Social Icons

marți, 22 august 2017

Cât de mult se bazează economia României pe consum și investiții față de economiile Germaniei și Poloniei

Comparație a componentelor PIB-ului între România, Germania și Polonia
   În ultimul timp, după fiecare comunicat INS privind creșterea economică, sar toți analiștii economici să înfiereze modul de creștere economică a României.

   Suntem în țara în care, așa-ziși analiști economici de toată jena, fără nicio cifră vreodată la ei, turuie banalități crunte de genul „ e mai bine să creștem pe bază de investiții decât pe bază de consum”. Da, știue mai bine să crești pe bază de investiții, dar e preferabil să crești oricum decât să înregistrezi scădere economică.

    Am preluat de la Eurostat datele României, Poloniei și Germaniei privind creșterea economică și evoluția componentelor PIB-ului (consumul final, investiții, export net și variația stocurilor - vezi datele din imagine), din 2006 până în primul trimestru al acestui an, pentru creșterea economică, și până 2016, pentru componentele PIB-ului. Am luat date începând din 2006 pentru a ne face o idee despre economia României înainte de aderarea la UE.
   
   De ce Germania? 

    Pentru că aceasta e idealul multora dintre români în materie de economie, deși modelul german de economie e mai rar întâlnit în UE.

   De ce Polonia? 

   Pentru că e singura țară din UE care n-a înregistrat niciun an de scădere economică din 2006 încoace și pentru că e o țară ex-comunistă, pe care o pun unii la panoul „Așa da”, în timp ce noi stăm mai tot timpul pe partea cu „Așa nu”.

   Datele privind creșterea economică se întind din 2006 până în primul trimestru al acestui an. Celelalte date, privind consumul, formarea brută de capital fix, exportul net (diferența dintre exporturile și importurile de bunuri și servicii) și variația stocurilor sunt din perioada 2006 - 2016, pentru că, pe primul trimestru din acest an sunt incomplete în statistica Eurostat.    Oricum, deși s-a făcut mare tam-tam pe datele semnal și provizorii ale evoluției PIB-ului din primele două trimestre, trebuie înțeles că acestea vor mai fi revizuite de două-trei ori de către INS până a fi finale. De multe ori, în trecut, cifrele finale pe componente ale PIB-ului difereau foarte mult de primele date provizorii.

   Cum au evoluat economiile României, Germaniei și Poloniei și cum arată acestea pe componente din 2006 încoace?

   Între 2006 și primul trimestru al acestui an, economia Germaniei a înregistrat un an de recesiune (2009), cu unul mai puțin decât economia României (2009 și 2010 - vezi tabelul din imagine). Economia Poloniei n-a înregistrat niciun an de scădere economică în această perioadă.

    În materie de creștere economică, stăm mai bine decât Germania, în afara perioadei 2009 - 2011, și așa e normal, pentru că nemții au o economie matură, iar noi vrem să-i prindem din urmă sau măcar să încercăm să-i prindem. 
   Față de Polonia stăm mai prost pe toată perioada analizată, dar mai bine în ultimii trei ani. În cei 11 ani și un trimestru, ne-am situat deasupra polonezilor în materie de creștere economică doar în cinci ani și un trimestru (vezi tabelul din imagine).

    În materie de consum final, între 2006 și 2016, ponderea acestuia în PIB-ul Germaniei a avut o medie de 74,2% (vezi tabelul din imagine). În cazul României, ponderea medie în PIB a fost de 78,6%, iar în cazul Poloniei, ponderea a fost de 79%
   În toate cele trei economii, consumul și-a redus ponderea față de perioada de 2006 - 2010
    Anul trecut, ponderea consumului final în economia germană era de 73,1%La noi  această pondere era de 75,9%, iar la polonezi era de 76,5% (vezi tabelul din imagine). Suntem, așadar, la mijloc. Economia poloneză a avut o pondere mai mare a consumului decât a noastră anul trecut, iar cea germană mai mică. 
    Dacă ne uităm în urmă, consumul nostru s-a redus foarte mult ca pondere în PIB. În 2006, această pondere era de 84,7%, cu mult peste ceea ce aveam anul trecut.

   Investițiile (formarea brută de capital fix) ne arată că în toată perioada 2006 - 2016, ponderea acestora în PIB a fost mai mare la noi decât în Germania și Polonia (vezi tabelul din imagine). 
   În timp ce în Germania investițiile s-au menținut la ponderi asemănătoare în PIB, în cazul nostru și al polonezilor există o tendință de reducere în ultimii ani. Totuși, suntem peste Germania și Polonia la acest capitol. 
   Dacă, anul trecut, germanii investeau 19,9 euro din 100 de euro de PIB, la noi, suma investită era de 22,7 euro la 100 euro PIB, iar la polonezi era de 18,1 euro la 100 euro PIB.

   Exportul net de bunuri și servicii (diferența dintre exporturi și importuri) ne arată adevărata problemă a României - slaba competivitate pe piețele externe
   Germania are un export net pozitiv din 2006 încoace, noi n-am reușit niciodată să trecem pe plus, iar polonezii au trecut pe plus în ultimii patru ani (vezi tabelul din imagine). 
    Partea bună e că, față de anii 2006 - 2008, când exportul nostru net al avea un impact negativ de 12% - 14% în  PIB, impactul din ultimii ani s-a redus la sub 1%. E adevărat că în ultimii doi ani se înregistrează o ușoară creștere (vezi tabelul din imagine), dar față de ponderile mari din trecut, stăm încă bine.

    Variația stocurilor a avut o evoluție oscilantă în cazul celor trei economii analizate între 2006 și 2016 (vezi tabelul din imagine). În ultimii ani, în cazul nostru și al polonezilor, acest indicator a avut un impact pozitiv în PIB. Faptul că acest indicator are un impact pozitiv asupra PIB-ului indică o creștere a producției în perioada următoare.

    Trăgând linie, vedem că suntem la mijloc între Germania și Polonia în materie de pondere a consumului final în PIB, suntem peste cele două economii în materie de ponderi ale investițiilor și ale variației stocurilor în PIB și sub cele două econmii în ceea ce privește ponderea exportului net, iar toate aceste componente au condus la o creștere a economiei românești în ultimii trei ani mai mare decât a economiilor poloneze și germane

   Cât de nesănătoasă e această creștere? 

    E mult mai sănătoasă decât cea dinainte de criză, când, deși aveam investiții mai mari, aveam și o mare problemă cu exportul net și consumul mult mai ridicat, raportat la PIB, decât cel din prezent. 

   Dacă ne uităm la componentele economiei Poloniei din perioada 2006 - 2008 și le comparăm cu cele ale României din ultimii trei ani, vedem că ei aveau atunci o pondere mai mare a consumului final în PIB decât a noastră, o pondere mai mică a investițiilor în PIB decât a noastră, un export net și o variație a stocurilor cu impact negativ mai mare decât ceea ce avem noi în ultimii trei ani. 
   Totuși, în ciuda acestor indicatori mai slabi decât ai noștri, economia Poloniei a supravețuit mai bine decât toate economiile din UE în perioada recesiunii. Noi de ce n-am supravețui dacă vine o nouă criză? 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu