Social Icons

luni, 18 septembrie 2017

Angajatul public e mai bine plătit, dar e și mai productiv decât cel din sectorul privat

Productivitatea din sectorul public e mai mare decât cea din sectorul privat   Anul trecut, conform datelor INS, un angajat din sectorul public a avut un salariu mediu net lunar de 2.348 lei, cu 14,8% mai mult decât media națională a salariului net (2.046 lei) și cu 38,4% mai mult decât salariul angajatului din mediul privat (1.696 lei - vezi datele din imagine).

   Datele INS privind salariul mediu net din sectoarele privat şi public încep din anul 1994. În toată perioada 1994 - 2016, salariul din mediul public a fost peste cel din mediul privat
   Cele mai mari ecarturi între salariile din cele două sectoare s-au înregistrat în perioada 2006 - 2008, când salariul din sectorul public era cu peste 60% mai mare decât cel înregistrat în sectorul privat
   Cele mai mici ecarturi s-au înregistrat în anii 1994 -1997, când salariul din sectorul public era cu 20% - 30% mai mare decât cel din sectorul privat.
   Avem o diferență mare în prezent între salariile din mediul privat și cel public, dar această diferență a fost mai mare în trecut, mai ales, în perioada de boom economic din anii premergători crizei economice.

   România nu e singura țară din UE în care angajații din sectorul public au salarii mai mari decât cei din sectorul privat privat 

    În mai multe din fostele state comuniste din UE se înregistrează salarii mai mari în sectorul public față de cele înregistrate în sectorul privat (vezi aici datele). Chiar și în Germania, în landurile estice ce țineau de fosta RDG, salariul din sectorul public e mai mare decât cel din mediul privat. În unele state (Ungaria) salariile din mediul privat le-au depășit pe cele din sectorul public în perioada ultimei crize economice. 

  În Marea Britanie, conform datelor Oficiului Național de Statistică din luna iulie a anului curent, salariul săptămânal din sectorul public (512 lire) era mai mare decât cel din sectorul privat (496 lire) cu 3,2%. 
   Vedem, așadar, că salariile mai mari din sectorul public nu se poartă doar în estul fost comunist, iar toți cei ce susțin că doar la noi sunt salarii mai mari în sectorul public decât în cel privat habar n-au despre ce vorbesc.

    Cât de productivi sunt bugetarii față de populația ocupată în sectorul privat?

   Dacă privim o economie ca pe o companie, atunci sectorul privat corespunde departamentelor operative, iar sectorul public are rol de suport. Lucrurile sunt, binențeles, mai complicate, pentru că sectorul public deține participații într-o serie de companii care se încadrează în zona operativă a economiei. 
   Oricum, e o greșeală să spui că doar sectorul privat produce valoare adăugată într-o economie, pentru că sectorul privat nu poate funcționa fără suportul sectorului public, iar toate activitățile economice contribuie la formarea PIB-ului într-o măsură mai mică sau mai mare, după cum e cazul. 

   La o analiză a formării PIB-ului pe activități economice, repartizate în funcție de ponderea deținută de populația ocupătă din sectorul public și privat, reiese că aproximativ 15,3% din PIB-ul României din anul 2015 era rezultatul populației ocupate în sectorul public (accesează aici datele complete). Dacă ne raportăm la populația ocupată din sectorul public în anul respectiv (14,5% din totalul populației ocupate în economie), reiese că productivitatea medie din sectorul public e superioară celei înregistrate din mediul privat

   Dacă PIB-ul pe persoană ocupată din sectorul public în anul 2015 era de 90,3 mii lei, în sectorul privat, PIB-ul pe persoană ocupată era de 84,4 mii lei (vezi datele în detaliu aici). 
   Diferența de productivitate în favoarea sectorului public este o consecință a populației numeroase ocupată în agricultură din mediul privat, care scade productivitatea din mediul privat (aproape 2 milioane de persoane). Dacă am scoate din calcule populația ocupată în agricultută și valoarea adăugată din această acvtivitate, atunci PIB-ul pe persoană ocupată din mediul privat ar fi fost de 111,1 mii de lei, în loc de 84,4 mii lei.

   Bugetarii noștri sunt mai bine plătiți decât angajații din mediul privat, iar această realitate nu e singulară în Europa. Tot bugetarii noștri sunt în medie mai productivi decât persoanele ocupate din mediul privat. De obicei, se bate monedă pe partea de salarizare din sectorul public și se omite partea de productivitate, pentru că unii idioți cred formarea PIB-ului e o chestiune eminamente privată.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu