Social Icons

miercuri, 7 decembrie 2016

Câți asistați social sunt în județul tău

Harta asistaților social
   Dragnea și Cioloș s-au contrat zilele acestea pe numărul de asistați social din județul Teleorman

   Cioloș afirmase că Teleormanul e județul cu cei mai mulți asistați social din țară, iar Dragnea, de vreme ce a dirijat la vedere sau din umbră dezvoltarea acestui județ, poartă o mare parte din vină pentru această situație.

   La câteva ore, Dragnea vine cu datele preluate de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și-l contrazice pe Cioloș, afirmând că numărul asistaților social din Teleorman este mai mic decât în Dolj și alte patru județe (vezi tabelul din imaginea 1). Prin asistați social, cei doi se refereau la beneficiarii de venit minim garantat și nu la toți asistații social, pentru că, aici intră și copii beneficiari de alocații, și părinții ce primesc indemnizații pentru creșterea copilului și alte categorii. 

   Amândoi aveau dreptate și amândoi greșeau în aceleși timp. 

    Cioloș avea dreptate, dacă raportăm numărul de beneficiari de venit minim garantat la populația județului Teleorman.    

    Problema e că, populația județului Teleorman declarată de autoritățile locale, și la care se raportează  Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, e mai mare decât cea din statistica oficială. Același lucru e valabil și pentru celelalte județe. Această populație raportată  de autoritățile locale e apropiată de populația  după domiciliu calculată de INS, dar numărul nu coincide exact, nici per total și nici la nivel de județe. Pentru a surmonta acest inconvenient am raportat beneficiarii de venit minim garantat la populația declarată de autoritățile locale, dar și la populația rezidentă calculată de INS (vezi tabelul din imaginea 1). Am ales populația rezidentă, din rațiuni ce țin de necesitatea, în cazul unor beneficii sociale, de a fi prezent în țară pe parcursul anului pentru a le primi.

   În ambele variante, ponderea beneficiarilor de venit minim garantat din Teleorman în populația totală (cea declarată de autoritățile locale și cea calculată de INS) e cea mai mare din țară (vezi harta din imaginea 1). Dragnea poate să spună că Doljul, Buzăul, Bacăul, Galațiul și Vasluiul au mai mulți beneficiari ai ajutorului minim garantat, dar adevărul e că, raportat la populație, Teleormanul e județul cu ponderea cea mai mare. 

Topul județelor după numărul asistațiilor social   Câți asistați sociali avem la nivel de județe?

  Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială ia în calcul următoarele categorii de beneficiari de asistență socială: copiii, ca beneficiari de alocații (3,623 milioane în luna octombrie a anului curent), persoanele ce primesc venitul minim garantat (239,8 mii în luna octombrie), persoanele care primesc alocații pentru susținerea familiei (262,5 mii în luna octombrie), părinții care primesc indemnizații pentru creșterea copilului (143,9 mii în luna octombrie) și persoanele ce primesc un stimulent de inserție pentru creșterea copilului (48,1 mii în luna octombrie - vezi tabele cu repartiția pe județe în imaginile 1 și 2).

  Toți acești beneficiari ai serviciilor de asistență socială, ce sunt plătiți de către  Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, erau în număr de 4,318 milioane la nivelul lunii octombrie a anului curent. 84% dintre acești beneficiari erau copii, 3,3% erau părinți ce primeau indemnizație de creștere a copilului, 6% erau persoane ce primeau ajutor pentru întreținerea familiei și 1,1% erau beneficiari de stimulente pentru inserția copilului. Deci, direct sau indirect, 94,4% din acești beneficiari aveau legătură cu copiii. Restul, de 5,6%, erau beneficiari ai venitului minim garantat. Această categorie e cea mai hulită categorie din România, deși, după cum vom vedea, nu consumă resurse mari de la buget.

Numărul asistaților social   Pe lângă aceste categorii de beneficiari de servicii de asistență socială, plătiți direct de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, mai există și alte categorii de beneficiari ce sunt plătiți din alte bugete (persoane cu handicap, copii aflați în plasament, refugiați, etc. - vezi tabelul din imaginea 3). 

   Conform INS, la finalul anului trecut, toți beneficiarii de servicii de asistență socială erau în număr de 6,497 milioane. Cifra reală a persoanelor beneficiare e mai mică, pentru că unii beneficiari primesc mai multe servicii sociale. Dacă eliminăm numărul beneficiarilor ce primesc mai multe servicii sociale (vezi tabelul din imaginea 3), rezultă că totalul persoanelor asistate social  la finalul anului trecut era de 5,403 milioane. Dintre aceștia, 3,69 milioane erau copii, ce beneficiau de alocații. Suntem departe de a fi o țară de asistați social.
Cheltuielile cu asistații social

   Cât ne costă asistența socială?

   În 2015, totalul sumelor plătite beneficiarilor de servicii de asistență socială s-au ridicat la valoarea de 9,91 miliarde de lei (aproximativ 2,2 miliarde de euro  - vezi tabelul din imaginea 4). Cele mai mari sume s-au cheltuit pentru alocațiile copiilor (3,54 miliarde lei), indemnizațiile pentru creșterea copilului (1,58 miliarde lei) și indemnizațiile pentru adulții cu handicap grav și accentuat (1,47 miliarde lei). Sumele celor trei categorii de beneficiari reprezintă peste 66% din suma totală cheltuită anul trecut pentru beneficiile sociale (vezi tabelul din imaginea 4). Persoanele care au primit venit minim garantat au costat bugetul circa 673 milioane de lei în 2015 (6,7% din totalul sumelor alocate pentru beneficiile sociale).

   În luna octombrie a anului curentAgenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a plătit 692,4 milioane lei pentru plata beneficiilor sociale. Alte 48,9 milioane lei s-au dus pentru alte plăți (raportul nu ne spune pentru ce). Peste 50% din sumele plătite în octombrie au fost în contul alocațiilor pentru copii, iar 30% s-au plătit pentru indemnizațiile părinților (vezi tabelul din imaginea 4). Beneficiarii de venit minim garantat au primit 9,7% din sumele plătite de agenție în luna octombrie.

   Anul trecut, cheltuielile bugetului consolidat s-au ridicat la valoarea de aproape 244 miliarde de lei. Beneficiile sociale plătite ne-au costat 9,91 miliarde lei, asta însemnând 4,06% din cheltuielile bugetului
    Beneficiile plătite celor 245,5 mii de beneficiari ai venitului minim garantat s-au ridicat la valoarea de 673 milioane lei, adică 0,28% din cheltuielile bugetului consolidat

   Suma plătită celor ce primesc venit minim garantat nu dezechilbrează bugetul și e ridicolă față de noua găselniță de aruncat banii pe fereastră a fostei CNADNR. Se preconizează că numai studiul de fezabilitate pentru autostrada Iași - Târgu Mureș va costa 300 milioane de euro, adică 1,35 miliarde lei, deci de două ori cât ne costă anual persoanele ce primesc venitul minim garantat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu