Social Icons

duminică, 19 noiembrie 2017

Cât de mult se bazează marile economii ale lumii pe consum, investiții și exporturi

Topul celor mai mari economii ale lumii
   Economia UE e a doua economie a lumii după datele PIB-ului din anul 2016 exprimat în prețuri curente. În 2014, din cauza unui dolar mai slab, PIB-ul comunitar îl depășea pe cel al Statelor Unite ale Americii (vezi tabelul din imagine).

   Datele Eurostat ne arată că, în 2016, SUA avea un PIB total de 16,78 mii miliarde euro, fiind urmată de economia UE (14,90 mii mld. euro) și economia Chinei (10,09 mii mld. euro). Vorbim de PIB exprimat în prețuri curente și nu în prețuri comparabile. Topul celor mai puternice economii e completat de Japonia (4,47 mii mld. euro) și Germania (3,14 mii mld. euro - vezi topul în tabelul din imagine).

    Dacă acceptăm că statele din UE pot participa și ca parte și ca întreg în acest top, în primele 15 economii ale lumii avem cinci economii din spațiul comunitar (Germania, Marea Britanie, Franța, Italia și Spania) și întreaga structură comunitară. 

   În acest top am alăturat și datele României, nu pentru a face o comparație în privința PIB-ului, ci pentru a ne face o părere despre componentele acestuia (valoare adăugată brută, remunerare a salariaților, consum final, investiții și export net) și ponderea acestora în PIB.
   Trebuie spus că datele Eurostat nu au permis să fie inclusă în top și India, ultimele date aferente acestui stat fiind din anul 2009.

   Cum sunt compensați salariații în marile economii ale lumii?

   Înainte de a vedea cum se distribuie remunerarea muncii și capitalului din aceste economii, am preluat datele de la Eurostat privind valoarea brută adăugată (VAB) din economie. Datele sunt aferente anilor 2014, 2015, 2016, în funcție de cum sunt actualizate în statistica Eurostat (vezi tabelul din imagine). 
   În UE, VAB-ul din 2016 ajungea la 89,4% din PIB-ul comunitar, în SUA ponderea e de 96,4%, iar în China e de 100%. Asta înseamnă că în China impozitele nete pe produs sunt zero, iar în SUA sunt mult mai reduse decât în UE. Brazilia e țara în care impozitele nete pe produs sunt cele mai mari, de vreme ce ponderea VAB-ului în PIB ajunge la 86%. 
   La noi, ponderea VAB-ului în PIB e apropiată de media UE (89,4% - vezi tabelul din imagine).

    Remunerarea salariaților, adică ceea ce îi revine muncii din VAB, ne arată că cel mai bine recompensați sunt salariații din Franța (58% din VAB), SUA (56%) și Italia (56%). Iată că cea mai mare economie a lumii retribuie într-o mai mare măsură salariații în detrimentul capitalului decât economia UE (53% din VAB). 
   Cea mai mică remunerare a salariaților dintre marile economii se înregistrează în Mexic (29% din VAB). Noi, cu 38% din VAB suntem mai aproape de Mexic decât de celelalte mari economii. Până și Rusia alocă remunerării salariaților o pondere mult mai mare decât noi (52% din VAB).


    Care sunt economiile care se bazează cel mai mult pe consum?

   Marea Britanie (84,7% din PIB), SUA (82,5%) și Brazilia (82,1% - vezi tabelul din imagine) sunt economiile în care ponderea consumului final atinge cele mai mari valori. La nivelul UE, anul trecut, consumul final avea o ponbdere în PIB de 76,4%. România, cu o pondere de 75,9%, era aproapiată de media UE.

   Cele mai mici ponderi ale consumului final în economie se înregistrau în China (64,7%) și Coreea de Sud (52,4% - vezi tabelul din imagine). Surprinde ponderea mare a Japoniei (76,4% din PIB) față de celelalte două state asiatice incluse în top.

    Care sunt economiile care pun accent pe investiții?

   China (44% din PIB) și Coreea de Sud (29,1%) sunt statele care au cele mai mari ponderi ale formării brute de capital fix (investițiile) în economie.
   La polul opus, cu cea mai mică pondere a invetițiilor în PIB, sunt SUA și UE, cu o pondere de 19,8%, Italia (17,1%) și Marea Britanie (16,4% - vezi tabelul din imagine).
    România se situează peste media UE, cu o pondere a investițiilor în PIB de 22,7% în anul 2016.

    Care sunt cei mai mari exportatori neți ai lumii?

    Exportul net, care intră în calculul PIB, e rezultatul diferenței dintre exporturile de bunuri și servicii și importurile de bunuri și servicii.

   Datele exportului net din anii 2015 și 2016 de la nivel de state ne arată că cel mai mare exportator net al lumii e Uniunea Europeană, cu 515,5, respectiv 511,3 miliarde de euro. China, cu un export net de bunuri și servicii de 344,3 miliarde euro în anul 2015, e pe locul doi. Pe locul trei se situează Germania, cu 243,3 și 250,6 miliarde de euro în 2015 și 2016. 
   SUA e statul care pierde cel mai mult de pe urma exportului net de bunuri și servicii (-470,5 mld. euro în 2015). Marea Britanie e al doilea mare perdant cu un export net negativ de 44,6, respectiv 52,5 miliarde euro în 2015 și 2016.

   Ca pondere a exportului net în PIB, cel mai mult câștigă Germania (8%), Coreea de Sud (7%) și Rusia (5,2% - vezi tabelul din imagine). Cel mai mare impact negativ al exportului net în PIB se înregistrează în SUA (- 2,9%).
   România a încheiat anul trecut cu un impact negativ al exportului net în PIB (-0,9%).

    Datele Eurostat ne arată că nu avem nimic în comun cu economiile mari ale lumii în ceea ce privește remunerarea salariaților, excepție făcând Mexicul, care stă la acest capitol mai prost decât noi. 
   Majoritatea economiilor mari se bazează pe consum și doar Correa de Sud și China fac notă discordantă.
   România e sub media UE în ceea ce privește ponderea consumului în PIB și peste în privința ponderii investițiilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu