Social Icons

joi, 15 martie 2018

Ce impact va avea Brexitul asupra PIB-ului pe locuitor din statele rămase în UE

Efectele Brexitului asupra PIB-ului UE
   Economia Marii Britanii însemna în 2016 circa 16% din economia UE. Din 2019, odată cu ieșirea acestei economii din spațiul comunitar, e clar că PIB-ul UE va fi mai mic cu acest procent. Totuși, dacă e să evaluăm impactul Brexitului asupra PIB-ului pe cap de locuitor din UE, atunci acesta e mult mai mic

   Datele din 2016 ale statisticii Eurostat ne arată că PIB-ul total comunitar se ridica la valoarea de 14,9 mii de miliarde de euro. Din acest total, aproape 2,4 mii de miliarde de euro reprezenta PIB-ul Marii Britanii (vezi tabelul din imaginea 1). Dacă mergem pe aceste cifre, ne rezultă un PIB al UE fără Marea Britanie de 12,5 mii de miliarde de euro, deci mai mic cu 16%.

   La nivel de PIB pe cap de locuitor în prețuri curente, scăderea e mult mai mică. În același an 2016, PIB-ul pe cap de locuitor de la nivelul UE în prețuri curente era de 29,2 mii euro. După ce scoatem din calcul PIB-ul Marii Britanii, dar și populația acestui stat (65,6 mil. locuitori), ne rămâne un PIB al UE de 12,5 mii miliarde euro și o populație de 444,9 milioane de locuitori. PIB-ul pe cap de locuitor rezultat e de 28,1 mii euro, deci cu 4% mai mic decât cel ce include în calcule Marea Britanie (vezi tabelul din imaginea 2).

   Dacă Marea Britanie iese din spațiul comunitar, atunci și PIB-ul pe cap de locuitor în prețuri comparabile de la nivelul statelor rămase în UE se va modifica.

   Datele Eurostat din 2016 ne arată că există o diferență la nivel de state comunitare între PIB-ul pe locuitor în prețuri curente și cel în prețuri comparabile

   Să luăm cazul României

   În 2016, aveam un PIB pe cap de locuitor în prețuri curente în valoare de 8,6 mii euro. În prețuri comparabile, adică PIB-ul care ia în calcul nivelul prețurilor de la noi, valoarea acestui indicator era de 17 mii euro, adică de două ori mai mare decât cel în prețuri curente (vezi tabelul din imaginea 2). 
   Dacă, în prețuri curente, PIB-ul pe locuitor de la noi era echivalent cu 30% din media UE (8,6 mii față de 29,2 mii euro), în prețuri comparabile, era echivalent cu 58% din media UE (17 mii din 29,2 mii euro).
   În cazul nostru, pentru că nivelul prețurilor e mai mic decât media UE (52% din media UE), PIB-ul în prețuri comparabile e semnificativ mai mare decât cel în prețuri curente
Ce impact va avea Brexitul asupra PIB-ului pe locuitor din statele rămase în UE

   În cazul Marii Britanii, în care nivelul prețurilor e peste media UE (122% din media UE), PIB-ul pe locuitor în prețuri comparabile e mai mic decât cel în prețuri curente (31,4 mii față de 36,5 mii euro - vezi tabelul din imaginea 1). Aceeași ajustare se întâmplă și în cazul celorlalte state cu un nivel al prețurilor peste media UE.

   Dacă scoatem Marea Britanie din calcule, ne rezultă un PIB total și un nivel al prețurilor mai mic în UE.  Prin urmare, și PIB-ul pe cap de locuitor în prețuri comparabile se va modifica
   Astfel, pe datele din 2016, ne rezultă un PIB pe cap de locuitor în prețuri curente și comparabile la nivelul UE de 28,1 mii euro. În toate cele 27 de statePIB-ul pe locuitor în prețuri comparabile va scădea în sumă absolută (vezi tabelele din imaginile 1 și 2), dar ca nivel față de media UE va crește.

   Să luăm din nou cazul României.

   România, după Brexit, rămâne cu același PIB în prețuri curente (8,6 mii euro), dar nivelul acestuia față de media UE a PIB-ului pe locuitor în prețuri curente va urca de la 30% la 31%.
   La nivel de PIB pe locuitor în prețuri comparabile, vom înregistra o scădere în sumă absolută (de la 17 mii euro la 16,5 mii euro - vezi tabelele din imaginile 1 și 2), dar vom urca la un nivel de 59% din media UE, față de 58% cât aveam în situația în care UE includea Marea Britanie.
   Nu toate statele vor înregistra o creștere sesizabilă în raport cu media UE a PIB-ului pe locuitor în prețuri comparabile. În unele cazuri, nivelul rămâne la fel, existând o creștere, dar aceasta nu e vizibilă decât dacă se aplică zecimale.

   Ieșirea Marii Britanii din UE ne va scădea PIB-ul comunitar (16%), dar PIB-ul pe cap de locuitor va scădea semnificativ mai puțin (4%), iar PIB-ul pe cap de locuitor din majoritatea statelor va crește în raport cu media UE. Desigur, efectele economice sunt mult mai complexe decât atât, dar evoluția acestora va depinde de negocierile dintre Bruxelles și Londra.
   
  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu