Social Icons

marți, 17 ianuarie 2017

Cât profit au făcut companiile din România din 2008 încoace

Profitul companiilor din România
   196,7 miliarde de lei reprezintă profiturile brute ale companiilor din industrie, construcții, comerț și servicii de piață în perioada 2008 - 2015. În 2015, profiturile acestor companii s-au ridicat la valoarea de 49 de miliarde de lei (vezi tabelul din imaginea 1).

   Tot în 2015 (ultimul an din care dispunem de date de la INS), cifra de afaceri a companiilor din industrie, comerț, construcții și servicii de piață s-a ridicat la valoarea de 1.173 miliarde de lei. Raportând profitul brut la cifra de afaceri ne rezultă o rată a profitului de 4,2%, cea mai mare din 2008 încoace (vezi tabelul din imaginea 1).

   Cele mai mici profituri brute ale companiilor s-au înregistrat în anii de criză economică 2009 și 2010, iar cele mai mari s-au înregistrat în 2014 și 2015. Totuși, cele mai mari rate ale profitului brut s-au înregistrat în 2008 și 2015 (3,4% și 4,2% - vezi tabelul din imaginea 1).

   Pe clase de mărime ale întreprinderilor din industrie, construcții, comerț și servicii de piață, cele mai mari rate ale profitului brut le-au înregistrat companiile mici (0 - 49 persoane) în anul 2015, urmate de companiile mari (cu peste 500 de persoane - vezi tabelul din imaginea 1). În perioada 2008 - 2015, cea mai mare medie a ratei profitului au înregistrat-o companiile mari, cu peste 500 de persoane (o medie de 3,2%). Cea mai mică medie a ratei (1,3%) au înregistrat-o întreprinderile din clasa 250 - 499 persoane. Restul claselor de întreprinderi au înregistrat aceeași medie a ratei profiturilor în perioada 2008 - 2015, respectiv de 2,1%.

Cât profit au făcut companiile din România din 2008 încoace   Cele mai profitabile domenii după rata profitului brut înregistrată de companii din anul 2015 au fost cele din domeniul serviciilor de piață pentru întreprinderi, cu o rată de 7,6%, mai mult decât dublă decât cea înregistrată de companiile din industrie (3,4% - vezi tabelul din imaginea 2). 

   Tot companiile din sectorul serviciilor de piață prestate pentru întreprinderi au înregistrat și cea mai mare medie a ratei profitului brut în perioada 2008 - 2015 (3,8%). Companiile din sectorul serviciilor de piață prestate pentru populație au înregistrat în cinci din cei opt ani analizați pierderi, ceea ce a condus la o medie negativă a ratei în perioada 2008 - 2015 (-1,6% - vezi tabelul din imaginea 2). 

   În anii de criză, 2009 și 2010, cea mai mare rată a profitului brut s-a înregistrat în sectorul construcțiilor (o medie de 2,6%). După criză, rata profitului din domeniul construcțiilor a scăzut în următorii doi ani, contrar evoluției celorlalte domenii (vezi tabelul din imaginea 2). 

   Un aspect pozitiv e faptul că, în ultimii trei ani analizați, sectorul industrial a înregistrat o rată a profitului brut mai mare decât cea înregistrată în anul 2008 (peste 3% față de 2,9%).

   Companiile din industrie, construcții, comerț și servicii de piață au înregistrat în ultimii cinci ani o creștere continuă a ratei profitului brut (vezi tabelul din imaginea 1), iar valoarea din 2015 e mai mare decât cea atinsă în anul 2008, an premergător crizei. 

   Economia crește, companiile fac profituri mai mari decât în perioada anterioară de boom economic, dar ultimile date privind execuția bugetului din 2016 ne arată o scădere a veniturilor față de anul 2015. Acest fapt nu poate avea decât două explicații, fie o recesiune economică e mai aproape decât credem și companiile țin de bani exact ca în anul 2008, când bugetul suferea deși eram pe creștere economică, fie cei ce s-au ocupat de colectare nu și-au făcut treaba. Înclin către a doua explicație.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu