Social Icons

luni, 9 iulie 2018

Cât au recuperat în materie de PIB pe locuitor statele comunitare ex-comuniste față de cele vestice între 2007 și 2017

Cum a evoluat PIB-ul celor 11 state ex-comuniste din UE raportat la PIB-ul statelor vestice între 2007 și 2017   Anul trecut, cele 11 state ex-comuniste din UE, ce-au aderat la blocul comunitar din 2004 încoace, au ajuns la un PIB total de 1.288 miliarde de euro. Asta înseamnă că economiile estice cântăresc cu mai mult de o sută de miliarde de euro decât economia Spaniei (1.164 mld. euro - vezi tabelul din imagine).

   Totuși, cele 11 state comunitare ex-comuniste, între care se număr și România, aveau anul trecut o populație mai mult decât dublă față de cea a Spaniei (102,9 față de 46,5 mil. locuitori). Asta înseamnă că productivitatea medie din est e mult mai mică decât cea din Spania (12,5 față de 25 mii de euro PIB pe cap de locuitor).

   Dacă ne raportăm la PIB-ul la paritatea puterii de cumpărare, care ține cont de diferențele de prețuri dintre state, atunci cele 11 state ex-comuniste aveau anul trecut un PIB total la paritatea de cumpărare mai mare decât cele ale Franței și Marii Britanii (2.139 față de 2.083 și 2.066 mld. euro PPS - vezi tabelul din imagine).
   Dacă toate statele estice ar forma un stat ipotetic, atunci PIB-ul acestui stat la paritatea puterii de cumpărare ar fi al doilea în UE, după cel al Germaniei (2.139 față de 3.035 mld. euro PPS). 

  Față de anul 2007, PIB-ul total în prețuri curente al celor 11 state comunitare ex-comuniste a crescut cu 40% (de la 919 la 1.288 mld. euro), iar PIB-ul total la paritatea puterii de cumpărare a crescut cu 39% (de la 1.541 la 2.139 mld. euro PPS). 
   Acestor creșteri le-a corespuns o scădere a populației rezidente din aceste state de 2,6% între 2007 și 2017 (de la 105,6 la 102,9 mil. locuitori), România înregistrând cea mai mare diminuare (-7%; 1,49 mil. locuitori).

   Cât au recuperat statele comunitare ex-comuniste față de cele vestice în materie de PIB pe cap de locuitor între 2007 și 2017?

   Din datele Eurostat publicate până în acest moment am reușit să calculez PIB-ul pe cap de locuitor în prețuri curente și la paritatea puterii de cumpărare din zona ex-comunistă a UE (exceptând Germania de Est), din statele vestice (15 state, inclusiv Grecia și partea de est a Germaniei) și din Malta și Cipru, state ce au aderat la blocul comunitar în 2004, odată cu cele mai multe state ex-comuniste. 

   În 2007, media PIB-ului pe cap de locuitor în prețuri curente din UE era de 26,1 mii euro. În cele 15 state vestice, media era de 30,8 mii euro, iar în statele ex-comuniste media era de 8,7 mii euro. În Malta și Cipru, state pe care le tratăm separat, media PIB-ului pe cap de locuitor în prețuri curente era de 20 mii euro (vezi tabelul din imagine).
   Anul trecut, media PIB-ului pe cap de locuitor în prețuri curente din UE era de 29,9 mii euro, cu 14,6% mai mare decât în 2007, media în statele vestice era de 34,4 mii euro, cu 11,7% mai mare decât în 2007, iar media în statele ex-comuniste era 12,5 mii euro, cu 43,7% mai mare decât în 2007. În Malta și Cipru, media PIB-ului pe locuitor era de 23 de mii de euro, cu 15,5% mai mare decât în 2007 (vezi tabelul din imagine). 

   Estul se mișcă mai bine decât vestul, dar decalajele sunt încă destul de mari, pentru că polonezii, noi, bulgarii și croații (67% din populația statelor ex-comuniste) avem medii ale PIB-ului pe cap de locuitor în prețuri curente sub media zonei ex-comunistă. Suntem încă foarte departe de a ajunge din urmă statele vestice în privința PIB-ului pe cap de locuitor în prețuri curente, decalajul mare productivitate nu poate fi surmontat în mai puțin de câteva decenii, dacă ținem cont de ce s-a întâmplat între 2007 și 2017.

   Dacă ne raportăm la paritatea puterii de cumpărare, exprimată în raport cu media UE (media UE = 100%), atunci zona statelor ex-comuniste avea în 2007 o medie a PIB-ului pe cap de locuitor PPS (puterea de cumpărare standard din UE) echivalentă cu 56% din media UE, în timp ce statele vestice aveau o medie de 112% (Cipru și Malta aveau o medie de 96% - vezi tabelul din imagine).
   Anul trecut, PIB-ul pe cap de locuitor PPS era echivalent cu 70% din media UE în statele estice, cu 108% în statele vestice și cu 88% în Cipru și Malta.

   Statele estice au înregistrat o creștere de 24% a PIB-ului pe cap de locuitor PPS în raport cu media UE între 2007 și 2017 (de la 56% la 70% din media UE), iar statele vestice au înregistrat o scădere de 3%
   Recuperarea în cazul decalajului de PIB pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare va merge mai bine decât în cazul PIB-ului exprimat în prețuri curente, dar și în acest caz vorbim de un orizont mai mare de un deceniu, chiar apropiat de două decenii, dacă scenariul 2007 - 2017 e repetabil.

  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu