Social Icons

marți, 13 iunie 2017

Cât au contribuit regiunile la buget și PIB anul trecut

Topul regiunilor după contribuția la buget și PIB   Anul trecut, ANAF-ul a colectat prin cele opt direcții generale regionale ale finanțelor publice și Direcția Generală a Marilor Contribuabili 199,46 miliarde lei. Asta înseamnă 26,2% din PIB-ul României din 2016 (761,47 mld. lei).

   Cele opt direcții generale regionale ale finanțelor publice (DGRFP), ce se suprapun pe regiunile de dezvoltare, au colectat 115,56 miliarde lei. În cadrul acestora, mai există o separare între agențiile județene ale finanțelor publice și Direcțiile Contribuabililor Mijlocii. Contribuabilii Mijlocii sunt o invenție de dată recentă și reprezintă companiile mijlocii de la nivelul unei regiuni ce sunt administrate direct, indiferent de județ. 

   Restul, de 83,9 miliarde lei din ceea ce a colectat ANAF - ul, reprezintă sumele colectate de Direcția Generală a Marilor Contribuabili (DGAMC - vezi tabelul din imagine). Această direcție a administrat direct anul trecut cele mai mari 1.418 companii din economie, 20 de reprezentanți de mari contribuabili și 45 de contribuabili nerezidenți (vezi aici), indiferent de regiunea sau județul unde aveau sediul fiscal. Deci, marile companii nu sunt administrate fiscal la nivel regional, ci la nivel central, fie că au sediul în Vaslui sau București. Numărul acestora variază de la an la an, astfel că, în anul curent, numărul e mult mai mare decât cel de anul trecut (2.940 față de 1.483).

   Totuși, dacă ar  fi să facem un clasament al Marilor Contribuabili în funcție de regiuni, atunci București-Ilfov se detașează cu 688 de mari contribuabili. La mare distanță urmează regiunile: Centru (152), Sud - Muntenia (129), Nord - Vest (128), Vest (119), Sud - Est (88), Nord - Est (82) și Sud - Vest Oltenia (44 - accesează aici clasamentul județelor după numărul marilor contribubili din 2016).

   Topul regiunilor după contribuțiile la buget în 2016

   Ceea ce s-a colectat la nivel regional (115,56 mld. lei - vezi tabelul din imagine) reprezintă 15,2% din PIB-ul național
   Cele mai mari sume colectate la nivel regional s-au încasat în regiunea București - Ilfov, de către DGRFP București (43,39 mld. lei), în regiunea Nord - Vest, de către DGRFP Cluj - Napoca (13,08 mld. lei) și regiunea Sud - Est, de către DGRFP Galați (12,97 mld. lei - vezi tabelul din imagine). 
   Cele mai mici încasări s-au realizat în regiunea Vest, de către DGRFP Timișoara (9.06 mld. lei) și în regiunea Sud - Vest Oltenia, de către DGRFP Craiova (6,24 mld. lei). Trebuie știut că aceste două regiuni au o populație mai puțin numeroasă decât celelalte regiuni.

   Topul regiunilor după contribuția la PIB-ul din 2016

   PIB-ul de anul trecut al României a fost estimat la valoarea de 761,47 miliarde lei. Regiunea capitalei a avut o contribuție la PIB-ul național de 27,5% (209,5 mld. lei). Următoarele regiuni după contribuția la PIB-ul național sunt Sud - Muntenia, cu o pondere de 12,5% (95,47 mld. lei) și Nord - Vest, cu o pondere de 11,5% (87,8 mld. lei).
   Cele mai mici contribuții la PIB-ul național le-au înregistrat regiunile Vest, cu o pondere de 9,1% (69,6 mld. lei) și Sud - Vest Oltenia, cu 7,2% (55,14 mld. lei - vezi tabelul din imagine).

   Cât s-a colectat la nivel regional raportat la PIB-ul regional?

   Dacă raportăm ce s-a colectat la nivel regional de către direcțiile regionale ale ANAF la PIB-ul regional, rezultă că cea mai bună colectare s-a înregistrat în regiunea capitalei (20,7% din PIB-ul regional), urmată de regiunile Sud - Est (15,5%) și Centru (15,1%).
  Regiunile Sud - Vest Oltenia (11,3% din PIBși Sud -  Muntenia (11% - vezi tabelul din imagine) au înregistrat cel mai slab grad de colectare. Trebuie ținut cont de faptul că, la raportarea gradului de colectare de la nivel regional, s-a ținut cont doar de sumele colectate de direcțiile regionale ANAF, nu și de sumele colectate la nivelul Marilor Contribuabili.

   Cât din sumele colectate la nivel regional s-a întors la bugetele locale?

   Anul trecut, veniturile totale ale administrațiilor locale (primării de comune, orașe, municipii și consilii județene) au fost în valoare de 59,52 miliarde lei, deci aproximativ 52% din ceea ce s-a colectat la nivel regional (vezi tabelul din imagine).

   Cele mai mari sume efective s-au alocat anul trecut către bugetele administrațiilor locale din regiunile București - Ilfov (10 mld. lei), Nord - Est (8,4 mld. lei) și Sud - Muntenia (7,9 mld. lei). 
   Administrațiile din regiunile Vest (5,7 mld. lei) și Sud - Vest Oltenia (5,6 mld. lei - vezi tabelul din imagine) au avut cele mai mici venituri în 2016

   Când raportăm veniturile administrațiilor la ceea ce s-a colectat la nivel regional, regiunea capitalei e cea mai văduvită, doar 23% din ceea ce s-a colectat la nivel regional s-a întors sub formă de venituri la bugetele administrației locale
   Următoarele regiuni în care s-a întors un procent mai mic din taxele colectate la nivel regional sub formă de venituri la bugetele locale sunt Centru (54,8% din taxe) și Sud - Est (54,9%).
   În regiunile Nord - Est (84.6%) și Sud - Vest Oltenia (90,1%) s-au întors sub formă de venituri la bugetele administrațiilor locale cele mai mari procente din taxele colectate la nivel regional.

   Peste 37% din ceea ce s-a colectat la nivel de direcții regionale ale ANAF reprezintă contruibuția regiunii capitalei. Fără să mai punem la socoteală ce se colectează la nivelul Marilor Contribuabili, și unde, ponderea capitalei e majoră, ne dăm seama că bugetul României se bazează într-o mare măsură pe taxele bucureștenilor și ilfovenilor. Dacă la nivel de PIB lucrurile nu stau atât de dezechilibrat, atunci când analizăm procentul din taxele colectate local care se întoarce către veniturile locale, tot regiunea capitalei e marele pierzător, de vreme ce, doar 23,1% din taxele colectate local  se întorc la bugetele primăriilor din Ilfov și București și a consiliului județean Ilfov sub formă de venituri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu