Social Icons

miercuri, 13 mai 2015

Ce se mai produce în industria românească

 Cât mai valorează industria față de 1989
   Din 1993 încoace, INS-ul calculează producția pricipalelor produse industriale exprimată în unități fizice (cu excepția mobilierului care e exprimat valoric). Această exprimare, în unități fizice, ne oferă o imagine mai clară a producției decât cea măsurată în indici sau valoric, în prețuri curente.
   În 1993, industria avea o pondere în PIB-ul național de 33,8%, în scădere față de anul 1989, când avea o pondere de 46%. După două decenii, în 2013, ponderea industriei în PIB era de 23,8% (anul trecut, aceasta a înregistrat o pondere de 24%). Valoric, industria anului 1993 însemna 8,9mld. $ raportat la PIB-ul din acel an (cursul de schimb mediu din 1993; 1 $ =760 lei vechi). Industria anului 2013 înseamnă 45,6 mld. $ (curs de schimb 2013; 1 $ = 3,3279 lei). Dacă aplicăm devalorizarea dolarului (1$ din 1993 = 1,61 $ în 2013), rezultă că valoarea actualizată a sectorului industrial din 1993 ar valora 14,4 mld. $, deci de peste trei ori mai mică decât valoarea din 2013.
   Din 1993 până în 2013 (pentru anul 2014 datele vor apărea în a doua jumătate a anului), România produce de trei ori mai multă cherestea exprimată în metri cubi (1,87 mil. mc. la 5,83 mil. mc.). În același timp, valoarea producției de mobilă,  exprimată în dolari la cursul mediu din anul respectiv, a crescut de cinci ori (de la 0,43 mdl.$ la 2,2 mld.$). Chiar dacă aplicăm devalorizarea dolarului din 1993 până în 2013 (vezi tabelul din imagine), rămâne o creștere de peste trei ori la valoarea reală (asta, așa, că tot se discută zilele acestea despre tăierile ilegale de masă lemnoasă). În două decenii, extragem de două ori mai puțin gaz natural, cu 39% mai puțin cărbune și cu 41% mai puțin petrol.
   Cele mai mari creșteri ale producției exprimate în unități fizice (vezi tabelul din imagine) au fost înregistrate de producția de detergenți (de 28,7 ori), producția de biciclete (de 21,6 ori), producția de anvelope (de 7,4 ori), producția de autoturisme de oraș și de teren (de 6,7 ori) și producția de mobilier (de 5 ori valoarea nominală și de 3 ori dacă ținem cont de devalorizarea dolarului). Cele mai mari scăderi ale producției produselor industriale luate în calcul (unele dispărând complet din producție), din 1993 până în 2013, s-au înregistrat la producția de țesături (de 6,5 ori), săpun (de 3 ori), energie termică (de 3,4 ori), tricotaje (de 2,6 ori) și prefabricate din beton armat (de 2,1 ori).
   La jumătatea perioadei analizate, în 2003, creșterile anvelopelor, autoturismelor, mobilierului și bicicletelor erau mult mai reduse. Excepția era reprezentată de producția de detergenți, ce crescuse într-un deceniu de 16,7 ori, de la 8 mii de tone în 1993, la 133 mii tone în 2003 (vezi tabelul din imagine). La acea dată părea că producția de aluminiu și aliaje de aluminiu va fi vedeta creșterilor în ultimul deceniu, cu o creștere de 1,8 ori, față de 1,7 ori cât înregistra producția de autoturisme. Unele reduceri ale producției fizice pot fi explicate de reducerea industriei lohn-ului (aici intrănd mai ales industria textilă) și de migrarea populației de la sistemele de încălzire centralizate le cele individuale.
   În două decenii industria s-a schimbat, ponderea acesteia în PIB s-a diminuat, lăsând loc sectorului serviciilor și costrucțiilor. Aceste mutații sunt în concordanță cu ceea ce se întămplă în economiile civilizate, ce au un sector al serviciilor cu o pondere în PIB de 70% - 80%. Raportat la anul 2013, valoarea reală a sectorului industrial calculată în lei (ținând cont de devalorizarea de dintre 1989 și 2013; 1 leu din 2013 = 2,36 lei din 1989) din 1989 este de 155 mld. lei (echivalentul a 46% din PIB-ul 1989), iar cea a sectorului industrial din 2013 e de 152 de mld. lei. La distanță de 24 de ani, industria producea o valoare reală aproapiată de cea a anului 1989, deși are o pondere în PIB înjumătățită și o forță de muncă de trei ori mai mică (3,85 mil. salariați în 1989  față de 1,29 mil. salariați în 2013).Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu