Social Icons

sâmbătă, 18 noiembrie 2017

Cât de corelate sunt veniturile populației cu PIB-ul pe cap de locuitor la nivel de regiuni

Topul regiunilor după veniturile populației și PIB-ul pe locuitor    Anul trecut, veniturile medii anuale pe persoană din România au ajuns la echivalentul a 2.972 euro, conform datelor INS. PIB-ul pe cap de locuitor a ajuns în 2016 la 8.581 euro. Asta înseamnă că, în medie, aproximativ 35% din PIB-ul pe locuitor reprezintă veniturile medii anuale ale unui român.

   Această pondere a veniturilor unei persoane în PIB-ul pe locuitor e valabilă pentru nivelul național, pentru că, odată ce analizezi situația la nivel regional, lucrurile se schimbă (vezi tabelul din imagine).
   Cele mai mari venituri medii anuale pe persoană s-au înregistrat anul trecut în regiunea București-Ilfov (4.323 euro), iar cele mai mici s-au înregistrat în regiunea Nord-Est (2.383 euro). Tot aceleași regiuni reprezentau extremele topului în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor din anul 2016 (vezi tabelul din imagine).

   Trebuie spus că în veniturile anuale pe persoană intră atât veniturile bănești cât și cotravaloarea veniturilor în natură (autoconsumul, mărfurile și serviciile obținute gratuit). Inclusiv în calculul PIB-ului regăsim autoconsumul și, de aceea, între veniturile totale și PIB există o relație parte -  întreg.

    În ce regiuni ponderea veniturilor anuale ale unei persoane în PIB-ul pe locuitor se situează sub sau peste media națională?

   Doar în regiunea capitalei se înregistra anul trecut o pondere a veniturilor medii pe persoană în PIB-ul pe locuitor mai mică decât media națională (21,2%). Toate celelalte șapte regiuni de dezvoltare aveau ponderi peste media națioanlă de 34,6% (vezi tabelul din imagine).

    Cea mai mare abatere se înregistra în regiunea Nord-Est, unde ponderea veniturilor medii în PIB era de 45,9%, deci cu o treime peste media națională. 
    Cea mai mică abatere, după capitală, se înregistra în regiunea Sud-Est, ponderea veniturilor unei persoane în PIB-ul pe locuitor în această regiune fiind de 36,2% (vezi tabelul din imagine).
   Asta înseamnă că locuitorii din regiunea de Nord-Est au venituri mai mari în raport cu PIB-ul pe locuitor, iar cei din Sud-Est au, după cei din regiunea capitalei, venituri mai mici în raport cu PIB-ul pe locuitor

   Interesant e faptul că ponderi mari ale veniturilor în raport cu PIB-ul se înregistrează în două regiuni cu grade de dezvoltare diferită, respectiv regiunea Nord-Vest (40,6%) și regiunea Sud-Vest Oltenia (40,7%).
   Ponderile diferite de la nivelul regiunilor ne arată că diferența între veniturile populației e mult mai apropiată decât diferența de productivitate. Cu alte cuvinte, oamenii nu se hrănesc din PIB, ci din venituri, iar prăpastia dintre venituri nu e atât de adâncă precum cea a PIB-ului la nivel de regiuni.
   Dacă regiunea București-Ilfov avea anul trecut un PIB pe cap de locuitor de patru ori mai mare decât cea de Nord-Est (vezi tabelul din imagine), în cazul veniturilor medii pe persoană, ecartul e de 81% în favoarea regiunii capitalei.

   Cu cât ar crește sau scădea veniturile populației la nivel de regiuni dacă s-ar corela cu media națională a ponderii acestora în PIB-ul pe locuitor?

   Regiunea capitalei ar fi trebuit să aibă venituri medii anuale ale unei persoane mai mari cu 63,3% decât cele înregistrate anul trecut (7.059 euro față de 4.323 euro - vezi tabelul din imagine).

   În toate celelate șapte regiuni, veniturile medii pe persoană ar trebui să scadă dacă s-ar respecta ponderea veniturilor în PIB-ul pe locuitor de la nivel național (34,6%).
    Cele mai mari ajustări ale veniturilor pe persoană s-ar înregistra în regiunile Nord-Est (-24,6%), Sud-Vest Oltenia (-14,9%) și Nord-Vest (-14,8% - vezi tabelul din imagine). Cele mai mici ajustări s-ar înregistra în regiunile Vest (-6%) și Sud-Est (-4,2%).

   Aceste ajustări ne arată că, în unele regiuni, veniturile populației sunt mai mari în raport cu productivitatea decât în altele, iar locuitorii din regiunea capitalei sunt cei mai dezavantajați de aceste diferențe. 
    Distribuirea veniturilor către populație nu urmează tiparul productivității, iar faptul că o regiune are un PIB pe locuitor mai scăzut decât alta nu înseamnă că și veniturile populației vor fi proporționale. Regiunea Centru, de exemplu, are un PIB pe locuitor mai mare decât regiunea Nord-Vest (7,9 mii față de 7,6 mii euro - vezi tabelul din imagine), dar veniturile medii pe persoană sunt mai mici (3,03 mii euro în Centru față 3,06 mii euro în Nord-Vest).

   Mulți habarniști, atunci când vor să exemplifice sărăcia dintr-o regiune, apelează la indicatorul PIB pe cap de locuitor, deși acesta exprimă productivitatea și nu veniturile populației. România are un relief foarte accidentat atunci când vine vorba de diferențele de productivitate și e mult mai plată atunci când se analizează veniturile populației.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu