Social Icons

miercuri, 19 septembrie 2018

Cât a crescut sectorul IT&C între 2007 și 2017 la nivelul statelor UE

Cu cât a crescut ponderea IT&C-ului în economiile din UE între 2007 și 2017
   Valoarea Adăugată Brută din sectorul IT&C a crescut cu 19% între 2007 și 2017 (de la 575,3 la 684,9 mld. euro), în timp ce numărul populației ocupate a crescut cu 15% (de la 6,13 la 7,06 milioane persoane).

   În aceeași perioadă, România a înregistrat o creștere de 65% a valorii adăugate din sectorul IT&C (de la 5,9 la 9,6 mld. euro) și o creștere a persoanelor ocupate în acest sector de 44% (de la 131,9 la 189,6 mii persoane - vezi tabelul din imagine). M-am oprit asupra populației ocupate și nu asupra numărului de salariați pentru că în acest sector numărul angajaților pe cont propriu e mai mare decât în alte sectoare ale economiei, ceea ce face ca indicatorul populație ocupată, care include numărul de salariați, să fie mai relevant.

   La nivelul UE, cele mai mari creșteri ale valorii adăugate brute din sectorul IT&C în ultimul deceniu s-au înregistrat în Malta (155%), Irlanda (150%) și Bulgaria (136%). Dacă în cazul Maltei (de la 0,3 la 0,7 mld. euro) și al Bulgariei (de la 1 la 2,4 mld. euro) creșterile efective în euro sunt mici, în cazul Irlandei, creșterea mare (de la 11,4 la la 28,5 mld. euro - vezi tabelul din imagine) poate fi pusă pe seama localizării unor mari companii, printre care și unele din sectorul IT, în ultimii anii în acest stat, ca urmare a condițiilor favorabile oferite în materie de impozitare oferite.
   România, cu o creștere de 65% a valorii adăugate în acest sector, e pe locul șapte în UE.

   Trei state comunitare au înregistrat scăderi ale valorii adăugate din sectorul IT&C între 2007 și 2017, acestea fiind Portugalia (-4%; de la 5,8 la 5,6 mld. euro), Italia (-12%; de la 62,6 la 55,1 mld. euro) și Grecia (-38%; de la 8,3 la 5,2 mld. euro). Interesant e faptul că în toate aceste state s-a înregistrat o creștere a numărului populației ocupate în acest sector. Dacă în cazul Italiei și Greciei, creșterea populației ocupate e neglijabilă, în cazul Portugaliei creșterea e semnificativă (41%; de la 64 la 90 mii persoane ocupate).

   Creșterea de 44% a populației ocupate în sectorul IT&C românesc între 2007 și 2017 ne poziționează pe locul patru în UE, creșteri mai mari decât noi înregistrând Estonia (128%; de la 13,6 la 31 mii persoane ocupate), Malta (120%; de la 4,2  la 9,2 mii) și Luxemburg (45%; de la 12,7 la 18,3 mii - vezi tabelul din imagine).
   Danemarca (7%), Grecia (1%) și Italia (0,2%) au înregistrat cele mai mici creșteri ale populației ocupate în IT&C în perioada analizată.

   La nivelul celor 28 de state comunitare, România se afla anul trecut pe locul 8 în UE în privința ponderii sectorului IT&C în valoarea adăugată brută de la nivel de economie (5,7% - vezi tabelul din imagine), extremele topului fiind Irlanda (10,3%), Portugalia și Grecia (cu câte 3,3%). Din acest punct de vedere ne situăm peste media UE a ponderii deținute de sectorul IT&C în VAB-ul din anul 2017 (5%). 
   Dacă ne raportăm la media UE a ponderii populației ocupate din IT&C în totalul populației ocupate în anul 207 (3%), atunci România e sensibil sub această medie, doar 2,2% din populația ocupată a României activând în acest sector. Cel mai probabil, procentul ar fi mai ridicat în cazul României, dacă nu am avea circa două milioane de persoane ocupate în agricultură, acestea fiind de fapt sub-ocupate, pentru că agricultura ce o practică nu le poate asigura traiul de pe o zi pe alta.
   La nivelul UE, cele mai mari ponderi în populația ocupată ale sectorului IT&C din 2017 se înregistrau în Estonia (4,8%) și Malta (4,3%), iar cele mai mici se înregistrau în Lituania (2,1%), Portugalia (1,9% - vezi tabelul din imagine).

   Datele Eurostat ne arată că România (5,7%) și Estonia (5,9%) stau cel mai bine dintre statele ex-comuniste în materie de pondere a sectorului IT&C în valoarea adăugată din economie. Totuși, dacă în ultimul deceniu sectorul IT&C românesc și-a mărit ponderea în valoarea adăugată din economie de la 5% la 5,7%, e de așteptat ca în următorul deceniu să nu depășească pragul de 6,5% din VAB. Asta, în condițiile de anul trecut, ar însemna un plus de valoare adăugată de 1,3 miliarde de euro, adică un VAB din IT&C de 10,9 miliarde de euro la un VAB total de 170,3 miliarde de euro. E un procent important, dar nu putem privi dezvoltarea acestui sector ca unică soluție pentru salvarea economică a României în viitorul deceniu.

   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu