Social Icons

marți, 23 august 2016

Cum arăta economia României înainte și după al doilea război mondial

Cât de mult a afectat economia României cel de-al doilea război mondial
   În preajma celui de-al doilea război mondialeconomia României atingea maximul dezvoltării din perioada interbelică

   Trebuie spus că, în România interbelică, PIB-ul pe locuitor calculat în prețuri comparabile era mai mic decât cel înregistrat în Vechiul Regat în preajma primului război mondial (vezi aici evoluția PIB-ului pe locuitor între 1862 și 2015).

   România anului 1939 (vezi tabelul din imagine) avea o populație totală de 19,93 milioane de locuitori și un PIB pe locuitor de 1.163 de dolari la valoarea puterii de cumpărare a anului 2000. Datele din lucrarea dlui Victor Axenciuc „Produsul Intern Brut al Romaniei 1862-2000. Serii statistice seculare si argumente metodologice” ne permit să facem o comparație între economia României interbelice și cea a României postbelice. Instrumentul folosit e dolarul la paritatea puterii de cumpărare a anului 2000 ($ PPC 2000). Având, așadar, valori comparabile, evoluția PIB-ului pe locuitor nu e distorsionată de fenomenul inflaționist ce a afectat economia spre finaliul celui de-al doilea război mondial și în anii de după.

    După Dictatul de la Viena din 1940, România pierde circa o treime din populație și ceva mai mult din PIB-ul național (vezi tabelul din imagine). Scăderea PIB-ului pe locuitor în 1940 față de 1939 nu e dramatică (de la 1.163 la 1.132 $ PPC 2000, deci mai puțin de 3%). În anul următor, 1941, PIB-ul pe locuitor va crește puțin față de 1940 (+1,2%), pentru ca, în 1942, să scadă cu 7% față de anul 1941. În 1943, creșterea PIB-ului pe locuitor e chiar spectaculoasă, de 14% față de anul 1942 (de la 1.066 $ la 1.218 $ PPC 2000 - vezi tabelul din imagine). 

   Toată această volatilitate poate fi pusă pe seama războiului, dar și pe structura economiei. Înainte de război, în 1938, industria avea o pondere în venitul național de doar 16,9%, conform lucrării „Istoria României. Transilvania, vol. II”, agricultura avea o pondere de 38,4%, serviciile de 39%, iar construcțiile de 5,7%. Anii agricoli buni și slabi aveau un impact semnificativ asupra economiei naționale.

   În 1944, economia României era în picaj, PIB-ul pe locuitor scăzând cu 24% față de anul anterior (de la 1.218  la 923 $ PPC 2000). Fundul sacului va fi atins în 1946, când PIB-ul pe locuitor va atinge valoarea de 586 $ PPC 2000, la jumătate din cât era înainte de război (în 1939, PIB-ul pe locuitor era de 1.163 $ PPC 2000 - vezi tabelul din imagine). Era cel mai redus nivel al PIB-ului de la Cuza până atunci (vezi aici evoluția PIB-ului pe locuitor între 1862 și 2015).

   După război, România a fost ocupată de Armata Roșie, ocupație ce va dura până în 1958. În ciuda ocupației, economia și-a revenit, iar creșterea a fost mai susținută decât cea înregistrată în perioada interbelică. La retragerea armatei sovietice, conform lucrării dlui Axenciuc, PIB-ul pe locuitor din România atingea valoarea de 2.184 $ PPC 2000.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu