Social Icons

marți, 16 mai 2017

Evoluția PIB-ului pe cap de locuitor între 1990 și 2016 în România, Ungaria, Bulgaria și Polonia

Evoluția PIB-ului în România, Ungaria, Bulgaria și Polonia între 1990 și 2016  În 1990, România era peste Polonia și Bulgaria și sub Ungaria în privința PIB-ului pe cap de locuitor. În primul an de libertate, PIB-ul pe cap de locuitor din România era cu 32,5% mai mic decât cel din Ungaria, cu 26,4% mai mare decât cel din Bulgaria și cu 13,2 % peste cel înregistrat în Polonia.

   Datele Băncii Mondiale (creșterile economice anuale între 1990 - 2005) și cele ale Eurostatului (creșterile economice 2005 - 2015, evoluția populației între 1990 și 2016 și PIB-ul pe cap de locuitor la puterea de cumpărare standard din 2015) ne permit să calculăm evoluția PIB-ului pe cap de locuitor din România, Bulgaria, Ungaria și Polonia între 1990 și 2016. 

   Pentru a avea un nivel comparativ și constant al puterii de cumpărare, am utilizat PIB-ul pe cap de locuitor la puterea de cumpărare standard din UE la nivelul anului 2015. Pentru anul 2016 datele PIB-ului PPS nu sunt disponibile, așa că am folosit PIB-ul la puterea de cumpărare standard din UE din anul 2015 corelat cu creșterea econmică și evoluția populației din 2016, rezultând PIB-ul pe locuitor din anul 2016 la puterea de cumpărare standard din 2015.

   Cum a evoluat productivitatea românilor, bulgarilor, maghiarilor și polonezilor între 1990 și 2016?

   În primul an de libertate, România înregistra un PIB pe cap de locuitor de 9,2 mii euro PPS 2015 (vezi tabelul din imagine). Dintre cele patru state luate în calcul în această analiză, Ungaria stătea cel mai bine în privința acestui indicator în anul 1990, cu un PIB de 13,64 mii euro PPS 2015. Atât Polonia cât și Bulgaria erau în urma noastră în privința acestui indicator, cu 8,13 mii euro, respectiv 7,29 mii euro PPS 2015. Polonia ne-a întrecut în 1992 (vezi graficul din imagine), iar Bulgaria a rămas mereu în urma noastră.

   Dintre cele patru state, cea mai slabă creștere reală a PIB-ului pe cap de locuitor între 1990 și 2016 a înregistrat-o Ungaria, aceasta fiind de doar 48% (de la 13,64 mii la 20,15 mii euro PPS 2015 - vezi tabelul din imagine). Economia Românei a performat mai bine decât cea a Ungariei, dar mai slab decât economiile Bulgariei și Poloniei. Dacă PIB-ul pe cap de locuitor de la noi a crescut între 1990 și 2016 cu 89% (de la 9,2 mii euro la 17,39 mii euro PPS 2015 - vezi tabelul din imagine ), în Bulgaria a crescut cu 92% (de la 7,29 mii euro la 13,97 mii euro), iar în Polonia cu 150% (de la 8,13 mii euro la 20,36 mii euro).
   Datele analizei ne arată că evoluția reală a PIB-ului pe cap de locuitor exprimat în valori comparabile între 1990 și 2016 a înregistrat cea mai mare creștere în cazul Poloniei și cea mai mică în cazul Ungariei. Evoluția acestui indicator în România e mai slabă decât în Bulgaria și Polonia (vezi graficul din imagine). 

   Totuși, dacă ne referim la perioada de după anul 2000, atunci lucrurile se schimbă. Între 2000 și 2016, cea mai mare creștere a PIB-ului pe cap de locuitor s-a înregistrat în România și Bulgaria. Creșterile acestui indicator înregistrate în Polonia și Ungaria sunt mai mici. PIB-ul pe cap de locuitor din România a crescut între 2000 și 2016 cu 106% (de la 8,44 mii euro la 17,39 mii euro PPS 2015), în Bulgaria a crescut cu 98% (de la 7,04 mii la 13,97 mii euro), în Polonia cu 75% (de la 11,66 mii la 20,36 mii euro), iar în Ungaria cu doar 42% (de la 14,21 mii la 20,15 mii euro - vezi tabelul din imagine). 

   România și Bulgaria au pierdut un deceniu (1990 - 2000), PIB-ul pe locuitor înregistrat la sfârșitul acestei perioade fiind mai mic decât cel din primul an de libertate. În cazul Ungariei și Poloniei a existat o evoluție pozitivă în primul deceniu de libertate. După anul 2000, noi și vecinii bulgari ne-am descurcat mai bine decât cele două țări din grupul de la Visegrad, chiar dacă am înregistrat și ani de recesiune, doi la număr în cazul nostru (2009 și 2010) și un an încazul bulgarilor (2009), iar polonezii nu.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu