Social Icons

joi, 17 septembrie 2020

Topul statelor UE după salariile medii nete

Raportul salarii productivitate în UE   Datele Eurostat pentru anul trecut ne arată că un român plătit cu salariul mediu net pe economie (fără copii în întreținere) avea un câștig net salarial lunar de 633 euro, câștig ce îl plasa pe penultimul loc în UE, înaintea vecinilor de la sud de Dunăre.

    Dacă noi și vecinii bulgari (503 euro lunar) eram pe ultimele locuri în UE în privința salariilor medii nete, iar înaintea noastră se aflau vecinii maghiari (758 euro), pe primele locuri, cu cele mai mari câștiguri medii nete salariale lunare, se aflau salariații din Luxemburg (3.549 euro), Olanda (3.116 euro) și Danemarca (3.084 euro - vezi tabelul din imagine). 
   Interesant e faptul că salariile medii nete  lunare din Germania (2.639 euro) și Franța (2.214 euro) ocupă locurile 9, respectiv 11, în topul celor 28 de state UE ce făceau parte anul trecut din spațiul comunitar. Motorul franco-german e depășit de multe economii de mai mici dimensiuni în privința salariilor.
   Dintre statele ex-comuniste din spațiul comunitar, cele mai mari câștiguri salariale medii nete lunare s-au înregistrat anul trecut în Estonia (1.198 euro), Slovenia (1.123 euro) și Cehia (995 euro - vezi tabelul din imagine). 

   De fiecare dată când se pune problema salariilor mici de la noi în comparație cu cele din statele vestice, apar mari analiști economici ce ne explică savant diferențele mari de productivitate dintre noi și vest, dar si dintre noi și majoritatea statelor ex-comuniste din spațiul comunitar. 
   Eurostatul calculează productivitatea pe persoană ocupată la nivel de state UE, dar indicatorul e exprimat în prețuri comparabile, ceea ce-l face mai puțin relevant atunci când îl compari cu salariile exprimate în prețuri curente. De aceea am luat datele PIB-ului exprimat în prețuri curente și l-am raportat la populația ocupată și numărul de luni dintr-un an pentru a afla productivitatea medie lunară exprimată în prețuri curente. 
   În cazul României, comparația dintre productivitatea pe persoană ocupată și salariu net e distorsionată de numărul mare de persoane ocupate din agricultură (peste 1,8 milioane), sector cu o productivitate scăzută. Dar chiar și așa, comparația dintre productivitate și salarii e relevantă. 

   Cum arată raportul salarii/productivitate la nivel comunitar?

   Conform datelor preluate din statisticile Eurostat și prelucrate pentru a ne oferi o imagine asupra realității, cel mai mare raport între salariul mediu net lunar și productivitatea medie lunară pe persoană ocupată se înregistra anul trecut în Marea Britanie (46,3% - vezi tabelul din imagine). Deci salariatului britanic, platit cu salariul mediu net pe economie, îi revenea în medie 46,3% din PIB-ul lunar produs de o persoană ocupată în economia Marii Britanii.

   La polul opus se afla salariatul din statul vecin, Irlanda, acesta câștigând lunar 23,1% din PIB-ul produs de o persoană ocupată. Totuși, trebuie spus că acest procent scăzut e cauzat de faptul că, din 2014 încoace, Irlanda a beneficiat de mai multe relocări ale multinaționalelor, datorită climatului fiscal prietenos, PIB-ul pe cap de locuitor dar și cel pe persoană ocupată dublându-se prin înglobarea în statistici a activității acestor mari companii. Deci raportarea salariilor la productivitate e afectată de umflarea, oarecum artificială, în statistici a PIB-ului acestui stat (pe partea de export net de bunuri și servicii). 

   La nivelul celorlalte state comunitare, după Marea Britanie, cele mai raporturi între salarii nete și productivitate medie se înregistrau anul trecut în Olanda (44,2%), Cipru (42,9%) și Germania (41,6% - vezi tabelul din imagine).
   Raportul între salariul net lunar și productivitatea lunară pe persoană ocupată de la nivelul UE era de 37,1% în cazul mediei celor 28 de state și de 35,3% în cazul celor 27 de state rămase după ieșirea Marii Britanii din spațiul comunitar.

   România, cu un raport între salarii și productivitate de 29,4% era pe locul 22 între cele 28 de stat componente ale UE în 2019. Suntem, așadar, în fața unor state ex-comuniste precum Slovenia (29,3%), Cehia (29%), Letonia(27,4%), Lituania (26,3%) și Slovacia (26%), dar și în fața Irlandei (23,1% - vezi tabelul din imagine), cu amendamentul sus-menționat.

   Totuși, dacă ținem cont de faptul că din totalul de 8,65 milioane de persoane ocupate în economia românească, circa 1,88 milioane sunt ocupați în agricultură, silvicultură și pescuit, iar din aceștia mai puțin de 300 de mii sunt chiar salariați, restul practicând o agricultură de subzistență, ne dăm seama că productivitatea medie pe persoană ocupată de la noi e diminuată cu un procent semnificativ, cel mai probabil acesta situându-se între 10% și 15% din productivitatea medie de la nivel național. În aceste condiții, putem aprecia suntem mai jos în clasamentul raportului dintre salarii și productivitate.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu