Social Icons

marți, 24 februarie 2015

Salariile demnitarilor vs. salariile celorlalte categorii

Cum au evoluat salariile demnitarilor față de salariile celorlalte categorii, din 2005 încoace.
   Luna octombrie este reperul luat de INS pentru salariile medii brute  ale grupelor de ocupații majore. Mai trebuie spus că sunt luați în calcul doar salariații ce au lucrat pe întreg parcursul lunii și cu program complet de lucru.
   Din 2005 încoace, salariu mediu brut la nivel de economie a înregistrat un spor procentual de 144%. La nivelul niciunei grupe de ocupații majore nu s-a înregistrat un spor mai mare. Totuși, există diferențe între sporurile procentuale înregistrate de diversele categorii. Cel mai mare spor procentual, de 133%, a fost înregistrat de lucrătorii calificați din agricultură, silvicultură și pescuit. Creșterea semnificativă a câștigului salarial brut aferentă acestei categorii poate fi explicată de faptul că salariații din această categorie sunt cel mai prost plătiți, după categoria muncitorilor necalificați
   Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori (să-i numim pe scurt - demnitari) - sunt pe locul doi în ceea ce privește sporul procentual înregistrat (130%). Salariul mediu brut aferent acestei categorii a crescut de la 2.366 lei, în 2005, la 5.448 lei, în 2014. Față de salariul mediu brut de la nivelul întregii economii, în 2014, salariile demnitarilor sunt de 2,31 ori mai mari. În 2005, această proporție era de 2,45. Așadar, salariile demnitarilor au scăzut  14 puncte procentuale față de salariul mediu brut pe economie. Față de muncitorii necalificați, salariul brut al demnitarilor a crescut de la 4,34 salarii de muncitor necalificat la un salariu de demnitar, în 2005, la 4,58 salarii, în 2014. Chiar și față de salariile brute ale specialiștilor din diverse domenii - a doua grupă după nivelul salariului - salariile demnitarilor au crescut de la 1,47 salarii, în 2005, la 1,61 salarii de specialist la un salariu de demnitar, în 2014.
   Față de anul 2008 - ultimul an de dinaintea recesiunii - cel mai mare spor procentual al salariului brut a fost înregistrat de grupa operatorilor la instalații și mașini și asamblorii de mașini și echipamente (36%). Cel mai mic spor l-au înregistrat specialiștii din diverse domenii (15%). Sporul înregistrat de salariile demnitarilor între 2008 și 2014 a fost de 30%. Cei aproximativ 300 de mii de salariați ce intră în categoria pe care am denumit-o generic „ a demnitarilor” reprezintă un procent de  6,7% din numărul mediu al salariaților la nivel de țară. La un calcul sumar, fără a lua în considerare și primele de pe parcursul anului, rezultă că salariile plătite acestora se ridicau la suma de 19,6 miliarde de lei în 2014 și 18,6 miliarde lei în 2013. În anul 2013 (pentru 2014 nu sunt disponibile cifrele), remunerarea salariaților la nivelul întregii economii era de 200 de miliarde de lei. Deci, circa 6,7% salariați aferenți categoriei „demnitari” sunt remunerați, anual, cu  minimum 9,3% din totalul câștigurilor salariale de la nivel național. Procentul poate fi și mai mare, dacă ținem cont că există diverse prime pe parcursul anului în preajma sărbătorilor, precum și diverse alte facilități aferente funcțiilor administrative de rang înalt.
   Pentru mulți, cei 4,4 miliarde de euro plătiți pentru salariile corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori reprezintă cam 9% din bugetul centralizat. Suma e mare, dacă o raportăm la buget. Bugetul e mic, dacă îl raportăm la PIB. Iar, la final, ne rezultă o corupție mare raportată la un nivel de trai scăzut.
   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu