Social Icons

marți, 12 ianuarie 2016

Cu cât au crescut salariile de la Gheorghe Gheorghiu-Dej la Klaus Iohannis

Evoluția salariilor medii nete între 1950 și 2015
   Între România stalinistă, a anilor `50, și cea a capitalismului de cumetrie, din prezent, salariul mediu net de la nivel de economie a crescut, conform datelor INS, de la valoarea de 337 lei, în 1950, la 1.871 lei, în luna octombrie a anului trecut.

   În această lungă perioadă, de 65 de ani, devalorizarea monedei naționale într-un ritm accelerat din anii `90 a condus la momentul din 2005, când a avut loc denominarea, leului tăindu-se patru zerouri. De fapt, denominarea din 2005 a fost a doua reformă monetară din 1950 încoace, prima având loc în 1952. Reforma din 1952, venită la cinci ani după stabilizarea monetară din 1947, a urmărit creșterea valorii monedei și alinierea acesteia la celelalte monede din lagărul socialist, de vreme ce Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia au acționat la fel în aceeași perioadă (conform lucrării Inflatia in Romania - Modelarea fenomenului inflationist, coord. Mircea Ciumara si Constantin Ciutacu, Ed. Expert, Bucuresti, 2004).
   România anului 1950 era condusă de liderul comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună cu ceilalți membri ai partidului. Procesul de epurare a liderilor moscoviți încă nu se finalizase, astfel că, Gheorghe Gheorghiu-Dej era încă nevoit să împartă puterea. Conform datelor INS, salariul mediu net lunar din 1950 era de 337 lei. 

   Cât ar valora astăzi salariile din Epoca Stalinistă?

   Tot de la INS avem date ale inflației doar din 1970 încoace. Deci, o echivalare corectă nu putem face pe baza acestor date, lipsindu-ne datele pentru două decenii. Avem, în schimb, date din lucrarea Inflatia in Romania - Modelarea fenomenului inflationist, din care aflăm că, între 1950 și 1970, rata inflației a fost de 8,3%, iar între 1950 și 1960 a fost de 16,3%. De unde deducem că România a trecut printr-un proces de deflație între 1960 și 1970 (vezi datele din tabel).
   Aplicând aceste cifre și cele de după anul 1970 (ale INS-ului) la un leu din 1950 și denominându-l cu patru zerouri în 2005, ne rezultă că un leu din 1950 e echivalent cu 0,6744 lei din luna noiembrie a anului 2015. Deci, salariul din 1950 ar valora în prezent 227 lei (vezi graficul din imagine). 
   Mergem mai departe și, aplicând același tratament pentru leul din anul 1960, ne rezultă echivalența 1 leu din 1960 = 0,5711 lei din noiembrie 2015. Așadar, salariul mediu net din 1960, care era de 802 lei, ar valora în prezent 458 lei (vezi graficul și tabelele din imagine). Între 1950 și 1960, rata inflației a fost de 16,3%. În următorul deceniu, economia a trecut printr-un proces deflaționist, astfel că, în 1970, rata inflației ajunsese la 8,3% față de 1950. Din acest motiv, un leu din 1970 valorează mai mult decât unul din 1960, atunci când e comparat cu un leu din noiembrie 2015 (1 leu din 1970 = 0,6227 lei din noiembrie 2015). Dacă aplicăm această echivalență la salariul mediu net din 1970 (1.289 lei, conform datelor INS), atunci, în prezent, suma ar echivala cu 803 lei.

   Cât ar valora astăzi salariile din Epoca de Aur în prezent?

   În 1965, când a venit la putere Nicolae Ceaușescu, salariul mediu net lunar era de 1.028 lei. Nu avem datele pe ani ale ratei inflației din 1960 și 1970, dar putem estima că salariul ar echivala cu puțin peste 600 lei din prezent. În 1980, salariul mediu net din România, ţară industrial-agrară, după un intens proces de industrializare, era de 2.238 lei, iar 1 leu din 1980 e echivalent cu 0,5667 lei din noiembrie 2015. Deci salariul mediu net din 1980 ar echivala în prezent cu 1.268 lei (vezi graficul din imagine).
   La sfârșitul Epocii de Aur, în anul 1989, salariul mediu net era de 3.063 lei. În prezent acest salariu ar echivala cu 1.279 de lei, dacă ținem cont că 1 leu din 1989 = 0,4177 lei din noiembrie 2015. Deci, în valori comparabile cu cele din noiembrie 2015, în timpul Epocii de Aur, salariul mediu net a crescut de la puțin peste 600 lei (aproximare la nivelul anului 1965, vezi mai sus) la 1279 lei.

   Cât ar valora astăzi salariile din Epoca Tranziției?

   În 1990, primul an de libertate, salariul mediu net era de 3.381 lei. Un leu din primul an de libertate e echivalent cu 0,3974 lei din noiembrie 2015. Aplicând această valoare la salariul mediu, ne rezultă un salariu mediu net de 1.344 lei în prezent. Primul an de libertate avea semne bune pentru salariații români, dar lucrurile nu aveau să rămână așa.
   Un deceniu mai târziu, în anul 2000, după o tranziție marcată de mineriade, frământări sociale, falimente și inflație accelerată, salariul mediu net ajunsese la 2.139.138 lei (vezi tabelele din imagine). Dacă aplicăm aceeași formulă ca și până acum, ne rezultă un salariu echivalent în banii de astăzi de 761 lei (1 leu din anul 2000 = 0, 000356 lei din noiembrie 2015). Într-un deceniu de tranziție, românii pierduseră aproape jumătate din salariu la valoarea reală.

   Cât ar valora astăzi salariile din Epoca lui - 25%?

   În 2010, anul în care în sfârșit se recunoștea că suntem în criză, salariul mediu net a fost de 1.391 lei. Inflația cumulată ne arată că 1 leu din 2010 = 1,1368 lei în noiembrie 2015. Așadar, salariul din 2010 ar valora în prezent 1.581 lei. Ultimile date ale INS referitoare la salariul mediu net sunt din luna octombrie a anului trecut. Salariul mediu net din octombrie 2015 a fost de 1.871 lei. Inflația de la o lună la alta (noiembrie față de octombrie) e minimă, deci salariul e aproximativ același și la nivelul lunii noiembrie a anului 2015.

   În 65 de ani, de la Gheorghe Gheorghiu-Dej la Klaus Iohannis, salariul mediu net, calculat în valori comparabile, a crescut de 8,2 ori (de la 227 lei la 1.871 lei - vezi graficul din imagine). Cea mai mare creștere a salariului mediu net, de 5,6 ori, a avut loc în perioada 1950 - 1989 (de la 227 lei la 1.279 lei). Cea mai mare scădere a salariului mediu net a avut loc între 1990 și 2000 (de la 1.344 lei la 761 lei). 
   Creșterii salariului mediu net între 1950 și 1989 i-a corespuns o creștere a numărului mediu de salariați de aproape patru ori (de la 2,129 milioane salariați în 1950 la 8,323 milioane salarițai în 1989, conform Anuarelor statistice din 1959 și 1990). Din 1990 încoace, numărul salariaților a scăzut de la 8,155 milioane la 4,577 milioane în august 2015. Salariații românii sunt mai bine plătiți în medie decât în orice an din ultimii 65 de ani, dar numărul actual de salariați e la nivelul celui din anul 1967 (conform Anuarului Statistic din 1968). Marea problemă a economiei actuale o reprezintă incapacitatea de a crea locuri de muncă într-un ritm care să ducă la o creștere naturală a salariului mediu și nu ca urmare a reglementărilor guvernului în privința salariului minim, determinând astfel și creșterea salariului mediu.
   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu