Social Icons

miercuri, 26 decembrie 2018

Cât au cheltuit românii anul trecut pentru mâncare, băutură și țigări și cât au cheltuit ceilalți europeni

Topurile statelor UE după cheltuielile pe locuitor pentru alimente, alcool și tutun
   Consumul individual efectiv din România a ajuns anul trecut la o valoare de 6,7 mii euro, nivel ce ne plasează, ca de obicei, pe penultimul loc în UE, după noi, tot ca de obicei, fiind vecinii bulgari (4,9 mii euro). 


   Deci, un român a consumat anul trecut bunuri și servicii în valoare de 6,69 mii euro, cu 1.757 euro mai mult decât un bulgar și cu 852 euro mai puțin decât un maghiar (vezi tabelul din imagine).
   Cele mai mari valori ale consumului individual efectiv de la nivelul UE s-au înregistrat anul trecut, conform datelor Eurostat, în Luxemburg (37,4 mii euro), Danemarca (32,4 mii euro), Suedia (30 mii euro), Finlanda (28,4 mii euro) și Marea Britanie (27,3 mii euro - vezi tabelul din imagine).
   Statistica Eurostat ne oferă date ale consumului individual efectiv din unele state non-UE. Astfel, în afara spațiului comunitar, cele mai mari valori ale consumului individual efectiv se înregistrau în Elveția (42,6 mii euro), Islanda (41,2 mii euro) și Norvegia (40,9 mii euro)
   Dintre statele extra-comunitare cuprinse în statistica Eurostat, cele mai mici valori ale consumului individual din 2017 se înregistrau în Bosnia și Herțegovina (4,1 mii euro), Macedonia (3,6 mii euro) și Albania (3,5 mii euro - vezi tabelul din imagine).

   Cât au cheltuit europenii anul trecut pentru alimente?

   Cheltuielile pentru alimente aveau o pondere în consumul individual efectiv de la nivelul UE de 1.809 euro. România, cu cheltuieli pentru alimente de 1.546 euro pe locuitor în 2017, e destul de sus în topul statelor UE, situându-se pe poziția 19 din cele 28 de state. În urma noastră se situează mai multe state ex-comuniste din UE, dar și state precum Irlanda (1.542 euro) și Malta (1.331 euro - vezi tabelul din imagine).
   Trebuie precizat faptul că, cheltuielile alocate alimentelor cuprind și autoconsumul din gospodăriile populației.

   Cele mai mari cheltuieli cu alimentele din UE s-au înregistrat în Luxemburg (2.594 euro), Belgia (2.309 euro) și Italia (2.296 euro), iar cele mai mici în Polonia (1.088 euro), Ungaria (971 euro) și Bulgaria (829 euro).
   În afara spațiului comunitar, cea mai mare valoare ale cheltuielilor alocate consumului de alimente s-au înregistrat în Islanda (3.958 euro), iar cea mai mică în Serbia (856 euro).

   Dacă raportăm cheltuielile pentru alimente la totalul consumului individual din 2017, ne rezultă că românul alocă în medie 23,1% din ceea ce consumă anual pentru cheltuielile cu alimentele, aceasta fiind cea mai mare pondere a alocării din spațiul comunitar (media în UE fiind de 8,8%). La polul opus sunt britanicii, doar 5,7% din consumul individual efectiv fiind alocat alimentelor.
   Dintre statele extra-comunitare cuprinse în analiză, cele mai mari ponderi ale cheltuielilor cu alimentele în consumul individual efectiv se înregistrau în Albania (36,9%), iar cele mai mici în Norvegia (7%).

   Cum arată topul statelor europene după cheltuielile alocate băuturilor alcoolice pe cap de locuitor?

   Un european din spațiul comunitar a alocat în medie anul trecut 259 de euro pentru cheltuielile cu băuturile alcoolice (aici intrând și autoconsumul din gospodării). În Luxemburg se aloca cea mai mare sumă (789 euro), iar la vecinii bulgari se aloca cea mai mică sumă (76 euro - vezi tabelul din imagine). Noi alocam în medie 159 de euro (locul 24 din UE), adică dublu față de bulgari și cu 15% mai puțin decât vecinii unguri (183 euro).
   În afara spațiului comunitar, cea mai mare alocare pentru cheltuielile cu băuturile alcoolice se înregistra în Islanda (835 euro), iar cea mai mică în Turcia (29 euro).

   Raportat la totalul consumului individual efectiv, cheltuielile pentru băuturile alcoolice din UE dețineau o pondere de 1,3% în 2017. În cazul României, ponderea era de 2,4%. Cele mai mari alocări se înregistrau în Estonia (4,6%), Letonia (4,2%) și Lituania (3,6%), iar cele mai mici în Grecia (0,9%), Olanda (0,9%), Italia (0,8%) și Spania (0,7%).
   În afara spațiului comunitar, cea mai mare alocare se înregistra în Muntenegru (3,5% din consumul individual efectiv), iar cea mai mică în Turcia (0,5%).

   Cât alocă europenii anual pentru fumat?

   Anul trecut, un european din spațiul comunitar a alocat 302 euro pentru cheltuielile cu produsele din tutun (1,5% din consumul individual efectiv). Românul mediu a alocat 160 de euro pentru produsele din tutun (2,4% din consum), cu câțiva euro peste bulgarul mediu (155 euro) și polonezul mediu (153 euro).
   Luxemburghezii alocau anul trecut cea mai mare sumă la nivelul UE pentru produsele din tutun (1.814 euro), iar polonezii cea mai mică (153 euro - vezi tabelul din imagine).
   Tot luxemburghezii sunt pe primul loc și în privința ponderii alocate produselor din tutun (4,9% din totalul consumului individual). La polul opus erau danezii, aceștia alocând doar 0,9% din consumul individual efectiv pentru produsele din tutun.

   În afara spațiului comunitar, cea mai mare sumă alocată fumatului se înregistra în Elveția (521 euro), iar cea mai mică în Albania (44 euro). Ca pondere în consumul individual, cea mai mare alocare se înregistra în Bosnia și Herțegovina (7,1%), iar cea mai mică în Islanda (1%). 

   Datele ne arată că alocăm mult prea mult pentru alimente față de nivelul consumului individual efectiv. Suntem, așadar, niște mâncăi sau risipitori de mâncare, dacă e să ne luăm după unele statistici ce ne situează în fruntea statelor în care se aruncă cele mai multe alimente. 
    În ceea ce privește alcoolul și tutunul, putem spune că suntem la fel de vicioși, cheltuielile alocate acestor două componente ale consumului fiind aproximativ egale. Totuși, la aceste două capitole, alocăm mai mult decât media UE, ceea ce ne plasează în prima jumătate a topului celor mai vicioși europeni din spațiul comunitar.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu