Social Icons

miercuri, 2 martie 2016

Cu toate măririle de salarii, suntem tot în coada UE în privința remunerării salariaților în PIB

Cu toate măririle de salarii, suntem tot în coada UE în privința remunerării salariaților în PIB
   Remunerarea salariaților intră în calculul Produsului Intern Brut, atunci când se calculează după metoda veniturilor. Conform acestui indicator, salariații din România sunt cel mai prost recompensați din UE. Din ceea ce produce anual economia (PIB-ul național), o parte se duce pe salarii.

Partea aceasta, remunerarea salariaților, are cea mai mică pondere în ceea ce se produce, adică în PIB. Dacă economia ar fi produs doar 100 euro, anul trecut, atunci salariații ar fi primit primit doar 32,4 euro. Media în UE e de 47,7 euro. Datele pentru 2015 ale Eurostatului sunt încă incomplete, dar nu diferă foarte mult de anul 2014 (vezi tabelul din imagine).
   Chestiunea cu procentul masei salariale în PIB s-a mai discutat, deseori făcându-se comparație cu Germania. Mulți contraargumentau că în Germania „se muncește, frate!”. Alții aduceau ca argument că în masa salarială din România n-ar intra cei ce muncesc la negru. În mintea acestora, INS-ul fuge la fiecare companie în parte și ia ștatele de plată, le adună, și la final, îi rezultă masa salarială sau remunerarea salariaților. OK!?! Să ne lămurim.
   În primul rând, cât se muncește și cât de productiv e neamțul prin comparație cu românul n-are nicio treabă cu procentul remunerării salariaților în PIB. Din acest motiv, în tabelul din imagine am selectat atât procentul din PIB, cât și PIB-ul și remunerarea salarială în cifre absolute (vezi tabelul). Conform datelor de la Eurostat, dacă economia Germaniei are un PIB de 100 de euro, Hans și cu Peter primesc salarii de 50,9 euro. Noi, dacă producem tot 100 de euro, Ionel și Vasilică primesc doar 32,4 euro. Clar? Se înțelege că nu are treabă cu cât se muncește, ci cu modul în care se distribuie veniturile. Iar la noi, Ionel și Vasilică sunt luați de proști de Georgel - patronul. El își însușește cea mai mare parte din venituri.
   În al doilea rând, INS-ul, când calculează PIB-ul, ia în calcul și economia neagră. În anchetele efectuate, economia neagră e cuprinsă implicit în PIB, chiar dacă nu e individualizată. Deci această parte a economiei, chiar dacă nu e fiscalizată, intră în calculul PIB fără îndoială. PIB-ul se calculează prin trei metode: metoda cheltuielilor, metoda producției și cea a veniturilor. Toate cele trei metode trebuie să dea același rezultat. În calculul PIB prin metoda veniturilor intră, pe lângă remunerarea salariaților, excedentul brut din exploatare, venitul mixt, impozitele pe producție și cele pe produs și subvențiile pe producție și cele pe produs. Deci, toți acești indicatori sunt măsurați de INS fie că fac parte din economia neagră, fie că nu. La final, rezultă PIB-ul total, în componența căruia intră și remunerarea salariaților la negru sau nu. Clar? Dacă n-ar fi cuprinsă și economia neagră, sau ar fi cuprinsă parțial, atunci rezultatele celor trei metode de calculare a PIB-ului ar fi diferite.

   În ce țări din UE salariații își însușesc mai mult din PIB?

   Pentru a avea o comparație cu toate datele pe masă, vom lua anul 2014 pentru analiză, datele pentru anul trecut fiind încă incomplete (se vor completa pe parcursul anului).
   Deci, conform datelor furnizate de Eurostat în 2014, Franța era țara unde salariații își însușeau cea mai mare proporție din PIB (52,8% - vezi tabelul din imagine). Cu procente de peste 50% din PIB, reprezentând remunerarea angajaților, mai erau Danemarca (52,3%), Belgia (51%) și Germania (50,9%). Ultimile cinci state din 2014, după procentul remunerării salariaților în PIB, erau Slovacia (37,8%), Polonia (37,4%), Irlanda (37,4%), Grecia (32,8%), și, cu voia d-voastră, pe ultimul loc, România (32,5% - vezi datele din tabel). Grecii sunt cel mai aproape de noi, dar ei au măcar scuza că de cinci ani sunt într-un proces de austeritate impus de troikă. Noi n-avem această scuză, dar avem în schimb miniștri ce ne trimit la muncă pe salarii „de doi euro, ca-n Brazilia” sau ne îndeamnă să muncim ca-n Germania, dacă vrem salarii ca-n Germania.
   După cum vedem, tot din statistica Eurostat, în Germania, la începutul acestui an, salariul minim brut era de 1.473 euro, iar la noi era de 233 euro.  Din 100 de euro produși de economie, neamțul își însușea aproape 51, iar noi doar 32,5. E o diferență de 18,4 euro ce dispar în buzunarele capitaliștilor ce ne vântură lozinci în loc de salarii. Românii nu doar că au penultimile salarii ca mărime din UE, dar sunt fentați și la distribuirea veniturilor. Asta nu e capitalism, e haiducia capitalului.

  PS: La sfârșitul anului trecut, d-l Florin Georgescu a prezentat studiul „Capitalul în România anului 2015”, în cadrul căruia arăta cum remunerarea capitalului din România reprezenta peste 60% din Venitul Național Net, iar remunerarea salariaților era sub 40%. Situația e invers față de SUA, Germania, Franța și Marea Britanie, unde remunerarea salriaților e de peste 60% din VNN. Raportarea la Venitul Național Net a ridicat suspiciuni din partea acelorași, ce nu știu că PIB-ul măsoară productivitatea întregii economii, fie că e fiscalizată sau nu, neagră, albă, cenușie, idigo, sau cum vrei s-o numești. Venitul Național Net e mai mic decât Produsul Intern Brut, dar rațiunea folosirii acestui indicator în studiu ținea de comensurarea mai bună a nivelului de trai prin Venitul Național Brut, din care, scăzând consumul de capital fix, rezultă Venitul Național Net. Oricum, chiar raportând remunerarea salariaților la Produsul Intern Brut, obsevăm că, în statele dezvoltate, salariații primează la distribuitrea venitului și nu capitalul.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu