Social Icons

joi, 2 mai 2013

Evoluții pe piața vinului

Evoluția cifrelor de afaceri și profiturilor producătorilor de vin între anii 2009-2011
   Piața vinului își revine greu după scăderile înregistrate la nivelul întregii industrii, scăderi de la 450 - 500 milioane de euro în anul 2008 la 400 milioane în anii 2009 și 350 milioane în 2010.
   Revirimentul din 2011 a oferit o jumătate de gură de oxigen producătorilor, îndeajuns pentru a putea elabora timide strategii de creștere, strategii condiționate de evoluțiile viitoare ale pieței. Creșterea pieței pe segmentul de vinuri de origine controlată (DOC) a fost de 15%, insuficientă pentru a atinge măcar nivelul anului 2009 și pentru a compensa reculul de 17%  înregistrat în 2010. Anul 2010 a obligat producătorii să iasă pe piață cu vinuri de o calitate scăzută pentru a putea limita pierderile cauzate de scăderea consumului, scădere survenită mai ales în a doua parte a anului.
   Anul 2012 nu a adus creșterea de care aveau nevoie și în care își puneau speranțe mari producători, piața s-a situat la același nivel ca și cel înregistrat în anul precedent, respectiv de aproximativ 400 milioane de euro. Datele contabile ale producătorilor pentru anul trecut nu au fost făcute publice încă, dar putem specula că variația față de anul 2011 este minoră atâta timp cât  piața s-a situat în linii mari pe aceleași coordonate.Topul principalilor producători de vinuri autohtoni alcătuit în funcție de cifra de afaceri n-a suferit modificări semnificative pe parcursul celor trei ani analizați. 
   Înainte, în ceea ce putem numi perioada de boom al pieței,  lider pe piața vinurilor s-a  situat companie Murfatlar. Locul de lider a fost păstrat și în perioada analizată, producătorul  înregistrând în anul 2011 o creșterea a cifrei de afaceri de peste 17% față de anul precedent și de peste 16% față de 2009. Cota de piață a companiei Murfatlar a crescut în 2011 la 8,2% de la o cotă de 7,1% în anul 2009. 
   Rata profitului calculată pentru compania Murfatlar a avut o evoluție oscilantă cu un vârf în anul 2010, an ce s-a caracterizat printr-un recul al cifrei de afaceri și o creștere spectaculoasă a profitului față de anul anterior. Creșterea din anul 2011 a cifrei de afaceri și scăderea de aproape zece ori a  profitului au condus la o diminuare a ratei profitului.
Evoluția ratei profitului în perioada 2009-2011 la producătorii de vin   O creștere de peste 17% a cifrei de afaceri a înregistrat și ocupantul poziției secunde, compania Cotnari, companie ce începea anul 2011 cu povara unei diminuări a indicatorului pe parcursul lui 2010 de peste 12% față de anul anterior. Rata profitului a suferit ajustări în 2010 față de 2009 ca urmare a înjumătățirii profitului pe parcursul anului. Anul 2011 s-a caracterizat printr-o creștere a ratei profitului pe fondul unui spor superior al profitului față de cifra de afaceri și, totodată, cota de piață a companiei a crescut cu 0,2 puncte procentual față de anul anterior. Performerii topului în perioada analizată sunt companiile Cramele Recaș, Casa de vinuri Zorești și Cramele Halewood, companii ce au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri pe parcursul celor trei ani analizați.
   În ceea ce privește profitul înregistrat de companii, Cramele Recaș a înregistrat cel mai mare profit, acesta situându-se la nivelul anului 2010 la valoarea de peste 10 milioane lei, producătorul surclasând companii ale căror cifră de afaceri este mult mai mare. Și în ceea ce privește rata profitului, Cramele Recaș este lider, valorile de 18% și 22,3% sunt cele mai mari dintre ratele de profit calculate pentru cele mai mari zece producători ierarhizați după cifra de afaceri.

Cotele de piață din industria vinului

   Codașele clasamentului la criteriul profitului înregistrat pe parcursul celor trei ani sunt producătorii Cramele Halewood și Vinexport Trade-Mark. Cramele Halewood a avut pierdere la sfârșitul exercițiului fiecărui an analizat. Totuși, compania a înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri în toți cei trei ani și a reușit  să-și sporească cota de piață de la 1,9 % în 2009 la 2,4 % în 2010 și 2011.
   Cele zece companii din top și-au crescut cota de piață cumulată pe parcursul celor trei ani de la peste 37% la peste 41%. 


Producătorii de vinuri-cote de piață
   
   Liderul clasamentului, compania Murfatlar, a reușit să-și sporească cota de piață cu 1,1 puncte procentual, ceea ce reprezintă peste un sfert din creșterea cotei de piață cumulată a primelor zece companii. Creșteri al cotelor de piață au înregistrat și companiile de pe pozițiile doi și trei Cotnari și Jidvei. O creștere a cotei, egală cu cea a liderului ca valoare procentuală, au înregistrat producătorii Cramele Recaș și Casa de vinuri Zorești. 
   Cramele Recaș poate fi considerată liderul performanței topului, producătorul înregistrând creșteri peste medie la toți indicatorii analizați.
   Per ansamblu, se poate afirma că anii analizați pot fi caracterizați de o diminuare a pieței totale de vin, în anii 2009 și 2010, de o ușoară revenire în 2011 și stagnare în 2012. Această  situație a pieței a determinat din partea producătorilor elaborarea de strategii menite să le crească competitivitatea. Exemplificând tipurile de strategii adoptate putem vorbi de: strategii de creștere în cazul Cramele Recaș și Cramele Halewood, strategii de restrângere în cazul Angelli și strategii de concentrare pe anumite segmente de piață în cazul Vincon.
            

    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu