Social Icons

joi, 23 iulie 2020

Cum stăteau regiunile României în topul regiunilor UE după PIB-ul pe cap de locuitor

Ce locuri ocupă regiunile României în topurile celor mai bogate și celor mai sărace regiuni UE din 2018
   Eurostatul a publicat  înainte de criza covid-19 datele privind PIB-ul regional aferent anului 2018. Cele pentru anul trecut vor fi publicate la jumătatea anului viitor. Deși la anul sigur vom sta mai prost din punct de vedere economic decât în anul 2019, datele de la nivel regional ne vor arăta o fotografie din vremurile mai bune. Trebuie spus că, prin regiuni, se înțelege nivelul administrativ NUTS 2 aferent anului 2016.
   La noi, acest nivel administrativ a rămas același ca și cel din 2013 și presupune opt regiuni de dezvoltare, acestea fiind: Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, București-Ilfov, Sud-Vest Oltenia și Vest. 
   Conform datelor Eurostat, România a atins în 2018 un nivel al PIB-ului pe cap de locuitor de 10,5 mii euro. Ținând cont de paritatea de cumpărare standard din UE, acest nivel al PIB-ului pe cap de locuitor e echivalent cu 19,9 mii euro pps, ceea ce corespunde unei ponderi de 66% din media UE cu 27 de state. 
   Deși datele Marii Britanii sunt încă cuprinse în statistică, raportarea se face la cele 27 de state membre rămase în comunitate de anul acesta.
   Când comparăm nivelurile de productivitate din diferite state, cel mai relevant indicator e PIB-ul pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard, pentru că anulează diferențele de prețuri dintre state. Deci, România, cu un nivel al PIB-ului pe cap de locuitor în anul 2018 echivalent cu 66% din media UE, se situa doar înaintea Bulgariei (51%) și a Croației (63% - accesează raportul Eurostat pentru anul 2018 aici).

   Între timp, Eurostatul a actualizat și datele PIB-ului pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare aferent statelor în anul 2019. Conform acestor date, anul trecut, România a ajuns la un PIB pe locuitor în prețuri curente de 11,5 mii euro (accesează datele aici).  La paritatea de cumpărare standard, acest nivel era echivalent cu 69% din media UE  în formatul de 27 de state (accesează datele aici). Deci în 2019, România a urcat cu trei puncte procentuale în privința PIB-ului pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard (de la 66% la 69% din media UE 27 - vezi aici).

   La nivel de regiunicea mai bogată regiune a noastrăBucurești-Ilfov, a atins în 2018 un nivel al PIB-ului pe cap de locuitor echivalent cu 152% din media UE (24,2 mii euro curenți, 45,9 mii euro pps). Acest nivel situează regiunea capitalei noastre peste regiunea Budapestei (145% din media UE), a Sofiei (83%), dar sub regiunea Varșoviei (156% din media UE). 
   București-Ilfov intră între primele 39 cele mai bogate regiuni ale UE din 2018, regiuni ce concentrau 20% din populația UE și 32% din PIB-ul total la paritatea de cumpărare
   Cele mai bogate regiuni, conform datelor raportului erau Inner London-West (626 din media UE), Luxemburg (263%), Sudul Irlandei și Estul Irlandei (225% și 210%), Bruxelles (203%),  Hamburg (197%) și Praga (192% - accesează aici raportul pentru anul 2018).

   În anul 2016, regiunea București-Ilfov depășea regiunea capitalei Poloniei (109% din media UE - vezi aici raportul Eurostat pentru 2016), dar regiunea ce cuprindea Varșovia era mai extinsă fiind specifică raportării administrative de nivel 2 (NUTS 2) din anul 2013. Aceleași lucru era valabil și pentru regiunea capitalei Ungariei, care cuprindea conform clasificării din 2013 și regiunea Pesta. Din 2017, conform noii clasificări din 2016, Budapesta e tratată separat de Pesta și, din acest motiv, PIB-ul pe cap de locuitor din 2017 a sărit la 139% din media UE (vezi aici raportul pentru 2017), față de anul 2016, când era situat la nivelul de 102% (vezi aici raportul pentru 2016).
   Față de restul regiunilor capitalelor comunitare, PIB-ul pe locuitor la paritatea de cumpărare standard din UE  din București-Ilfov (152% din media UE) e peste cel din regiunile capitalelor Madrid (125%), Berlin (122%), Roma (111%), Lisabona (100%) și Atena (93% - vezi aici raportul pentru anul 2018).

   Dacă ar fi să tratăm Bucureștiul singurfără Ilfov, atunci PIB-ul pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare din capitală ar fi echivalent cu 167% din media UE, conform nivelului estimat pentru anul 2018 (26,6 mii euro curenți și 50,5 mii euro PPS).

   În afara capitaleicea mai bogată regiune de la noi, conform PIB-ului pe locuitor la paritate din anul 2018, e regiunea Vest (10,8 mii euro curenți, 20,5 mii euro pps, 68% din media UE), fiind singura regiune din țara noastră, în afară de regiunea capitalei, care mai depășește media națională a PIB-ului pe locuitor la paritatea standard de cumpărare (66% din media UE). 
   Restul regiunilor de dezvoltare, Centru (62%), Nord-Vest (61%), Sud-Est (55%), Sud-Muntenia (51%), Sud-Vest Oltenia (50%) și Nord - Est (42% - accesează aici raportul pentru 2018), sunt sub media națională. Asta ne arată că există o mare diferență de productivitate între regiunea capitalei și restul regiunilor, iar media națională e mult trasă în sus de capitală. 

   Datele Eurostat ne arată că, în anul 2018, timid am depășit penultimul loc din UE în materie de productivitate, cedând de doi ani acest loc Croației, dar față de alte state comunitare, avem o mare problemă în materie de discrepanțe regionale. Tot o problemă o reprezintă și faptul că greutatea regiunii capitalei în PIB-ul național face ca doar o singură regiune în afara capitalei să depășească media națională de productivitate pe locuitor.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu