Social Icons

marți, 9 februarie 2016

Cum a evoluat raportul dintre pensii și salarii în ultimii 45 de ani

Cum au evoluat pensiile și salariile din 1970 încoace
   Cât era pensia medie pe timpul lui Ceaușescu? Răspunsul la această întrebare îl găsim în Anuarele statistice ale R.S.R.. Primele date sunt din anul 1970, an în care pensia medie de asigurări sociale, cu stagiu complet de cotizare, era de 898 lei (vezi datele din imagine). În același an 1970, salariul mediu net lunar era de 1.289 lei, conform datelor INS.
Raportul dintre pensia medie lunară și salariul mediu net era de 69,7%. La finalul anului trecut, acest raport era de 47,9% (pensia medie era de 886 lei, iar salariul mediu net pe tot anul 2015 a fost de 1.848 lei - vezi datele din imagine). Datele din Anuarele statistice ale R.S.R. trebuie luate cu reticență (tovarășilor le plăcea o situație înfrumusețată). În alte surse, publicate după anul 1990, am găsit alte date referitoare la pensia medie (vezi aici).
   Cât ar însemna, în banii de azi, pensia medie și salariul mediu net din 1970? Dacă aplicăm inflația cumulată din 1970 încoace (din datele de la INS) și denominarea din anul 2005, ne rezultă că un leu din 1970 valoarează în prezent 0,6256 lei. În valori comparabile, pensia medie din 1970 ar valora 562 lei în prezent, iar salariul net din acel an ar fi echivalentul a 806 lei din prezent (vezi datele și graficul din imagine).

   Când a fost pensia medie cel mai aproape ca procent de salariul mediu net?

   Economia comunistă avea de susținut un număr mult mai mic de pensionari. Dacă în 1970, numărul pensionarilor de asigurări sociale era de 1,117 milioane, la un număr mediu de salariați de 5,109 milioane, la mijlocul anilor `80, numărul pensionarilor de asigurări sociale ajunsese 1,948 milioane, iar cel al salariaților ajunsese la 7,689 milioane. Din 1990 încoace, numărul salariaților a scăzut de la 8,142 milioane, la un efectiv de salariați de 4,987 milioane spre finalul anului trecut. Tot din 1990, numărul pensionarilor de asigurări sociale a crescut de la 3,577 milioane, la 5,293 milioane în trimestrul III din 2015. 
   În pofida inversării raportului dintre numărul pensionarilor și cel al salariaților, pensia medie s-a menținut după anul 1990 la procente de peste 35% din salariu mediu net (anul 2005). Cel mai ridicat procent de după anul 1990 a fost înregistrat la nivelul anului 2010, când a atins valoarea de 53,1%. Procentul ridicat se explică prin tăierile salariale operate în 2010, pensia nefiind afectată de aceste tăieri. La sfârșitul anului trecut, raportul dintre pensia medie și salariul mediu net ajunsese la 47,9% (vezi tabelul din imagine).
   În perioada comunistă, cel mai mare procent al pensiei medii raportată la salariul mediu net a fost înregistrat în anul 1970, când pensia medie reprezenta 69,7% din salariul mediu net, dar și raportul dintre numărul pensionarilor și cel al salariaților din acel an era de aproape unul la cinci (vezi tabelul din imagine). Cea mai mică pensie raportată la salariul mediu net, din perioada comunistă, s-a înregistrat în 1980, când valoarea raportului era de 59,7%. Pensia medie de asigurări sociale de stat raportată la salariul mediu avea procente mult mai mari decât în perioada de după anul 1990, dar și numărul pensionarilor era de patru ori mai mic decât al salariaților.

   Cât ar însemna, în banii de astăzi, pensiile și salariile din 1970 încoace?

   Dacă aducem salariile și pensiile medii la valoarea banilor de astăzi, prin aplicarea inflației cumulate și a denominării din 2005, observăm că salariile au crescut mai mult decât pensiile. Față de acum 45 de ani, pensia medie a crescut, în termeni reali, cu 58% (de la 562 lei la 886 lei, în valori comparabile), iar salariile cu 129% (vezi graficul din imagine). Un leu din 1970 valorează 0,6225 lei în prezent. Față de mijlocul anilor `80, salariile au crescut cu 48%, iar pensiile cu 13%. Între 1980 și 1985 a existat o erodare într-o mai mare măsură a salariilor decât a pensiilor, cauzată de inflația ridicată, al cărei maxim a fost atins în 1982 (rata inflației a fost de 17,8%, conform INS), an în care România era să intre în incapacitate de plată. Valoarea actualizată a unui leu din 1985 e de 0,4418 lei.
   După anul 1990, inflația mare a erodat masiv, fără diferențieri mari, atât pensiile, cât și salariile. Nivelul salariilor și al pensiilor a ajuns în anul 2000 să fie mai mic, în valori reale, decât în toată perioada scursă din 1970 până atunci (vezi datele din tabel și grafic). Din 2000 până la finalul anului trecut, salariile au crescut cu 141%, în valori comparabile (de la 764 lei la 1.848 lei), iar pensiile au crescut, în termeni reali, cu 172% (de la 325 lei la 886 lei - vezi graficul din imagine). Din 2010, salariile medii au crescut într-un ritm superior pensiilor, dar acest fapt se datorează și reîntregirilor salariale din 2013.

   Raportul dintre pensia medie și salariul mediu net ne arată că, în comunism, diferențele erau mai mici, dar existau diferențe mari între numărul de pensionari și cel de salariați. Astăzi, raportul este dezechilibrat atât în privința raportului pensie/salariu, cât și în privința număr pensionari/număr salariați. Totuși, în valori comparabile, atât salariile, cât și pensiile au crescut, nu spectaculos, dar au crescut. În 45 de ani, pensiile au crescut în valori reale cu 58%, în timp ce salariile cu 129%, iar viitorul nu sună luminos, mai ales pentru viitorii pensionari.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu