Social Icons

marți, 11 august 2015

Ce pensii au primit românii între 1980 și 2015

Cum a evoluat pensia medie din 1980 încoace
   970 de lei din anul 1980 era pensia medie lunară de asigurări sociale de stat din România regimului comunist. Raportat la salariul mediu net din acel an, conform INS, pensia medie lunară reprezenta 43,3% din salariul mediu net (vezi tabelul din imagine). Numărul de pensionari în 1989, incluzând și pensionarii agricultori de asigurări sociale, era de 3,5 milioane (numărul de pensionari de asigurări sociale de stat era de 2,45 milioane).
Anul trecut, numărul total al pensionarilor, inclusiv pensionarii agricultori, era de 5,35 milioane (pensionarii de asigurări sociale de stat erau 4,68 milioane). În 1980, numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat era de 2,2 milioane. Pensia medie a crescut pe parcursul anilor `80, ajungând în 1989 la 1.420 de lei lunar (46,4% din salariul mediu net - vezi datele din tabel). Dacă raportăm pensia medie din 1980 la cea din primul trimestru al anului în curs, ținând seama de rata inflației, din datele de la INS, rezultă că pensionarii din prezent primesc o pensie la valoare reală mai mare decât în 1980. Un leu din 1980 valora 0,5773 lei în primul trimestru al anului 2015 (s-a ținut cont la calcul și denominarea din anul 2005). Deci, pensia din 1980 raportată la valoarea anului curent ar fi de 560 lei.
   În 1990, pensia medie de asigurări sociale de stat era de 1.545 lei, reprezentând 46,6% din salariul mediu net existent la acea dată, de 3.381 lei (vezi datele din imagine). Cinci ani mai târziu, în 1995, pesia medie de asigurări de stat reprezenta 40,8% din salariul mediu net din acel an. Așadar, pensia scăzuse față de salariul mediu net după ce, până în 1990, crescuse în raport cu acesta. Dacă ținem cont de inflația cumulată între 1980 și 1995 (1 leu din 1980  = 133,36 lei în 1995), pensia medie din 1995 era cu o treime mai mică, la valoarea indexată cu indicele inflației, decât cea 1980. Diferența era și mai mare decât pensia din 1989 (1 leu din 1989 = 98,29 lei în 1995).
   În anul 2000, pensia medie de asigurări sociale de stat ajungea la 42,6% din salariul mediu net (pensia medie lunară era de 911.321 ROL - vezi datele din imagine). Pensia medie, ca procent din salariul mediu net, a crescut în cinci ani cu 1,8 puncte procentuale (de la 40,8% în 1995, la 42,6% în 2000). Cinci ani mai târziu, în 2005, pesia medie atingea cel mai jos nivel în raport cu salariul mediu net (pensia medie reprezenta 35,8% din salariul mediu net - vezi datele din imagine). Față de 1989, pensia medie, indexată cu inflația, era mai mică cu 31% (1 leu din 1989 = 0,2722 lei denominați în 2005). Pensia medie din 1989 era echivalentă cu 386 de lei din anul 2005, dar pensia medie din România anului 2005 era 267 lei (vezi datele din imagine), deci cu 31% mai mică decât cea din 1989.
   În 2010, pensia medie de asigurări sociale de stat a atins cel mai mare nivel în raport cu salariul mediu net (53,1% - vezi datele din imagine). Acest lucru s-a întâmplat din cauza tăierilor salariale operate în 2010, tăieri ce au avut impact asupra salariului mediu net. Deci, pensia nu a crescut, ci salariul mediu net a crescut mai puțin decât pensia. Calculată prin indexarea cu inflația, pensia medie din 2010 era cu 53% mai mare decât cea din 1980 și cu 42% decât cea din 1989 (1 leu din 1980 = 0,4985 lei din 2010; 1 leu din 1989 = 0,3674 lei din 2010). Anul trecut, în 2014, pensia medie reprezenta 49,5% din salariul mediu net, pentru ca, în primul trimestru al anului 2015, să ajungă la 50,1% din salariul mediu net. Față de acum 35 de ani, pensia din 2015 este cu 58% mai mare, dacă se ține cont de inflația cumulată (pensia medie din 1980 valorează astăzi 560 lei, iar pensia medie din primul trimestru a anului 2015 este de 886 lei). Dacă ținem cont de devalorizarea leului din 1989 încoace, pensia medie este mai mare cu 47% (1 leu din 1989 = 0,4255 lei din primul trimestru al anului 2015).
   Avem mai mulți pensionari față de acum trei decenii și jumătate, ce primesc o pensie mai mare. Avem mult mai puțini salariați (4,8 milioane în 2014 față de 7,4 milioane în 1980 și 8 milioane în 1989) ce sunt plătiți mai bine decât în 1980 și 1989 (valoarea actualizată a salariului mediun net din 1980 e de 1.292 lei, iar a celui din 1989 e de 1.303 lei). Ceva nu se leagă, dar ce? Știu, față de anii `80, când pensiile erau plătite din contribuțiile salariaților, din 2006 încoace se înregistrează un deficit al sistemului public de pensii, deficit ce crește anual și e acoperit de la bugetul de stat. Pe termen lung, această realitate va atârna ca un bolovan legat de gât pentru economie, pentru că acest deficit e în creștere, iar numărul angajaților crește lent sau deloc de la an la an.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu