Social Icons

joi, 8 decembrie 2016

Cum au evoluat prețurile și salariile reale de la 1900 încoace

Evoluția prețurilor și salariilor între 1900 și 2016
    1 leu din anul 1900 ar fi echivalent astăzi, conform evoluției indicelui prețurilor de consum și aplicându-i toate denominările din ultimii o sută și aproape șaisprezece ani, aproximativ 5,9 lei

   Așa reiese, dacă ne ghidăm după datele din lucrarea coodonată de Mircea Ciumara și Constantin Ciutacu „Inflația în România - Modelarea fenomenului inflaționist”. 

   Datele din lucrare referitoare la indicele prețurilor de consum au ca reper anul 1950 (IPC anul 1950= 100), dar cu puțină prelucrare, putem face din anul 1900 an de bază al seriei (IPC anul 1900 = 100). Din 1900 încoace, în România au avut loc mai multe reforme monetare (1929, 1947, 1952). Seria de date din această lucrare ține cont de aceste reforme. De asemenea, seria se încheie în anul 2000, iar datele de după acest an le-am calculat ținând cont de inflația calculată de INS. 

   Autorii lucrării sus-amintite iau ca repere salariul mediu net lunar nominal  din industrie și din administrația publică. Salariul mediu net pentru toată economia nu se calcula de statistica oficială la începutul secolului, ci a început să fie calculat începând din anul 1950 (în anii 1938 și 1947 s-a calculat salariul mediu brut la nivel de economie). Pentru simplificare, din cele două salarii medii nete am optat pentru salariul din industrie. După anul 2000, datele au fost preluate de la INS. Având datele aferente indicelui prețurilor de consum și pe cele ale salariului nominal, am putut calcula evoluția salariului mediu real din industrie între 1900 și luna septemnbrie din 2016 (vezi tabelul din imagine).

   Cum a evoluat indicele prețurilor de consum din anul 1900 încoace?

   În septembrie anul curent, valoarea actualizată a unui leu din anul 1900 era de 5,86 lei. Între 1900 și 1913, indicele prețurilor de consum a crescut cu 26,5% (vezi tabelul din imagine), pentru ca, după Primul Război Mondial, prețurile s-o ia razna. 1 leu din 1900 echivala în 1929 cu aproape 48 de lei. În 1929 a existat o reformă monetară care a fixat un nou etalon aur și a consacrat deprecierea suferită de moneda națională. 

   A doua reformă monetară, făcută în 1947, a vizat reducerea smasei monetare aflate în circulație. N-a fost o denominare, ci o preschimbare de genul, la 3 lei îți acceptăm 2 la schimb, iar în lei noi primești doar 1 ban. Înainte de stabilizare, 1 leu din anul 1900 era echivalent cu 15,4 mii lei în vara lui 1947(vezi tabelul din imagine). 

   În 1988, leul din anul 1900 era echivalent cu aproape 14 lei, iar 12 ani mai târziu, în anul 2000, după anii tulburi ai tranziției, valoarea actualizată a acestuia ajunsese la 16,4 mii lei.  După denominarea din anul 2005, valoarea leului de la 1900 era echivalentă cu 3,8 lei, pentru ca, aproape 11 ani mai târziu, în septembrie anul acesta, valoarea să ajungă 5,86 lei.

   Cum au evoluat salariile reale între 1900 și 2016?

   Acum o sută și șaisprezece ani, un lucrător din industrie primea lunar în mână 65 lei (vezi tabelul din imagine). Aplicând indicele prețurilor de consum la salariile nominale nete lunare, ne rezultă salariul real cu an de bază 1900

  Va mai trece o jumătate de secol până când salariile din industrie le vor depăși în valori comparabile pe cele de la începutul secolului
    Pe toată perioada interbelică salariul mediu net real din industrie a fost mai mic decât cel de la începutul secolului

   Î
n 1947, salariile reale din industrie erau la un nivel dublu față de anul 1900. Cifra trebuie privită cu reținere, pentru că România avea o economie grav afectată de război și, mai ales, de inflația galopantă ce a urmat. 

   Câțiva ani mai târziu, în 1950, salariul real era la un nivel inferior celui din 1900 (41 lei față de 65 lei - vezi tabelul din imagine). De aceea zic că, cifra din 1947 trebuie luată cu reținere. 

   În 1988, salariul real din industrie crescuse de 3,3 ori față de cel din 1900

   În anul 2000, salariul real scăzuse față de anul 1988, dar tot era mai mare decât cel din anul 1900 (136 lei față de 65 lei). În septembrie anul acesta, salariul real din industrie ajunsese la 344 lei
   Într-un secol și aproape șaisprezece ani, salariul mediu net real din industrie a crescut de 5,3 ori în România.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu