Social Icons

duminică, 14 aprilie 2019

Cât câștigă Germania de pe urma apartenenței la spațiul comunitar

Ce beneficii are Germania de pe urma celorlalte state UE și cum arată situația în cazul României
   Când se face un calcul despre cât câștigă statele comunitare și cât pierd pe relația cu UE, cei mai mulți se referă strict la bugetul UE. E cea mai tâmpițică analiză cu putință, dar mulți demagogi precum Nigel Farage au folosit-o cu succes.

   Bugetul anual al UE reprezintă mai puțin de 1% din PIB-ul comunitar și aproape 2% din toate bugetele statelor adunate. Deci, a te raporta exclusiv la bugetul UE atunci când vorbești de costuri și avantaje de pe urma apartenenței la spațiul comunitar, fără să iei în calcul exporturile nete intra-UE și beneficiile nete de pe urma circulației capitalurilor (veniturile din investiții, remitențele muncitorilor, etc.), înseamnă că ești un habarnist în materie de spațiu comunitar.

   În 2017, veniturile bugetului UE au ajuns la 139 miliarde de euro, din care aproape 24 de miliarde reprezentau sume reportate din anii anteriori. Datele pentru 2018 încă nu sunt disponibile (vor fi publicate pe la jumătatea anului). Cheltuielile totale ale UE din 2017 au totalizat sume de 137 miliarde de euro, din care aproape 112 miliarde s-au dus direct către cele 28 state componente. Deși pare o sumă mare, cele 112 miliarde de euro sunt echivalente cu mai puțin decât dublul bugetului de cheltuieli al României din 2017. Așadar, nu e o sumă astronomică, iar pentru economii precum ale Germaniei și Franței, ale căror bugete de cheltuieli depășesc 1.200 miliarde de euro, efortul la susținerea bugetului UE nu reprezintă o piatră de moară.

   Cât câștigă Germania de pe urma UE și cât pierde România?

   Germania 

   Datele Comisiei Europene privind execuția bugetară din 2017 ne arată că a contribuit la bugetul UE cu 23,7 miliarde de euro, din care 19,6 miliarde de euro reprezintă contribuția națională, iar restul de 4,1 miliarde de euro reprezintă resursele proprii ale UE, adică taxe vamale, în cea mai mare parte, colectate de Germania de pe teritoriul său în numele UE. Deci din totalul de 23,7 miliarde de euro, Germania a primit înapoi 10,9 miliarde de euro, ceea ce duce contribuția netă a Germaniei la 12,8 miliarde de euro (vezi datele din imagine), adică 0,9% din cheltuielile bugetului consolidat al acestui stat.

   Mulți ar fi dați pe spate de această contribuție netă, dacă nu s-ar uita mai departe, adică la ceea ce câștigă Germania de pe urma spațiului comunitar. 

   Câștigul Germaniei de pe urma exportului net de bunuri și servicii în spațiul comunitar s-a ridicat la 116,9 miliarde de euro, deci de aproape 10 ori contribuția netă la bugetul UE. Fără îndoială, Germania ar câștiga de pe urma exportului net de bunuri și servicii și dacă n-ar fi UE, dar lipsa barierelor vamale din interiorul UE are o contribuție importantă la acest câștig. 

   Germania mai câștigă 20,7 miliarde euro de pe urma veniturilor din investițiile directe din celelalte state UE (vezi tabelul din imagine). Aceste venituri, alături de remunerarea salariaților, unde Germania pierde 4,7 miliarde de euro, intră în categoria veniturilor primare din contul curent, dar doar acestea două sunt individualizate la nivelul relației cu UE în statistica Eurostat. Dacă ar exista bariere financiare în interiorul UE și n-ar exista libertatea de mișcare a capitalurilor, atunci o bună parte din veniturile repatriate de companiile germane din statele comunitare ar putea suferi o supraimpozitare, iar câștigul net de 20,7 miliarde de euro ar fi sesizabil mai mic.

   Germania pierde și în cazul veniturilor secundare, în această categorie de venituri o pondere însemnată revine remitențelor muncitorilor străini. Anul trecut, pierderea Germaniei în cazul veniturilor secundare a fost de 12,7 miliarde de euro (vezi datele din imagine).

   Deci, analizând ceea ce pierde Germania ne rezultă un minus de 12,8 miliarde de euro din contribuția netă la UE, o pierdere de pe urma veniturilor secundare de 12,7 miliarde de euro și o pierdere de pe urma remunerării nete a salariaților de 4,7 miliarde de euro. Totalul e de 30,2 miliarde de euro.
   Câștigurile sunt reprezentate de surplusul de 116,9 miliarde euro din exportul net de bunuri și servicii în UE și de veniturile din investițiile directe de 20,7 miliarde de euro, deci un total de 137,6 miliarde de euro. E foarte probabil ca Germania să câștige mai mult, veniturile din investițiile de portofoliu și alte categorii de venituri din relația cu UE nefiind individualizate statistic.
   Oricum, e evident că, de pe urma UE, Germania câștigă mult mai mult decât contribuția netă la bugetul UE.

   România

   Am luat aceleași date statistice și pentru România. Pe scurt, România a câștigat în 2017 din relația cu bugetul UE circa 3,3 miliarde de euro (vezi datele din imagine), de pe urma veniturilor secundare, unde intră remitențele muncitorilor, a mai câștigat 2,2 miliarde de euro și de pe urma remunerării nete a salariaților a câștigat 0,85 miliarde euro. Totalul câștigurilor e de 6,35 miliarde de euro. 
  Pierderile economiei României de pe relația cu UE vin de pe urma exportului net cu bunuri și servicii în valoare de 3,5 miliarde de euro și de pe urma veniturilor nete din investițiile directe în valoare de 5,7 miliarde de euro, adică un total al pierderilor de 9,2 miliarde de euro. 
   Deși la prima vedere pare că România are numai de câștigat prin apartenența la spațiul comunitar, datele ne arată că economia e pe un minus de aproape 3 miliarde de euro anual și vorbim doar despre veniturile pentru care avem date.

  Ca noi sunt mai state estice, chiar dacă pe partea de exporturi nete stau mai bine decât noi, pierderile vin pe partea de venituri din investițiile directe. Din acest motiv, sperietoarea cu tăierea fondurilor europene fluturată de Bruxelles când vor să pună estul cu botul pe labe ar trebui contracarată cu amenințarea impunerii temporare de bariere asupra mișcărilor de capital sau chiar a barierelor vamale, pentru că beneficiul net de pe urma bugetului UE nu e o favoare făcută estului, ci un exercițiu de prestidigitație pentru a abate atenția de la adevărații câștigători de pe urma apartenenței la spațiul comunitar.

   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu