Social Icons

luni, 29 august 2016

Mitul dezvoltării economice a României interbelice e demolat!

Topul creșterilor economice din sud-estul Europei în perioada interbelică
    România a reușit, în perioada interbelică, „performanța” de a avea una din cele mai mici creșteri economice din sud-estul Europei. Realitatea statistică demontează astfel un mit, acela că în interbelic România rupea barierele dezvoltării economice. 

   Înainte de a începe, trebuie să fac câteva precizări metodologice

    Datele prezentate în tabelul din imagine au fost preluate și prelucrate din două surse: din studiul „South-Eastern European Monetary and Economic Statistics from the Nineteenth Century to World War II”, realizat în colaborare de băncile naționale ale României, Bulgariei, Turciei, Greciei, Serbiei, Albaniei și Austriei (vezi aici) și din lucrarea dlui Victor Axenciuc „Produsul Intern Brut al României 1862-2000. Serii statistice seculare si argumente metodologice” (lucrare care a stat și la baza studiului băncilor naționale). 

   Vezi și:   Datele care ne-au permis comparația între state au fost preluate, prelucrate și cuprind perioada anilor 1920 - 1939, cu unele variații în funcție de stat. În cazul României, Greciei și Bulgariei, datele au permis calcularea evoluției Produsul Intern Brut pe locuitor în prețuri comparabile (anii 1920 - 1939). Pentru România, datele din studiul realizat de bănci cuprind doar valorile nominale, iar pentru valorile comparabile s-a apelat la lucrarea dlui Axenciuc (lucrare ce a fost sursă de date pentru studiu). În cazul Iugoslaviei și Turciei, seria de date începe în anul 1923 și cuprinde Venitul Național pe locuitor în prețuri comparabile (Iugoslavia) și Produsul Național Brut pe locuitor în prețuri comparabile (Turcia - vezi tabelul din imagine). 

Cei trei indicatori (PIB/locuitor în cazul României, Bulgariei și Greciei; VN/locuitor în cazul Iugoslaviei și PNB/locuitor în cazul Turciei) măsoară evoluția în timp a fiecărei economii în parte, permițăndu-ne să comparăm diferențele de creștere economică dintre state (pentru că nu poțți să ai o creștere mare a Produsului Intern Brut fără ca Venitul National să crească și el, ca să nu mai zic de Produsul Național Brut, în a cărui alcătuire intre și PIB-ul).

   Cum a evoluat economia României interbelice față de economiile celorlalte state din sud-estul Europei?

   Față economiile Greciei și Bulgariei, unde dispunem de date referitoare la evoluția PIB-ului pe locuitor în valori comparabile, economia României interbelice a înregistrat o creștere inferioară Bulgariei între 1920 și 1939 (+53% față de 56,4%) și superioară celei înregistrate de Grecia în perioada 1920 - 1938 (+50,8%  față de +29,3% - vezi tabelul din imagine).

   Trebuie spus că datele disponibile pentru Grecia în valori comparabile se opresc în anul 1938. De asemenea, trebuie menționat faptul că, în perioada 1919 - 1922, Grecia a fost angrenată într-un conflict militar cu Turcia. Din acest motiv, la începutul anilor `20, economia Greciei intră în declin. 

   Dacă vom compara datele României cu cele ale Greciei începând cu anul 1923 (vezi datele din tabel), primul an de după conflictul armat, ne rezultă o creștere economică mai mică în România decât cea înregistrată în Grecia între 1923 și 1938 (+16% în România față de +68,7% în Grecia). 
    Făcând aceeași comparație cu Bulgaria, doar că perioada se extinde cu un an (1923 - 1939), ne rezultă că și vecinii de la sud de Dunăre au înregistrat o creștere a PIB-ului pe locuitor superioară celei înregistrate la noi (+34,4% față de +17,6% - vezi tabelul din imagine). 

   Deși nu vorbim de PIB pe locuitor, în cazul comparației cu Venitul Național pe locuitor din Iugoslavia și cu Produsul Național Brut pe locuitor din Turcia, acești indicatori surprind, de asemenea, evoluția economică din statele respective. Poate nu sunt la fel de utilizați precum PIB-ul, dar ei surprind fără îndoială evoluția economiei. 

   Deci, dacă vom compara evoluția economică din România, Turcia și Iugoslavia prin intermediul celor trei indicatori, în perioada 1923 - 1939, ne rezultă că PIB-ul pe locuitor din România a crescut cu aproape aceeași valoare a Venitului Național pe locuitor din Iugoslavia (+17,6% în România față de +17,8% în Iugoslavia) și cu mult mai puțin decât Produsul Național Brut pe locuitor din Turcia (+17,6% față de +122,9% - vezi tabelul din imagine).

   Din toate aceste comparații ne dăm seama că economia României interbelice a performat sub cea a țărilor din sud-estul Europei, cu excepția economiei Greciei în perioada 1920 - 1938. Dacă luăm în calcul evoluția economiei din anul 1923, atunci economia României a avut cea mai mică creștere economică dintre toate statele analizate.

   Iată, așadar, cum mai cade un mit, acela al dezvoltării economice fără precedent din perioada interbelică. 

    Vezi și:
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu