Social Icons

duminică, 21 ianuarie 2018

Cât au crescut activele și datoriile financiare ale populației din statele UE în ultimul deceniu

Topurile statelor UE după creșterile activelor și datoriilor financiare în ultimul deceniu
   România e pe ultimul loc în UE în privința activelor financiare ale gospodăriilor populației pe cap de locuitor. În trimestrul II al anului trecut, activele financiare ale gospodăriilor pe cap de locuitor de la noi se ridicau la valoarea de 6,3 mii euro

   E cel mai redus nivel dintre cele 26 de state comunitare care și-au publicat datele
   Vecinii bulgari, cei pe care îi trimitem în categoria „mai săraci decât noi” atunci când consultăm statisticile Eurostatului, aveau la mijlocul anului trecut active financiare ale gpspodăriilor pe cap de locuitor în valoare de 9,3 mii de euro, deci cu 47% mai mari decât cele de la noi (vezi tabelul din imagine). 
   Ne place să ne dăm mai bogați decât bulgarii atunci când ne uităm la PIB, deși PIB-ul pe cap de locuitor măsoară în primul rând productivitatea. Activele financiare ale gospodăriilor populației cuprind disponibilitățile financiare ale populației (lichidități, depozite bancare, etc.). Deci, degeaba produci tu mai mult decât bulgarul, dacă la bancă, în portofel și la saltea ai cu 47% mai puțini bani

   Și în privința datoriilor financiare ale gospodăriilor pe cap de locuitor suntem pe ultimul loc dintre cele 26 de state comunitare care publică acest indicator (vezi tabelul din imagine). În România, în trimestrul II al anului trecut, unui român îi revenea, în medie, o datorie financiară în valoare de 1,8 mii de euro (vezi tabelul din imagine). 
   Nivelul redus al îndatorării populației poate să fie privit din două unghiuri. Poate să fie de bine, în sensul că gospodăriile populației nu sunt îndatorate, dar poate fi și privit din perspectiva unei slabe bonități a gospodăriilor populației.
   Activele nete financiare ale gospodăriilor pe cap de locuitor, adică diferența dintre active și datorii, ne plasează tot pe ultimul loc între cele 26 de state comunitare care publică acest tip de date (4,5 mii euro în trim. II 2017). 

    Care erau cei mai bogați și cei mai îndatorați locuitori în 2017?

   Cei mai bogați cetățeni comunitari după activele financiare ale gospodăriilor, conform datelor preluate și prelucrate de la Eurostat din trimestrul II din 2017, erau luxemburghezii (157,4 mii euro active financiare pe locuitor), danezii (149,1 mii euro), suedezii (139,1 mii euro), olandezii (135 mii euro) și belgienii (116,4 mii euro - vezi tabelul din imagine). 
   Cei mai îndatorați locuitori după datoriile financiare ale gospodăriilor pe cap de locuitor din trimestrul II al anului trecut erau danezii (65,7 mii euro), luxemburghezii (59,3 mii euro), olandezii (49,7 mii euro), suedezii (42,1 mii euro) și ciprioții (30 mii euro - vezi tabelul din imagine).

   Dintre statele ex-comuniste, cele mai mari active financiare ale populației pe cap de locuitor se înregistrau în Slovenia (20,1 mii euro), Estonia (19,8 mii euro) și Cehia (19,1 mii euro). Cei mai îndatorați locuitori după datoriile financiare ale populației pe locuitor din statele ex-comuniste erau letonii (7,1 mii euro), slovacii (6,3 mi euro) și slovenii (6,1 mii euro - vezi tabelul din imagine).

   Cât au crescut activele și datoriile financiare ale populației în ultimul deceniu în statele membre UE?

   În trimestru I din anul 2007, un român avea în medie active financiare în valoare de 3,8 mii de euro. Vecinii bulgari, cu o medie de 3,1 mii euro, erau în urma noastră (vezi tabelul din imagine). 
   Cele mai mari creșteri procentuale ale activelor financiare ale populației între 2007 și 2017 s-au înregistrat în statele ex-comuniste, dar, în sume absolute, tot statele vestice conduc
   În România, creșterea procentuală a activelor financiare ale populației pe cap de locuitor a fost de 68% în ultimul deceniu (de la 3,8 mii euro la 6,3 mii euro). E o creștere procentuală modestă față de alte state ex-comuniste precum Bulgaria (199%), Estonia (168%) sau Slovacia (132%).

   La nivel comunitar, cele mai mari creșteri ale activelor financiare pe locuitor în sume efective s-au înregistrat în Suedia (58,3 mii euro), Luxemburg (54,6 mii euro) și Germania (19,5 mii euro). Dintre cele 22 de state care calculau acest indicator în 2007, în două state (Italia și Grecia - vezi tabelul din imagine) s-au înregistrat scăderi ale activelor financiare pe locuitor.

   Datoriile financiare pe locuitor au înregistrat cele mai mari creșteri în sume efective între 2007 și 2017 în Luxemburg (24,9 mii euro), Suedia (17,1 mii euro) și Finlanda (11 mii euro).
   Procentual, tot în statele ex-comuniste s-au înregistrat cele mai mari creșteri ale îndatorării populației (Slovacia 228%, Polonia 189%, Bulgaria 118%). În România, între 2007 și 2017, datoriile financiare pe cap de locuitor au crescut cu 60% (de la 1,1 mii euro la 1,8 mii euro - vezi tabelul din imagine).

    Prin prisma acestor indicatori, ne dăm seama că toată creșterea însemnată de PIB pe cap de locuitor înregistrată în România (a doua din UE) între 2007 - 2017 s-a transpus mult mai puțin decât în cazul altor state prin acumulare de avuție financiară. 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu