Social Icons

miercuri, 11 aprilie 2018

Cum a evoluat PIB-ul pe locuitor din 1996 încoace în Grupul de la Visegrad și Grupul MCV (România și Bulgaria)

Cât de mult am recuperat noi și bulgarii din decalajele ce ne separau de statele din Grupul de la Visegrad
   Anul trecut, cel mai probabil, am asistat la două premiere în materie de evoluție economică. Spun probabil, pentru că datele Eurostatului sunt provizorii și doar parțial complete.

   Prima premieră, care contează mult pentru noi, e faptul că am atins pentru prima dată pragul de 60% din PIB-ul pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard din UE de când ne-am pus în gând să aderăm la blocul comunitar
   Datele Eurostatului publicate până în prezent (PIB în prețuri curente, inflație și creștere economică) mi-au permis să estimez un nivel al PIB-ului pe locuitor la paritatea de cumpărare pentru anul trecut la un nivel de 61 % din media UE. E probabil ca cifra Eurostatului să fie mai mare, dar aproape sigur nu va scădea sub pragul de 60% din media UE.

   A doua premieră e legată tot de o economie ex-comunistă, cea a Cehiei, care a atins pragul de 90% din media UE a PIB-ului pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare. Cehia ajunge astfel la nivelul unor economii puternice din UE, precum Spania și Italia. Deși pare greu de crezut, evoluția PIB-ului pe locuitor în raport cu media UE din Cehia nu e atât de spectaculoasă din 1996 încoace. Acum 22 de ani, nivelul indicatorului din această țară se situa la 79% din media UE (în actuala componență), poziționând-o pe primul loc între statele ex-economiste (vezi graficul din imagine).

  Din statistica Eurostat, am selectat date începând cu anul 1996 (primul an cu date complete) pentru principalele state foste comuniste, cele care formează Grupul de la Visegrad (Polonia, Cehia, Ungaria și Slovacia) și pentru cele din Grupul MCV (Mecanismul de Verificare și Cooperare), adică noi și vecinii bulgari.

    Cum a evoluat PIB-ul pe locuitor în prețuri comparabile între 1996 și 2017 în principalele economii ex-comuniste din UE?

   În 1996, noi și bulgarii, adică Grupul MCV, eram cele mai sărace state dintre cele șase analizate. Aceeași realitate se păstrează și în prezent, în ciuda faptului că Bulgaria și România au recuperat procentual cel mai mult față de decalajele ce le separau de media UE a PIB-ului pe cap de locuitor (vezi graficul din imagine).

   La schimbarea de regim din 1996, România avea un PIB pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare echivalent cu 33% din media UE (în componența actuală). Vecinii bulgari erau la un nivel al PIB-ului pe locuitor echivalent cu 25% din media UE, iar vecinii maghiari erau 52% (vezi graficul din imagine). 
   În doar doi ani de zile, adică în 1998, Bulgaria a urcat peste noi în privința PIB-ului pre locuitor (28% față de 27% din media UE), deși vecinii de la sud de Dunăre s-au confruntat cu o gravă criză financiară. Abia în 2004 i-am ajuns din urmădoar pentru un an, pentru că în 2005 s-au situat deasupra noastră (vezi graficul din imagine). Din 2006 încoace ne-am situat tot timpul deasupra lor în privința PIB-ului pe locuitor la paritatea de cumpărare din UE. 

    Dacă ne miram de ce ne bagă tot timpul Bruxelles-ul în aceeași oală cu bulgarii și nu se uită la noi ca la cei din Grupul de la Visegrad, cred că graficul privind evoluția PIB-ului pe cap de locuitor până în momentul aderării oferă un răspuns destul de clar.

   Noi și vecinii bulgari am reușit să creștem PIB-ul pe locuitor la paritatea de cumpărare în raport cu media UE între 1996 și 2017 cu 83%, respectiv 96% . Am recuperat mult mai mult din decalajele ce ne separau de media comunitară decât statele din Grupul de la Visegrad (Slovacia = 57%; Polonia = 55%; Ungaria = 33%Cehia = 14%). 

   Trebuie știut faptul că, recuperarea noastră a survenit, mai ales, în ultimul deceniu, perioadă în care statele din Grupul de la Visegrad au gustat puțin din capcana venitului mediu. Noi abia acum facem primii pași spre această capcană, iar vecinii bulgari încă mai au câțiva ani la dispoziție


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu