Social Icons

miercuri, 13 iunie 2018

Cu cât au crescut din 2007 încoace cheltuielile pentru protecția socială în bugetele statelor UE

Cât se alocă cheltuielilor pentru protecția socială în statele membre UE   Între 2007 și 2016, cheltuielile pentru protecția socială ale bugetelor statelor comunitare au crescut cu 27,6% la nivelul UE. În aceeași perioadă, cheltuielile totale bugetare de la nivelul statelor UE au crescut cu 19,1%.

   Datele pentru anul trecut nu sunt încă actualizate în statistica Eurostat, dar, ținând cont de evoluția din ultimii ani, e clar că și anul trecut cheltuielile pentru protecția socială au înregistrat o creștere mai mare decât cheltuielile totale ale bugetelor. 

   De obicei, statistica Eurostat raportează cheltuielile pentru protecția socială la PIB. Dat fiind faptul că România colectează venituri la buget mult sub media UE, iar nivelul cheltuielilor bugetare trebuie să țină cont de deficit și, implicit, de venituri, cea mai corectă raportare e la totalul cheltuielilor bugetare.

   În cheltuielile pentru protecția socială (56,5% din cheltuielile totale bugetare în 2016 - vezi tabelul din imagine) intră cele pentru limită în vârstă (22,1% din totalul cheltuielilor bugetare - pensii în cea mai mare parte), cheltuielile pentru boală și îngrijirea sănătății (15,3%), invaliditate (5,9%), urmași (2,8%), familie și copii (3,8%), șomaj (2,8%), locuință (1,1%) și excluziune socială (2,7%).

   Cum arată topul statelor UE după ponderea pentru cheltuielile sociale în totalul cheltuielilor bugetare?

   La nivel comunitar, cheltuielile pentru protecția socială reprezentau 56,5% din totalul cheltuielilor în anul 2016, în creștere față de anul 2007, când reprezentau 52,7%. În euro, creșterea acestor cheltuieli între 2007 și 2016 a fost de 27,6%  (de la 3.057 la 3.902 mld. euro), iar creșterea cheltuielilor totale ale bugetelor statelor comunitare a fost de 19,1% (de la 5.796 la 6.905 mld. euro - vezi tabelul din imagine).

   Cele mai mari cheltuieli pentru protecția socială din anul 2016 le înregistra Germania, 59,8% din bugetul total de cheltuieli alocându-se acestei categorii (830,8 din 1.388,6 mld. euro). Față de anul 2007, cheltuielile pentru protecția socială din Germania sunt mai mari cu 31,9% (830,8 față 629,9 mld. euro - vezi tabelul din imagine).

   Următoarele state comunitare aflate în topul alocărilor pentru cheltuielile cu protecția socială din anul 2016 erau Danemarca (59,6% din cheltuielile bugetare totale), Finlanda (58,7%), Austria (58,3%) și Franța (57,7%).

   România, cu o alocare de 46,2% din totalul cheltuielilor bugetului pentru protecția socială, se afla pe locul 24 din cele 28 de state comunitare (26,6 mld. euro, în creștere cu 52,6% față de anul 2007). În urma noastră, cu alocări mai mici pentru protecția socială, erau Croația (45% din totalul cheltuielilor), Cipru (42,5%), Letonia (42,2%) și Ungaria (41% - vezi tabelul din imagine).

   Cele mai mari creșteri ale cheltuielilor pentru protecția socială între 2007 și 2016 s-au înregistrat în Bulgaria (85,2%; de la 4,6 la 8,5 mld. euro). Creșteri mari procentuale s-au mai înregistrat în Estonia (79,8%), Slovacia (68,7%), Luxemburg (63,3%) și Malta (61,2%). România, cu o creștere de 52,6%, e pe locul șase în topul creșterilor procentuale ale cheltuielilor pentru protecția socială între 2007 și 2016.
   Grecia (-11,9%) și Ungaria (-3,5%) sunt singurele state comunitare care au înregistrat o scădere a cheltuielilor pentru protecția socială între 2007 și 2016.

   Cât se alocă la nivelul UE pentru cheltuielile sociale pentru limita de vârstă?

   Dintre cheltuielile pentru protecția socială, cea mai importantă categorie e cea pentru limită de vârstă, aici intrând în cea mai mare parte pensiile plătite.

   La nivelul UE, categoria cheltuielilor sociale pentru limită de vârstă însuma 1.527 miliarde de euro în 2016 (vezi tabelul din imagine), asta însemnând 22,1% din totalul cheltuielilor bugetare și 39,1% din cheltuielile pentru protecția socială.
   Între 2007 și 2016, sumele alocate cheltuielilor sociale pentru limită de vârstă au crescut cu 32,6% (de la 1.152 la 1.527 mld. euro - vei tabelul din imagine).

   Dintre statele UE, cele mai mari alocări pentru cheltuielile sociale pentru limita de vârstă se înregistrau în Grecia (32,1% din totalul cheltuielilor bugetare), Italia (27,4%), Bulgaria (27,2%), Portugalia (26,9%) și Luxemburg (25,7%). 
   România, cu o alocare de 24,8% din totalul cheltuielilor bugetare, era pe locul 7 în UE la nivelul anului 2016.
   Cele mai mici alocări pentru cheltuielile sociale pentru limită de vârstă se înregistrau în Olanda (15,4%), Ungaria (15,4%) și Irlanda (12,9%).

   Cele mai mari creșteri ale cheltuielilor sociale pentru limită de vârstă între 2007 și 2016 s-au înregistrat în Bulgaria (138,7%), Finlanda (92,9%), Slovacia (86%), Estonia (77,7%) și Letonia (77,1%). Creșterea acestei categorii de cheltuieli înregistrată în România în aceeași perioadă a fost de 58,9% (de la 9 la 14,3 mld. euro - vezi tabelul din imagine).

   Cât se alocă pentru îngrijirea sănătății în statele comunitare?

   A doua mare categorie de cheltuieli pentru protecția socială e reprezentată de cele alocate pentru boli și îngrijirea sănătății, aici intrând cheltuielile din domeniul sănătății (15,3% din totalul cheltuielilor bugetare). 

   La nivelul UE, în 2016, s-au alocat 1.058 miliarde de euro pentru acest tip de cheltuieli, în creștere cu 25,5% față de anul 2007 (843 mld. euro - vezi tabelul din imagine).

   Cele mai mari alocări pentru cheltuielile cu îngrijirea sănătății din 2016 s-au înregistrat în Irlanda (19,2% din totalul cheltuielilor bugetare), Cehia (18,9%), Marea Britanie (18,3%), Slovacia (17,7%) și Olanda (17,1%). 
   România a alocat 11,9% din totalul cheltuielilor bugetare pentru îngrijirea sănătății (6,9 din 57,7 mld. euro), fiind din acest punct de vedere pe locul 22 din cele 28 de state comunitare.
   Cele mai mici alocări pentru acest tip de cheltuieli sociale s-au înregistrat în Letonia (10% din totalul cheltuielilor bugetare), Grecia (9,9%) și Cipru (6,8%).

   Între 2007 și 2016, cele mai mari creșteri ale alocărilor pentru cheltuielile cu îngrijirea sănătății s-au înregistrat în Bulgaria (83,1%), Malta (76,1%), Slovacia (75,1%), Estonia (58,5%) și Luxemburg (58,3%).
   România a înregistrat în aceeași perioadă o creștere a acestui tip de cheltuieli de 47,8% (de la 4,7 la 6,9 mld. euro - vezi tabelul din imagine), clasându-se pe locul 7 între creșterile înregistrate de statele comunitare.
   Două state, Portugalia (-11%) și Grecia (-38,9%), au înregistrat scăderi ale cheltuielilor pentru îngrijirea sănătății.

  Datele Eurostat ne arată că România are încă un nivel redus al cheltuielilor pentru protecția socială, chiar dacă unii analiști afirmă contrariul. Raportarea la cheltuielile totale bugetare e mult mai relevantă decât raportarea la PIB, pentru că noi avem unul din cele mai scăzute niveluri de colectare ale veniturilor bugetare din PIB, și aceeași realitate e valabilă și pentru cheltuielile bugetare. În ciuda creșterilor înregistrate între 2007 și 2016, suntem tot pe ultimile locuri din UE (locul 24) în privința ponderii cheltuielilor pentru protecția socială în cheltuielile bugetului.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu