Social Icons

marți, 18 octombrie 2016

În ce județe a luat avânt activitatea de informații și comunicații, inclusiv a sectorului IT, din 2008 încoace

În ce județe a luat avânt activitatea de informații și comunicații, inclusiv a sectorului IT
   La finalul anului trecut, conform ultimelor date furnizate de INS, efectivul salariaților din informații și comunicații a atins cifra de 158,3 mii, cu peste 24% față de anul 2008

   Salariul din activitatea informațiilor și comunicațiilor a înregistrat un spor de 80,4% între 2008 și 2015, cu mult peste sporul de 42% înregistrat de salariul mediu net de la nivel de economie (vezi tabelul din imaginea 2). Se poate spune că există o presiune pe salarii la nivel național în această activitate.

   Cum au evoluat efectivul de salariați și salariile din IT din 2008 încoace?

   Dacă în 2008, doar 26% din efectivul salariaților ce activau în activitatea informațiilor și comunicațiilor țineau de sectorul IT (33,07 de mii din 127,33 mii - vezi tabelul din imaginea 2), la finalul anului trecut, ponderea salariaților din IT în totalul salariaților în informații și comunicații ajunsese la 43,5% (68,78 mii din 158,29 mii - vezi tabelul din imaginea 2).

   În vreme ce, la nivelul întregii activități de informații și comunicații, efectivul de salariați a crescut cu 24,3%, între 2008 și 2015 (de la 127,33 mii la 158,29 mii), efectivul salariaților din IT a crescut cu 107,9% (de la 33,07 mii la 68,78 mii).

   Putem spune că toată creșterea efectivului de salariați din activitatea de informații și comunicații se datorează IT-ului, sporul cu 35 de mii de salariați din acest domeniu fiind mai mare decât sporul salariaților înregistrat la nivelul întregii activități de informații și comunicații, de aproape 31 de mii.

   Salariile nete din domeniul IT de la nivel național au crescut cu 110,3% între 2008 și 2015 (de la 2.217 lei la 4.662 lei). Creșterea e mai mare decât cea înregistrată la nivelul întregii activități de informații și comunicații (80,4%), din care face parte și domeniul IT.

   La nivel de județe, statisticile INS nu oferă informații detaliate care să permită identificarea exactă a efectivului de salariați ce activează în domeniul IT, dar putem deduce ce județe se remarcă în acest domeniu prin efectivul de salariați din activitatea de informații și comunicații, în cadrul căreia intră și diviziunea IT.
Topurile județelor după efectivele de salariați și salariile nete din IT

   Cum arată topul județelor după efectivul salariaților din activitatea de informații și comunicații, inclusiv a celor din sectorul IT?

   Jumătate din efectivul de salariați din această activitate sunt în capitală (79,2 mii din 158,3 mii - vezi tabelul din imaginea 1). Bucureștiul e, însă, în pierdere de teren față de anul 2008, când, dintr-un total de 127,3 mii, cât număra efectivul de salariați, 73,2 mii erau din capitală.

   Clujul e județul aflat pe poziția secundă, cu un efectiv de 14,7 mii de salariați ce activau în domeniul informațiilor și comunicațiilor. Clujul este județul care, din 2008 încoace, a înregistrat cea mai mare creștere a efectivului de salariați din țară (169,8% - vezi tabelul din imaginea 2).

   Timișul e județul aflat pe locul trei după efectivul de salariați din activitatea informațiilor și comunicațiilor, cu un număr de peste 10 mii de salariați la finalul anului trecut (vezi tabelul din imaginea 1). Creșterea efectivului față de anul 2008 din Timiș e redusă, de 12,3% (media națională a fost de 24,3% - vezi tabelul din imaginea 2), dar următoarele județe, după efectivul de salariați, Brașovul și Iașul, nu-i amenință pe termen mediu poziția, fiind la distanță mare deocamdată.

   Brașovul (5,44 mii) și Iașul (5,41 de mii) sunt județele aflate pe locurile 4 și 5 în topul după efectivul de salariați din activitatea de informații și comunicații. Cele două județe sunt amenințate de Ilfov, județ cu a doua creștere pe țară a efectivului, după Cluj, din 2008 încoace (130,2% - vezi tabelul din imaginea 2). Migrația din capitală spre Ilfov este motivul creșterii spectaculoase a Ilfovului.

    Cum arată topul județelor după salariile nete din activitatea de informații și comunicații (inclusiv a salariilor din IT)?

   Anul trecut, salariul mediu net lunar al unui angajat din această activitate de la nivel național a fost de 3.822 lei, în creștere cu 80,4% față de anul 2008
   Salariile nete din activitatea de informații și comunicații sunt de peste două ori mai mari decât media salariului net pe economie (3.822 lei față de 1.859 lei - vezi tabelul din imaginea 1).

   Ecartul între salariul mediu net pe economie și cel din activitatea de informații și comunicații s-a mărit față de anul 2008. Dacă în 2008 diferența era de 61,9%, anul trecut diferența ajunsese la 105,6%. Presiunea mare pe salarii din această activitate e evidentă.

   Cei mai bine plătiți salariați din activitatea de informații și comunicații nu sunt în capitală, cum ne-am aștepta, ci în Ilfov. Salariul net din Ilfov, de 4.566 lei, îl surclasează pe cel din București, care se ridică la valoarea de 4.502 lei. Clujul, cu un salariu net de 4.354 lei, e pe locul trei la nivel național. Cu un salariu net de peste 4 mii de lei lunar în activitatea de informații și comunicații e și județul Timiș (4.239 lei - vezi tabelul din imaginea 1).

   Raportând salariul net din informații și comunicații la cel de la nivelul economiei județului, ne rezultă că, cele mai mari rapoarte sunt în Iași (2,16 ori), Cluj (2,15 ori) și Brașov (2,13 ori). În capitală, acest raport e mult mai mic, de 1,66 ori, nivelul salariului net general (mai mare decât în celelalte județe) fiind responsabil pentru această situație.

   Cele mai mari creșteri ale salariului net din activtatea de informații și comunicații între 2008 și 2015 au avut loc în Ilfov (154,9%), Cluj (134,2%) și Iași (115,2% - vezi tabelul din imaginea 2). 

   Dintre județele fruntașe după efectivul de salariați din aceste domenii, cele mai mici creșteri ale salariului mediu net, între 2008 și 2015, au avut loc în Brașov (73,8%) și Timiș (68,3%), semn că, în aceste județe nu e o presiune atât de mare pe salarii în această activitate ca în Ilfov, Cluj sau Iași. În cazul Timișului, presiunea mai redusă pe salarii vine și de pe urma creșterii mici a efectivului de salariați între 2008 și 2015 (12,3% - vezi tabelul din imaginea 2).

   În România, activitatea de informații și comunicații a crescut, în principal, datorită sectorului IT. Problema acestei creșteri, bazată în principal pe activități de outsourcing, e că, odată cu creșterea salariilor, investitorii se orientează spre alte piețe cu o forță de muncă mai ieftină. Suntem, cu unele diferențe, în situația unui sistem de lohn. Deocamdată beneficiem de creșteri importante ale sectorului IT, dar fără dezvoltarea unor afaceri locale sau fără atragerea de investiții ce vizează un orizont mai lung de timp, sectorul nu oferă perspectiva unei dezvoltări solide în viitor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu