Social Icons

miercuri, 17 februarie 2016

Care mai sunt astăzi cele mai industrializate, agrare și terțiarizate regiuni

Cu cât contribuie agricultura, serviciile și industria la economia regiunilor
  Niciuna din cele opt regiuni de dezvoltare nu mai are în prezent o pondere a industriei în economia regională mai mare de 40%. Din componentele PIB-ului regional, valoarea adăugată brută deține aproximativ 88%, restul de 12% ține de impozitele nete pe produs (calculate ca diferență între impozitul pe produs plus taxele vamale și subvențiile pe produs).
Deci, PIB-ul regional e compus din Valoarea Adăugată Brută Regională (VABR) și impozitele nete pe produse. 
   La formarea VABR contribuie toate activitățile economice. Cea mai mare contribuție la formarea VABR, și implicit a PIB-ului, o au seviciile (57,3% la nivelul economiei naționale, conform ultimelor date INS, vezi tabelul din imagine). Industria este al doilea contributor, la nivel național, cu 28,6% din VABR, cu o pondere serios diminuată față de anii `80 (vezi aici ponderile ramurilor economice în economie, din ultimele trei decenii). După industrie, cu o pondere de 8% în VABR, urmează sectorul construcțiilor. Cea mai mică pondere în VABR, și implicit în PIB, o are agricultura (6,1% - vezi datele din imagine). Trebuie spus că, deși datele INS sunt din 2013, ele sunt definitive, spre deosebire de datele mai recente prezentate de Comisia Națională de Prognoză, care sunt estimări ale evoluției.

   Ce regiuni produc cel mai mult Produs Intern Brut și, implicit, Valoare Adăugată Brută?

   Ponderea în PIB-ul național a celor opt regiuni de dezvoltare varia între 26,8% în regiunea București-Ilfov și 7,5% în regiunea Sud-Vest Oltenia. Aceste ponderi în PIB-ul național s-au modificat puțin conform Comisiei Naționale de Pognoză, în favoarea Bucureștiului și defavoarea celorlalte regiuni (vezi aici situația din 2014 pe regiuni de dezvoltare și situația din 2015 pe județe și regiuni istorice). Între cele două extreme, conform datelor definitive ale INS din 2013, ponderile regiunilor de dezvoltare în PIB-ul național era de 11,2% pentru Nord-Vest, 11,1% pentru Centru, 10,3% pentru Nord-Est, 11,3% pentru Sud-Est, 12,2% pentru Sud-Muntenia și 9,5% pentru Vest.

    Ce regiuni sunt cele mai industrializate?

   Deși industria are o pondere de 18,1% din VABR-ul produs de regiunea București-Ilfov, raportat la VAB de la nivel național, ponderea industrială a Bucureștiului e cea mai mare, de 17% (27,3mld. lei dintr-un total de 160,6 mld.lei de la nivel național - vezi tabelele din imgine). A doua regiune ce are o contribuție semnificativă la industria țării e Sud-Muntenia, cu o pondere de 16,4% (26,3 mld. lei din 160,6). Cele mai mici aporturi la industria națională îl au regiunile Nord-Est (8,5%) și Sud-Vest Oltenia (8,9%).
   În structura formării VABR în cadrul regiunilor, cea mai mare pondere a industriei e în regiunile Sud-Muntenia și Centru, cu 38,4%, respectiv 35,3%, iar ca mai mică pondere a industriei în VABR-ul unei regiuni se găsește în București-Ilfov (18,1%-vezi tabelele din imagine). 

   Care sunt regiunile agricole ale țării?

   Regiunea Sud-Muntenia contribuie cu 20,4% din VAB a agriculturii de la nivel național (7 miliarde de lei dintr-un total de 34,4 miliarde de lei). Regiunile Sud-Est și Nord-EST sunt cele ce urmează în topul contribuțiilor la formarea VAB din agricultură la nivel național, cu 6 miliarde lei, respectiv 5,7 miliarde lei (vezi tabelele din imagine). 
   Cele mai mari contribuții ale sectorului agricol la nivel de VABR se regăssec în regiunea Sud-Muntenia și Nord-Est, cu ponderi de 10,2%, respectiv 9,8% din Valoarea Adăugată Brută Regională.
   
   Care sunt cele mai terțiarizate regiuni?

   Sectorul terțiar (servicii) e cel mai dezvoltat în regiunea București-Ilfov. La nivel național, sectorul serviciilor contribuie la Valoarea Adăugată Brută cu 57,3% (321 miliarde lei dintr-un total de 561 miliarde lei). 72,7% din VABR din București provine din acest sector (109 miliarde lei dintr-un total de 150 miliarde lei). Ponderea la nivel național a Bucureștiului e de 34%, adică 109 miliarde lei dintr-ul total al VAB al serviciilor de la nivel național de 321 miliarde lei (vezi tabelele din imagine). Cea mai slab terțiarizată regiune e Sud-Vest Oltenia, cu o contribuție în Valoarea Adăugată Brută de la nivel național a serviciilor de doar 6,5% (20,8 miliarde lei din 321 miliarde lei). Ca pondere în VABR, cea mai mică valoare se înregistrază în Sud-Est (48,9% din Valoarea Adăugată Brută Regională).
   Ca o particularitate, sectorul de informații și comunicații (unde intră și domeniul IT) contribuie cu 5,6% la formarea VAB de la nivel național. 60% din valoarea adăugată brută a acestui domeniu de activitate se formează în București-Ilfov (18,9 miliarde de lei dintr-un total la nivel național de 31,5 miliarde lei). Pe locul doi, cu o contribuție de 3,2 miliarde de lei (10,2%) urmează regiunea Nord-Vest. Ca pondere în VABR, regiunile cu cele mai mari valori sunt București-Ilfov (12,6%), Nord-Vest (5,1%) și Vest (4,4% - vezi tabelele din imagine).

    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu