Social Icons

vineri, 6 ianuarie 2017

Care sunt cele mai productive etnii din România

PIB-ul pe locuitor în funcție de etnie
   Cea mai productivă etnie din România e reprezentată de segmentul din populație despre care nu știm cărei etnii aparține

   La ultimul recensământ, 1,236 milioane de persoane din totalul de 20,12 milioane nu intră în nicio statistică privind etnia, fie pentru că n-au dorit să-și declare apartenența la o etnie, fie pentru că datele culese au fost incomplete și n-au permis încadrarea acestor persoane într-o etnie. 
   Cel mai probabil, această categorie e atât de numeroasă față de recensământul din anul 2002 (când doar despre 1.941 persoane nu știam cărei etnii aparțin) pentru că recenzorii nu și-au făcut treaba cum trebuie. Oricum, ei sunt cei mai productivi români, media PIB-ului pe locuitor înregistrată de această categorie de cetățeni fiind cu 26,9% mai mare decât media națională a PIB-ului pe locuitor (35,6 mii lei față de 28,1 mii lei  - vezi tabelul din imagine).

   Precizări despre metodologia folosită pentru estimarea PIB-ului pe locuitor în funcție de etnie

   În estimarea PIB-ului pe locuitor și a valorii adăugate brute (VAB) pe locuitor în funcție de etnie am plecat de la premisa că VAB-ul reprezintă contribuția exclusivă a populației ocupate. Din datele de la ultimul recensământ referitoare la populația ocupată pe activități ale economiei naționale în funcție de etnie, și din datele de la INS privind formarea Valorii Adăugate Brute la nivel de activități, am putut determina VAB la nivelul fiecărei activități economice în funcție de etnie, iar prin însumare a rezultat VAB-ul total al fiecărei etnii. 

   De asemenea, am plecat de la premisa că impozitele nete pe produs sunt repartizate pe etnie în funcție de procentul deținut în populația totală. Din VAB-ul și din impozitele nete la nivel de etnie a rezultat PIB-ul total estimat la nivel de etnie. Ultimul pas l-a reprezentat calcularea VAB-ului pe locuitor și a PIB-ului pe locuitor la nivel de etnie, prin raportarea la valorii totale a PIB-ului și VAB-ului total la populația totală corespuzătoare etniei.

   Cum se distribuie PIB-ul pe locuitor în funcție de etnie?

   Etnicii români, declarați la ultimul recensământ din 2011, aveau o contribuție totală la PIB-ul național de 84,1% (475,3 miliarde lei din 565,1 miliarde lei - vezi tabelul din imagine). 

   Românul neaoș era pe locul doi în privința PIB-ului pe locuitor estimat (28,31 mii lei; 108% din media națională), după PIB-ul pe locuitor înregistrat de cetățenii despre care nu deținem informații referitoare la etnie (35,64 mii lei; 126,9% din media națională). 
   Pe locul trei se aflau etnicii germani, cu un PIB pe locuitor de 26,51 mii lei (94,4% din media națională).

   Maghiarii se aflau pe locul patru în privința PIB-ului pe locuitor estimat, cu o medie de 26,48 mii lei (94,4% din media națională).
   Ucrainienii ocupă poziția a cincea, cu o productivitate mult sub media națională (57,9% - vezi tabelul din imagine), PIB-ul pe locuitor al acestei etnii corespundea unei valori de 16,26 mii lei în anul ultimului recensământ. 
   Romii înregistrau în anul 2011 un PIB pe locuitor estimat de 11,77 mii lei (41,9% din media națională), cu mult sub celelalte etnii importante numeric din România.
   Restul etniilor, luate împreună, aveau un PIB pe locuitor estimat în 2011 de 26,29 mii de lei (93,6% din media națională).

   Rețineri vis-a-vis de datele finale ale ultimului recensământ

      Marea problemă a rezultatelor ultimului recensământ e reprezintată de numărul mare al populației cu etnie necunoscută. O mare parte din aceste persoane sunt de etnie română. Ne dăm seama de acest fapt când analizăm în paralel datele de la recensămintele din 2002 și 2011. 
   Dacă în 2002, din totalul de 21,68 milioane locuitori, 19,39 milioane erau români și doar 1,9 mii persoane nu-și declarasera etnia, la recensământul din 2011, din totalul populației de 20,12 milioane de locuitori, 16,79 milioane de locuitori se declarau români și despre 1,23 milioane de locuitori nu aveam informații referitoare la etnie

   Avem, așadar, o scădere a populației totale cu 1,56 milioane de locuitori, o scădere a populației de etnie română cu 2,6 milioane de locuitori și o creștere a populației despre care nu știm cărei etnii aparține de 1,23 milioane.

   Estimarea PIB-ului pe locuitor în funcție de etnie ne arată o diferență de productivitate mare între persoanele aparținând diferitelor etnii. Nicio etnie din România nu înregistrează o productivate medie pe persoană mai mare decât cea majoritară. Dacă acceptăm că cea mai mare parte din persoanele despre care nu dispunem de date referitoare la etnie sunt români, atunci ecartul de productivitate al etnicilor români e mai mare cel ce-a reieșit din datele analizei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu