Social Icons

miercuri, 7 noiembrie 2018

Câte hectare de suprafață împădurită dispar pe oră în statele UE

Topul statelor UE după tăierile de suprafețe împădurite pe parcursul unei ore
   România, în ciuda defrișărilor masive din ultimul deceniu, a reușit între 2010 și 2015 să aibă un volum estimat de masă lemnoasă mai mare cu 40%. În ritmul acesta, în următorul deceniu, vom ajunge la păduri mai dese ca părul.

   Da, conform statisticii Eurostat, volumul total de masă lemnoasă din țara noastră era în anul 2015 de 1,93 miliarde metri cubi, cu mult peste cel din 2010, când atingea valoarea de 1,38 miliarde metri cubi (vezi tabelul din imagine). 
   Cui datorăm acest miracol? Cel mai probabil, e vorba de o lărgire a conceptului de masă lemnoasă, pentru că în toate statele comunitare s-au înregistrat creșteri, dar, e adevărat, nicăieri ca la noi. Din entuziasm, silvicultorii noștii au încadrat în masa lemnoasă toți boscheții de pe cuprinsul României. Tot la fel de entuziaști par a fi silvicultorii irlandezi, pentru că, în țara lor, volumul de masă lemnoasă a crescut cu aproape 30% între 2010 și 2015 (vezi tabelul din imagine). 
   La nivelul UE, volumul estimat de masă lemnoasă a crescut între 2010 și 2015 cu 6,4% (de la 24,94 mld. la 26,53 mld. mc).

   Suprafața pădurilor și a terenurilor împădurite a crescut între 2010 și 2015 cu 0,5% în cazul României, iar la nivel comunitar, cele mai multe creșteri se situează sub 1%. Asta face și mai curioasă creșterea volumului de masă lemnoasă, în contextul unei creșteri minime a suprafeței forestiere. În Slovenia, de exemplu, suprafața împădurită a scăzut între 2010 și 2015 (Eurostatul realizează această statistică din 5 în 5 ani) cu 0,1%, dar volumul de masă lemnoasă estimat a crescut cu 6,3%. La noi, la o creștere a suprafețelor forestiere de 0,5% (de la 6,92 la 6,93 mil. ha), volumul estimat de masă lemnoasă a crescut cu 40%.
   La nivelul UE, creșterea suprafețelor împădurite a fost de 0,9% (de la 180,3 mil. ha la 181,9 mil. ha - vezi tabelul din imagine).

   Din raportarea volumului de masă lemnoasă estimat la suprafață ne-a rezultat cantitatea de masă lemnoasă la hectar. 
   La noi, în anul 2010, cantitatea de masă lemnoasă la hectar era de 199 metri cubi, valoare apropiată de estimarea Romsilvei (207 mc), iar cinci ani mai târziu, cantitatea a crescut la 278 metri cubi (vezi tabelul din imagine), ca urmare a avansului spectaculos a volumului estimat de masă lemnoasă. 
   La nivelul UE, cantitatea medie de masă lemnoasă la hectarul de suprafață împădurită din 2015 era de 146 metri cubi. Cea mai mare valoare se înregistra în Slovenia (340 mc la ha), iar cea mai mică în Cipru (29 mc la ha).

   Cât lemn se taie la nivelul statelor comunitare?

   Ultimele date ale Eurostatului privind lemnul recoltat la nivel de state comunitare sunt din anul 2016 (datele pentru anul trecut nu sunt încă disponibile). Trebuie precizat că datele unor state sunt din anii anteriori (vezi tabelul din imagine).
   La nivelul UE, volumul de lemn rotund recoltat în 2016 a fost de 458,16 milioane metri cubi. Cei mai mari exploatatori de masă lemnoasă de la nivelul spațiului comunitar erau Suedia (80,96 mil. mc), Finlanda (61,43 mil. mc), Germania (52,19 mil. mc), Franța (51,13 mil. mc) și Polonia (42,14 mil. mc).
   România, conform datelor oficiale, a recoltat în 2016 un volum de masă lemnoasă (la rotund) de 15,12 milioane metri cubi. Suntem din acest punct de vedere pe locul 9 în UE (vezi tabelul din imagine). 

   Câte hectare de pădure dispar în fiecare oră la nivelul statelor comunitare?

   Datele Eurostat ne permit să estimăm echivalentul de hectare de pădure ce se taie în medie într-o oră la nivelul UE
   În 2016, pe teritoriul UE, în fiecare oră dispăreau în medie echivalentul a 358,6 hectare, asta înseamnă că într-o zi dispărea o suprafață împădurită echivalentă cu o treime din suprafața Bucureștiului (86 km2), iar într-un an dispărea o suprafață cât a Belgiei (31,4 mii km2). Știu, cifra e impresionantă, dar asta reiese dacă raportăm volumul recoltat de masă lemnoasă la cantitatea medie la hectar.

   Pe baza datelor din 2015 privind cantitatea medie de masă lemnoasă existentă la hectar (278 mc), a rezultat că în România dispar într-o oră echivalentul a 6,2 hectare de suprafață împădurită. Dacă ne raportăm la valoarea din 2010 (199 mc), valoare mai apropiată de realitate, atunci suprafața crește la 8,7 hectare.

   Cele mai mari suprafețe defrișate echivalate în hectare se înregistrau în urmă cu doi ani în Suedia (94,4 ha / h), Finlanda (69,6 ha / h), Spania (46,4 ha / h), Portugalia (36,1 ha / h) și Franța (35,9 ha / h - vezi tabelul din imagine). Dacă în Finlanda și Suedia, cifrele se pot apropia de realitatea din teren, în celelalte trei state fruntașe trebuie să ținem cont de de faptul că suprafețele forestiere diferă mult în privința densității masei lemnoase.

   Conform calculelor, România se afla pe locul 10, la egalitate cu Cehia, în privința echivalentului de hecare defrișate pe parcursul unei ore. Dacă ținem cont de datele din 2010, cele care par mai realiste în privința cantității medii de masă lemnoasă la hectar, atunci România s-ar situa pe locul opt în UE (echivalentul a 8,7 ha / h), după Polonia (17,9 ha / h). 
   Chiar dacă datele transmise oficial de România ar fi la jumătate din exploatarea reală, tot n-am depăși Polonia și restul de state aflate înaintea noastră în privința echivalentului în hectare a volumului de masă lemnoasă exploatată.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu