregistrate de activele totale în perioada 2000 - 2003 au fost cauzate de deciziile managementului de la acea dată de a externaliza odată cu unele servicii și o parte din active. O contribuție semnificativă la diminuarea activelor o au pierderile cauzate de neîncasarea unor creanțe, cea mai importantă ca valoare fiind a companiei RAFO Onești. Creșterea activelor în perioada post-privatizare are ca explicații atât dezvoltarea activității prin extinderea perimetrelor de extracție, cât și deciziile conducerii de înglobare în cadrul companiei a unor active deținute de grupul OMV separat. Achizițiile de către Petrom a unor lanțuri de benzinării OMV din alte țări a constituit una din metodele prin care profiturile companiei erau și sunt externalizate, scăpând astfel de impozitare.
Indicatori principali-evoluție între 200-2012 la Petrom   Anul 2000 a fost un an de vârf al companiei în ceea ce privește indicatorii de activitate. Factorii principali pentru rezultatele excepționale ale companiei au fost competiția slabă din cadrul sectorului și cota de piață deținută de companie. Competiția din cadrul sectorului la nivelul anului 2000 era redusă, o parte companiile concurente (Rafo, Rompetrol) depinzând de livrările de petrol pentru rafinare efectuate de Petrom, iar cota deținută de companie era era de peste 55% pe piața produselor petroliere. Declinul cifrei de afaceri după anul 2000 poate fi explicat de creșterea concurenței venită din partea Lukoil, Rafo și Rompetrol pe partea de producție și distribuție și pe partea exclusiv de distribuție dinspre competitori precum MOL.
Profitabilitatea Petrom între 2000 - 2012   Profitul consistent înregistrat de companie în anii analizați, cu excepția anilor 2001 -2003, poate ridica semne de întrebare asupra performanței manageriale în perioada ante-privatizare. Profitul redus din anii 2001-2003, după un an de vârf în 2000, an ce a putut fi egalat cu greu după aproape un deceniu, este exact opusul unei strategii de privatizare de succes. E greu să vinzi gâsca cu ouă de aur dacă nu poți face dovada că ea chiar face ouă de aur. Cine să-ți plătească un sac de galbeni când gâsca nu doar că nu face ouă cum e cazul anului 2002, an încheiat cu pierdere, dar când le face  ori sunt mici ori sunt ouă obișnuite? Urâțirea companiei înainte de a fi ,,măritată” a lăsat o marjă mică de manevră pentru cei ce-au negociat contractul. Asta dacă-i bănuim de intenții onorabile în operațiunea de privatizare ce avea ca motto: ,,Avem o perlă! S-o vindem la preț de bolovan!!!”.
    Banii obținuți din privatizare de stat pentru pachetul de 33,34% din acțiunile Petrom erau de aproximativ de două ori mai puțin decât profitul obținut de companie în anul 2000 (circa 1,75 mld. USD). 
   Rata profitului calculată pentru anii în care compania a înregistrat profit a oscilat de la valori de 0,86% în 2001 la valori de peste 20%, așa cum este cazul ultimilor trei ani luați în calcul.
   Pierderea înregistrată de companie în 2004 este cauzată în cea mai mare parte (peste 55%) de ,,retratarea” unor situații contabile din anul anterior, cumpărătorul reușind astfel să-și recupereze o bună parte din suma investită.
Analiza diagnostic la Petrom între 2000-2012   Rapoartele de activitate ale companiei au folosit o serie de indicatori financiari, de rentabilitate și lichiditate. Indicatorii de rentabilitate au înregistrat valori scăzute după anul 2000 până în anul privatizării, cauza contabilă pentru valorile scăzute ale acestora fiind profitul înregistrat. Lichiditatea curentă s-a situat în intervalul recomandat, compania dispunând în această perioadă de resurse pentru a-și acoperi datoriile curente. Testul acid a înregistrat valori la și sub limita   intervalului recomandat (0,8-1) în anii 2000 -2002 și valori mai ridicate în 2003 și 2004.
   În perioada de după  privatizare  indicatorii de rentabilitate au înregistrat valori crescute cu un oarecare recul în anii 2008 și 2009, ani de debut ai recesiunii. Marjele EBIT și EBITDA a avut același trend cu cel al ratelor de rentabilitate. În ceea ce privește ratele de lichiditate, involuția valorilor din ultimii ani poate fi pusă pe seama deciziilor de strategie managerială, provizioanele și alte obligații cu dezafectarea din bilanțul contabil crescând și, prin urmare, au determinat o creștere datoriilor curente. Creșterea valorilor acestui post din bilanț este o consecință a închiderii sau conservării unor capacități de producție (Arpechim).
Valorile nominale ale indicatorilor de activitate Petrom în perioada 2000-2012   ,,Miracolul” post-privatizare a întărit ideea că statul este deficitar la capitolul de aptitudini manageriale și, în consecință, tot ce poate fi privatizat să fie făcut. Dacă privim privatizarea Petrom ca un succes în ciuda sumei încasate de stat sau a numărului de șomeri rezultați în urma disponibilizărilor, a jocului de v-ați ascunselea cu profiturile externalizate, a dezmembrării unor facilitați de producție, a politicii de prețuri mereu situate pe un trend crescător atunci, sigur putem afirma că și privatizările Apa Nova, Aro Câmpulung, Tepro Iași și multe altele precum ele au fost ,,rețete de succes” în procesul privatizărilor post-decembriste.
     


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu