Social Icons

marți, 17 aprilie 2018

Cum a evoluat numărul salariaților din IT la nivel de județe din 2008 încoace

Topul județelor după numărul de angajați din sectorul IT
   La finalul anului 2016, conform datelor INS, efectivul de salariați din sectorul IT reprezenta 1,57% din totalul salariaților din economie (81,9 mii din 5,22 milioane). Datele de la finalul anului trecut, ne arată că efectivul salariaților din IT a înregistrat o creștere de 13% față de sfârșitul lui 2016. 

   La nivel de județe, datele privind efectivul salariaților din IT pentru anul trecut nu sunt încă publicate, cel mai probabil, vor apărea în a doua jumătate a anului, totuși, pe baza datelor de la nivel național, putem putem aprecia că sectorul IT nu și-a redus ritmul de creștere în privința angajărilor.

   Cât PIB se produce la nivelul sectorului IT din România?

   IT-ul și comunicațiile, adică IT&C-ul (activitățile de informații și comunicații), reprezentau la finalul lui 2016 circa 3,3% din totalul efectivului de salariați din economie (173 mii din 5,22 milioane - vezi tabelele din imaginile 1 și 2). Ca pondere în PIB, în 2016, IT&C-ul reprezenta 5,3%. E clar că productivitatea medie din acest sector e peste cea înregistrată în celelalte activități principale ale economiei. 

   INS-ul nostru nu calculează valoarea adăugată la nivel de subdiviziune a activităților economice, adică doar pe partea de IT, din acest motiv e dificil să se facă o distincție clară între componentele activităților IT&C. Nu de multe ori, tot ce se produce în IT&C în materie de PIB e trecut în dreptul IT-ului, omițându-se faptul că doar 81,9 mii de salariați din cei aproape 173 de mii din activitățile de informații și comunicații țin de IT.
   Eurostatul face puțin lumină, datele din 2016 ne arată că 56,6% din valoarea adăugată din IT&C ținea de componenta IT. Asta înseamnă că 3% din PIB-ul României e dat de sectorul IT, iar dacă ne referim la ponderea salariaților din IT, atunci putem spune că 1,57% din efectivul de salariați produce 3% din PIB-ul României.
   
   Față de anul 2008, când sectorul IT&C concentra 2,43% din efectivul de salariați din economie și 4,34% din PIB, productivitatea din 2016 pe salariat raportată la PIB e mai scăzută, iar anul trecut, în condițiile unui avans cu 13% la final de an a efectivului de salariați, datele provizorii ale INS-ului ne arată că ponderea sectorului IT&C în PIB a fost de 5,1%, deci mai scăzută decât cea înregistrată în anul anterior (5,3%).
   Datele Eurostatului ne arată că sectorul IT avea o pondere de 34,8% din valoarea adaugată brută din IT&C la nivelul anului 2008. Asta înseamnă că sectorului IT îi corespundea 1,51% din PIB-ul din acel an, în condițiile în care efectivul de salariați reprezenta doar 0,63% din totalul salariaților din economie (vezi datele din imaginea 2).
   Putem spune că, între 2008 și 2016, ponderea IT-ului în efectivul de salariați din economie a crescut de 2,5 ori, în timp ce ponderea în PIB a crescut de doar 2 ori. E clar că există și la nivelul IT-ului o reducere a productivității raportată la PIB.
   

   Care erau județele cu cei mai mulți salariați în sectorul IT la finalul anilor 2008 și 2016?

   În Cluj, între 2008 și 2016, efectivul salariaților din IT a crescut de nouă ori (de la 1,46 mii la 13,2 mii - vezi tabelul din imaginea 1), poziționându-se astfel pe locul doi la nivel național în privința numărului de salariați din IT. Chiar și cu această creștere spectaculoasă a Clujului, tot capitala conduce în topul județelor de la sfârșitul anului anul 2016 după efectivul de salariați din sectorul IT (35,9 mii - 44% din totalul național). 
    În anul 2008, pe locul doi la nivel național după efectivul de salariați din IT era județul Timiș și se părea că nu poate fi ajuns din urmă de alt județ, Clujul situându-se la distanță mare (1,46 față de 4,01 mii ). La opt ani distanță, cifra Clujului e dublă față de cea a Timișului (13,3 mii față de 6,84 mii - vezi tabelul din imaginea 1), cel din urmă fiind în pericol ca în următorii ani să fie depășit și de județul Iași la efectivul de salariați din IT. Creșterea înregistrată de județul din Moldova între 2008 și 2016 (de 5 ori) e a doua din țară după cea înregistrată de Cluj.
   După Iași (4,11 mii), în top 5 județe cu cele mai mari efective de salariați IT de la finalul lui 2016 mai intră Brașovul (3,7 mii).
   Cele patru județe și capitala concentrau la finalul lui 2016 aproape 78% din efectivul de salariați IT de la nivel național (vezi tabelul din imaginea 1).

Cum a evoluat numărul salariaților din IT la nivel de județe din 2008 încoace   Cum arată topul județelor după ponderea salariaților din IT în efectivul județean de salariați?

   Ca să ne dăm seama de importanța sectorului IT în economia unui județ, am calculat ponderea deținută de efectivul de salariați din acest sector în totalul salariaților de la nivel de județ.

   Clujul e județul cu cea mai mare pondere a salariaților din IT în efectivul de salariați de la nivel județean, depășind astfel capitala (5,51% față de 3,59% - vezi tabelul din imaginea 2). 
   În 2008, ponderea salariaților din IT în efectivul de salariați din Cluj era de 2,6 mai mică decât cele înregistrate în București și Timiș (0,69% față de 1,81% și 1,78%).
   Timișul e județul situat pe locul trei la nivel național după ponderea salariaților din IT în efectivul județean de salariați (2,74%), dar Iașul îi suflă în ceafă (2,50% - vezi tabelul din imaginea 2).
   După Iași, în topul județelor după ponderea salariaților din IT în efectivul județean de salariați, urmează Brașovul (2%).

   Datele statistice ne arată că, din 2008 încoace, la nivel de județe, asistăm la o dinamică diferită a dezvoltării sectorului IT. Clujul și Iașul par a fi județele cele mai dinamice, în timp ce capitala și Timișul pierd teren. În cazul capitalei, vorbim totuși de cifre mari, iar creșterile procentuale, chiar dacă sunt sub media națională, în valori absolute tot rămân impresionante.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu