Social Icons

miercuri, 19 august 2015

Crizele economice ale României, de la Cuza la Iohannis

Crizele economice ale României din 1862 până în 2014
   Șapte la număr sunt crizele economice prin care a trecut România în ultimii 152 de ani. Luând ca bază de date statistice lucrarea dlui Victor Axenciuc „Produsul Intern Brut al României 1862 - 2000 Serii statistice seculare și argumente metodologice”, la care am adăugat valorile de după anul 2000 folosind aceeași metodologie, ne-a rezultat că, între Cuza și Iohannis, România a trecut prin șapte crize economice (vezi datele din imagine).
Nu discutăm despre crizele sociale (revolte, războaie, revoluție, penurie) care au avut loc în ultimul secol și jumătate. De obicei, crizele sociale au o determinantă economică, dar nu întotdeauna, iar suprapunerea peste crizele economice e parțială, existând un decalaj între finalul crizei economice și cel al crizei sociale (omul simte mai târziu în buzunar că s-a terminat criza). 
   Dl Victor Axenciuc a echivalat produsul intern brut al României de la 1862 până în 2000 folosind paritatea de cumpărare din România anului 2000 exprimată în dolari, pentru a avea o echivalență reală a productivității pe aceste meleaguri și a evoluției acesteia (vezi tabelul din imagine). Metoda folosită a fost aplicată în anii 2008, 2011 și 2014, pentru a avea o echivalență cu ceilalți ani în materie de PIB și PIB/locuitor. Pentru identificarea crizelor economice am folosit indicatorul PIB-ul pe locuitor pentru că PIB-ul României a oscilat în funcție de evoluția populației din Vechiul Regat, România Mare, România Socialistă și România postdecembristă.
   Între 1862 și 2014, productivitatea unui român a crescut de peste patruzeci de ori (PIB/locuitor în 1862 era de 563 USD PPP 2000, iar în 2014, PIB-ul pe locuitor era de 23.650 USD PPP 2000). Repet, dolarii folosiți sunt un instrument statistic rezultat din paritatea puterii de cumpărare din anul 2000 aplicată la valorile PIB din 1862 - 2000 și extinsă până în 2014. Anul trecut, PIB-ul nominal al României a fost de 199,04 mld. USD, dar aplicând evoluția parității de cumpărare și a inflației dolarului, ne rezultă un PIB 471,74 mld. USD PPP 2000. Între 1862 și 1914, anul începerii primului război mondial, PIB-ul pe locuitor din Vechiul Regat aproape s-a dublat, crescând de la 563 USD la 1.054 USD (vezi tabelul din imagine). Primul război moindial a coincis cu prima criză economică, PIB-ul pe locuitor scăzând cu 28% (de la 1.054 USD în 1914, la 761 USD în 1920). Nu știm cât s-a datorat pierderilor de război și cât alipirii de teritorii cu o populație al cărei PIB pe locuitor era mai mic (Basarabia e un exemplu în acest sens), dar România Mare avea mai mulți locuitori ceva mai săraci decât locuitorii din Vechiul Regat înainte de război. 
   A doua criză economică s-a suprapus începutului anilor `30 din secolul trecut. Marea depresie a atins și România Mare, iar în 1932, România intră în încetare de plăți pentru prima dată în istorie. PIB-ul pe cap de locuitor era mai mic cu 8% în 1933 față de 1926 (vezi datele din tabel). A treia criză s-a suprapus pe cel de-al doilea război mondial, PIB-ul pe locuitor din 1946, anul foametei de după război, era cu 48% mai mic decât în 1939 (611 USD față 1.164). România se întorsese în timp cu 70 de ani, de vreme ce PIB-ul pe locuitor era mai mic decât în 1881. În 32 de ani (din 1914 până în 1946), România traversase trei crize economice, câte una la aproximativ un deceniu.
   Următoarele trei crize economice au corespuns anilor 1982, când România intră pentru a doua oară în incapacitate de plată, 1991-1993, când economia cade răpusă de lipsa de măsuri de restructurare, și aniilor 1997 - 2000, când restructurarea are loc, dar pacientul aproape a murit. Anii `80 au corespuns unei crize sociale mai mult decât unei crize economice. Decizia de a rambursa anticipat datoria de 10,4 mld. USD către FMI și Banca Mondială, după scurta intrare în incapacitate de plată din 1982, s-a făcut  cu mari costuri sociale. Deși economia a crescut cu 15% între 1982 și 1987 (de la un PIB de 206 mld. USD la 239 mld. USD - vezi tabelul din imagine), penuria de alimente, prin forțarea exporturilor, a afectat populația. Declinul din anii `90 s-a petrecut peste tot în țările socialiste, doar că, în cazul României, criza a fost în „W”, adică o criză în începutul anilor `90, când tumoarea a fost lăsată să se dezvolte, și una spre sfârșitul anilor `90, când tumoarea a fost extirpată, dar pacientul era să moară. 
   PIB-ul nominal al anului 2000 a fost de 37,47 mld. USD la cursul mediu al BNR. La paritatea calculată de dl Victor Axenciuc a fost de 177,97 mld USD PPP 2000. România anului 2000 avea un PIB pe locuitor mai mic cu 24% față de 1987 (7.933 USD față de 10.437 USD - vezi graficul din imagine). România mai trecuse printr-un război, de data asta, al tranziției. Criza din 2009 - 2010 a produs o scădere a PIB-ului minoră, în comparație cu celelalte crize. Ca impact, poate fi comparată cu cea din anii `30. Costurile sociale din această criză au fost mai mari decât criza în sine. Tot ceea ce putem spera e ca tiparul de câte trei crize grupate (cercurile rosii corespund unei crize - vezi graficul din imagine) să nu se repete.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu