Social Icons

marți, 7 martie 2017

Câți angajați publici avem și cât de bine îi plătim față de Germania și Ungaria

Evoluția numărului bugetarilor și a salariilor bugetarilor din 2008 încoace
   Zilele acestea, odată cu lansarea discuției privind adoptarea a două salarii minime pentru sectorul privat și cel public, a reînceput bătălia de clasă lansată de Băsescu între bugetarul gras și privatul firav.

   Datele INS de până în anul 2015 ne arată o scădere continuă a anumărului de salariați publici începând cu anul 2010 (vezi tabelul din imagine). Datele de la finalul anului trecut ale Ministerului de Finanțe ne arată că ponderea salariaților publici în numărul mediu al salariaților din economie era de 25,1% (1,19 milioane din 4,75 milioane). 

   Datele Comisiei Naționale de Prognoză privind numărul mediu de salariați publici diferă față de cele ale INS și MFP, Comisia excluzând din numărul total din sectorul public pe cei ai instituțiilor publice finanțate integral sau parțial de la buget. Din acest motiv am optat pentru datele INS și MFP, care ne oferă o imagine mai completă a ponderii salariaților din sectorul public. 

   Cum au evoluat numărul salariaților publici și salariile din sectorul public față de sectorul privat din 2008 încoace?

   Deci, anul trecut, unul din patru salariați ținea de sectorul public. Ponderea sectorului public în totalul salariaților e în scădere. Datele INS, a căror serie începe din 2008, ne arătă că în 2010 ponderea sectorului public în numărul mediu de salariați era 31,7% (1,39 milioane din 4,37 milioane - vezi tabelul din imagine). Salariul mediu brut lunar pe economie din 2016 a fost de 2.815 lei, conform datelor CNP. Salariul mediu brut din sectorul public a fost de 3.186 lei (cu 13,2% mai mare față de media națională), iar în sectorul privat a fost de 2.731 lei (cu 3% mai mic decât salariul mediu brut pe economie). 

   Ce e interesant e faptul că, din 2008 încoace, salariul mediu brut din sectorul public a scăzut în raport cu cel de la nivelul sectorului privat

   În 2008, salariul brut din sectorul public era cu 33,4% mai mare decât cel înregistrat la nivelul întregii economii și cu 54,3% mai mare decât cel din mediul privat

   Anul trecut, salariul din sectorul public era cu 13,2% mai mare decât cel de la nivelul întregii economii și cu 16,6% mai mare față de cel din mediu privat

   Avem, așadar, din 2008 încoace, o diminuare a numărului mediu de salariați din sectorul public față de cei din sectorul privat, dar și o reducere a ecartului salarial dintre cele două sectoare.

   Care e ponderea salariaților publici în Germania și Ungaria și cum sunt plătiți în raport cu cei din sectorul privat?

   Statistica germană oferă informații cu privire la populația ocupată și salariile medii brute în sectorul privat și public, în timp ce statistica maghiară oferă informații cu privire la numărul mediu de salariați și salariile medii brute (vezi datele din imagine). Chiar dacă datele aferente Germaniei fac referire la populația ocupată, ne putem face o idee despre ponderea sectorului public și privat în forța de muncă totală.

   În Germania anului 2015, 28,6% din  populația ocupată activa în sectorul public (12,3 milioane din 43 milioane - vezi datele din imagine). Vedem, așadar, că ponderea deținută de sectorul public e mai mare ca în România
   Salariul mediu brut din sectorul privat e, în schimb, mai mare decât cel din sectorul public cu 4,7% (4.023 euro față de 3.841 euro). Așadar, deși au o pondere a sectorului public în forța de muncă ocupată mai mare decât în cazul nostru, salariile din acest sector sunt mai mici decât în sectorul privat.

   În Ungaria, ponderea numărului mediu de salariați publici în economie e mai mare decât la noi (29,3% față de 25,1%), dar și aici salariații din sectorul public sunt mai prost plătiți decât cei din sectorul privat. Salariul mediu brut din sectorul privat e cu 16,6% mai mare decât cel din mediu public (889 euro față de 763 euro - vezi datele din imagine). La noi e invers, salariul mediu brut public e mai mare cu 16,6% decât cel din mediu privat.

   România nu are o pondere mare a salariaților publici în economie, dar îi plătește mai bine decât sunt plătiți cei din mediul privat. Dacă ținem cont de evoluția salariilor din sectoarele public și privat din 2008 încoace, ne dăm seama că tonul de creștere a salariilor în economie e dat sectorul public, iar sectorul privat are rolul de urmăritor. Ecartul între cele două salarii s-a micșorat în ultimii ani, iar creșterile salariale din sectorul public pentru anul în curs vor trebui să aibă o evoluție asemănătoare în sectorul privat, mai ales din cauza diminuării ofertei forței de muncă.

Un comentariu:

  1. Poate o explicatie ar fi neputinta sistemului fiscal de a reduce principala metoda de evaziune:-salariul declarat la nivel minim sau aproape de minim in timp ce salariul real este cel putin dublu!Germania sigur nu are asa mari probleme pe linia asta si probabil nici Ungaria.

    RăspundețiȘtergere