Social Icons

luni, 2 noiembrie 2015

Cu cât au contribuit agricultura, industria, serviciile, construcțiile la PIB în ultimii treizeci de ani

Cum s-a schimbat structura economiei românești între 1985 și 2015
   Economia României socialiste se baza, în principal, pe industrie, contribuția acesteia la Produsul Intern Brut din 1985 fiind de 46%. Mândria de a fi țară industrial-agrară ne-a costat, iar îndatorarea masivă către FMI și Banca Mondială de la începutul anilor `80 era să se sfârșescă prost în 1982, când am intrat pentru o scurtă vreme în incapacitate de plată.

   Pe ce se baza economia socialistă?

   Industria economiei socialiste contribuia cu 46% - 47,3% la PIB-ul național în ultimii cinci ani ai regimului comunist. Sectorul serviciilor contribuia cu 22,8% - 24%, iar agricultura și construcțiile contribuiau cu procente cuprinse între 13,5% - 14,9%, respectiv 5,5% - 6,9% la Produsul Intern Brut (vezi datele din imagine). 
   
   Ce înseamnă aceste procente transpuse în cifre? 

   Să luam anul 1988, an cu cel mai ridicat Produs Intern Brut (857 mld. lei) din ultimii cinci ai regimului comunist. Industria acelui an a contribuit la acestă sumă cu 47,1%, deci cu aproape 404 mld. lei. Agricultura și construcțiile contribuiau cu 122,6, respectiv 56,6 mld. lei (14,3%, respectiv 6,6% din PIB). Sectorului seviciilor contribuia cu 204 mld. lei (23,8% din PIB - vezi datele din tabel). 
   
   Ce ar însemna aceste sume transpuse în banii de astăzi?
   
   Conform datelor INS, inflația cumulată ne arată că un leu de la sfârșitul lui 1988 valora la sfârșitul lui iunie 0,4187 lei. Față de sfârșitul anului trecut, un leu din 1988 valora 0,4267 lei. Valoarea leului este mai mare anul trecut din cauza deflației de anul acesta. Vom face comparația cu anul 2014, deoarece pentru anul în curs datele sunt doar pentru un semestru. Produsul intern brut din 1988 este echivalent cu 366 mld. lei din anul 2014 (857 mld. lei*0,4267 = 366 mld. lei). Avem, așadar, în 2014, un PIB de 1,8 ori mai mare, în valori comparabile, față de 1988. Dacă vom compara contribuția industriei la PIB din 1988 cu cea din 2014, la valoarea în lei de la sfârșitul anului trecut, ne va rezulta o contribuție de 169 mld. lei în 1988 (404 mld. lei*0,4267) și de 182 mld. lei în 2014. Deși în 2014 industria avea o pondere mai mică în PIB, de 27,3%, față de 47,1% în 1988, în valori comparabile, industria de anul trecut producea mai mult. Aplicând aceeași regulă, ne rezultă o contribuție mai mare a agriculturii din 1988 față de cea de anul trecut (52,3 mld. lei față de 36 mld. lei). Construcțiile de anul trecut contribuiau, în valori comparabile, la PIB de aproape două ori mai mult față de anul 1988 (47 mld. lei față de 24 mld. lei). Serviciile în 2014 au contribuit la PIB de aproape patru ori mai mult față de anul 1988 (323 mld. lei față de 87 mld. lei).

   Pe ce se bazează economia de astăzi?

   În prezent, cea mai mare contribuție la PIB-ul național o au serviciile, cu 48,1% în primul semestru al anului curent (în 2014 contribuția a fost de 48,5%). Industria are o contribuția de 25,9%, după ce, anul trecut, a avut o contribuție de 27,3% din PIB. Agricultura și construcțiile contribuie cu 5,6%, respectiv 7,3% la PIB-ul național ( în 2014, contribuția agriculturii a fost 5,4%, iar a construcțiilor de 7,1% - vezi tabelele din imagine). Produsul Intern Brut pe anul trecut a fost de 666 mld. lei. În prima jumătate a anului curent, PIB-ul a fost de 349 mld. lei.

   Ce s-a schimbat în trei decenii?

  În treizeci de ani, structura contribuțiilor la economia națională s-a schimbat. În valori comparabile, PIB-ul de anul trecut e de 1,8 ori mai mare decât cel din 1988. Industria contribuie procentual mai puțin la PIB (27,3% din PIB în 2014, față de 47,1% din PIB în 1988), dar mai mult în valori comparabile (182 mld. lei față de 169 mld. lei - la valoarea leului din 2014). Agricultura este sectorul ce contribuia în 2014 mai puțin atât în procente, cât și în valori comparabile față de anul 1988 (5,4% față 14,3% și 36 mld. lei față de 52,3 mld. lei - la valoarea leului din 2014). Construcțiile  contribuiau în 2014 la PIB mai mult atât în procente, cât și în valori comparabile față de anul 1988 (7,1% față de 6,6% și 47 mld. lei față de 24 mld. lei). Serviciile dețineau în 2014 cea mai mare pondere în PIB (48,5%), față de 23,8% cât dețineau în 1988. În valori comparabile, anul trecut contribuția serviciilor era de aproape patru ori mai mare decât în 1988.

   Pe scurt, avem o economie de aproape două ori mai mare decât în anii `80 în valori comparabile, cu un sector al serviciilor mult mai bine dezvoltat, cu o industrie mai productivă, deși are o pondere mai mică în economie, cu un sector de construcții mai dezvoltat și cu o agricultură mai slab dezvoltată atât ca procent în economie, cât și în valori comparabile.
   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu