Social Icons

joi, 10 noiembrie 2016

Comparație între salariile medii din România, Polonia și Germania

Salariile medii din Germania, Polonia, România
   Anul trecut, salariu mediu brut lunar din România s-a ridicat la valoarea de 2.555 lei (575 euro).
   În Polonia, salariul mediu brut a fost de 948 euro, conform datelor preluate de la Oficiului Central de Statistică din Polonia.
   În Germania, salariul brut lunar din 2015 a fost de 3.979 de euro (conform datelor Oficiului Federal de Statistică German - vezi tabelul din imagine).

   Ai zice că salariile din Germania și Polonia sunt mai mari pentru că productivitatea din aceste țări e mai mare. Parțial adevărat, pentru că, dacă le raportăm la produsul intern brut pe locuitor exprimat în euro din fiecare țară, ne rezultă că românii stau cel prost

   Cât reprezintă salariul brut raportat la PIB-ul pe locuitor în cele trei state?

   Salariații nemți au un salariu brut lunar echivalent cu 10,7% din PIB-ul pe locuitor (3.979 euro față de 37.100 euro - vezi tabelul din imagine). 

   Polonezii au un salariu brut echivalent cu 8,5% din PIB-ul pe locuitor din Polonia anului 2015 (948 euro față de 11.183 euro). 

   Românii stau, din acest punct de vedere, cel mai prost, cu salarii brute de doar 7,1% din PIB-ul pe locuitor din România anului 2015 (575 euro față de 8.091 euro). Vedem că celor bogați li se dă mai mult, iar celor săraci, adică nouă, ni se ia mai mult.

   Dacă ar fi să fim remunerați la nivelul nemților, adică cu un salariu brut lunar de 10,7% din PIB-ul pe locuitor din România, atunci salariul mediu brut lunar de anul trecut ar fi trebuit să fie de 868 euro în loc de 575 euro, deci cu aproape 300 de euro mai mare.

   Dacă aplicăm procentul primit de polonezi, de 8,5%, atunci salariul brut din România anului trecut ar fi trebuit să fie de 686 euro, deci cu 111 euro mai mare.

   Cum sunt salariile în mediu privat și în cel public în cele trei state?

   În Germania, salariul brut din mediul privat e cu aproape 5% mai mare decât cel din sectorul public (4.023 euro față de 3.841 euro  - vezi tabelul din imagine). 

   În Polonia și România, salariile din sectorul public sunt mai mari decât cele din sectorul privat. Diferența între noi și polonezi e că, în timp ce la ei salariul sectorul privat e cu aproape 2% mai mic decât cel din sectorul public, la noi, salariile din privat sunt cu 17% mai mici decât cele din sectorul public.

   Dacă în Germania angajații sunt stimulați să lucreze în mediul privat, la noi sectorul public e o miză, de vreme ce diferența de salarizare față de sectorul privat e considerabilă. Asta e ceea ce auzim tot timpul din partea mediului privat. Adevărul e altul

   Dacă raportăm salariul brut din mediul privat la PIB-ul pe cap de locuitor din cele trei state, ne rezultă un procent de 10,8% în Germania, de 8,8% în Polonia și de doar 6,7% în România
   Făcând aceeași raportare între salariul din sectorul public și PIB-ul pe cap de locuitor, ne rezultă procentele de 10,4% în Germania, de 9% în Polonia și de 8,1% în România

   Ne dăm seama că mediul public românesc e mai echitabil în privința remunerării salariilor decât cel privat, iar teoria că statul își plătește prea bine salariații cade, de vreme ce suntem tot pe ultimul loc în privința ponderii salariului brut din sectorul public în PIB-ul pe cap de locuitor.

   Cum sunt salariile în funcție de ramurile economiei în cele trei state?

   Dintre ramurile economiei despre care avem date (unele ramuri nefiind cuprinse în statisticile germane sau poloneze  - vezi tabelul din imagine), cei mai bine plătiți angajați din Germania și România sunt cei din activitatea de intermedieri financiare și asigurări. În Polonia  cei mai bine plătiți salariați sunt cei din domeniul informațiilor și comunicațiilor

   Salariile cele mai mici sunt în domeniul construcțiilor în Germania și România și în sănatate și asistență socială în Polonia.

   Diferențele cele mai mici salariale între activitațile economice luate în calcul se găsesc în Germania
   Raportul dintre cel mai mare și cel mai mic salariu e de 1,79 salarii din construcții la un salariu din intermedieri financiare și asigurări în Germania, în Polonia raportul e de 1,98 salarii din sănătate și asistență socială la un salariu din informații și comunicații, iar în România e de 2,82 salarii din construcții la un salariu din intermedieri financiare și asigurări.

   Dintre cele trei state, cele mai mari discrepanțe a remunerării salariaților din diferite activități ale economiei sunt în România.

   În România, munca munca e slab remunerată prin comparație cu celelalte două state, și nu în privința salariului efectiv în euro, ci prin raportare la PIB-ul pe locuitor din fiecare stat. 

   Munca în sectorul public din România e remunerată într-un mod mai echitabil decât cea din sectorul privat, dar nivelul salariilor plătite de stat raportate la PIB-ul pe locuitor se situează tot sub celelalte două state. 

  Diferențele de salarizare dintre activitățile economice din România sunt specifice lumii a treia și în niciun caz spațiului comunitar. 

   Dacă ar fi să caracterizăm într-un cuvânt piața muncii din România, acesta ar fi „sălbăticie”.
   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu