Social Icons

marți, 9 aprilie 2013

Parcul de autoturisme național în anul 2012

Principalele județe după numărul autoturismelor înmatriculate   La sfârșitul anului trecut în România numărul autoturismelor înmatriculate în România conform datelor furnizate de DRPCIV era de 4.485.148 dintr-un total de 5.710.773 de autovehicule. Din totalul autoturismelor înmatriculate peste 53% depășeau 10 ani vechime de utilizare 47% aveau o vechime de până la 10 ani. Parcul total de autoturisme are în proporție de 17% o vechime de peste 20 ani, fapt ce ne-ar îndemna să credem că drumurile patriei nu doar că arată ca în anii *90 ci și mașinile sunt tot din acea eră.
   Situația din teritoriu relevă diferențe semnificative între județe în ceea ce privește vechimea parcului de autoturisme. Dacă în Ilfov și București doar 29% și respectiv 33% din parcul auto are o vechime de peste 10 ani, în județe precum Sălaj, Mehedinți și Bistrița Năsăud procentele autoturismelor vechi ajung până la valori  de 74%, 69% și 68%. 


Numărul de autoturisme pe județe în total și după vechime
                           
   O situație interesantă o întâlnim în județele din vestul țării (Satu Mare, Arad, Bihor, Timiș) ale căror parcuri auto au o pondere a autoturismelor vechi de peste 60%. Explicația poate fi dată de apetitul crescut al populației din această regiune pentru autoturismele produse în afară și achiziționate la mâna a doua. Vechimea parcului de autoturisme în primele 10 județe ca mărime a parcului este prezentată în graficul de mai jos:

Numărul de autoturisme vechi în principalele județe

   Analizând  parcul de autoturisme prin prisma apetenței pentru marca autohtonă Dacia și anume: câte autoturisme Dacia cuprinde parcul național și care este ponderea acestora în totalul parcului de autoturisme al fiecărui județ. Cifrele rezultate sunt prezentate în tabelul următor: 

Parcul de autoturisme Dacia pe județe după vechime
          
   Analiza datelor furnizate în tabelul anterior conduc la concluzia că vechimea parcului de autoturisme este influențată într-o măsură mai mică decât ne-am fi așteptat de numărul de autoturisme marca Dacia cu o vechime mai mare de 10 ani. În totalul a parcului de autoturisme existent la nivelul întregii țări a cărui vechime depășește 10 ani, Dacia deține o pondere de peste 19%. Așa se explică vechimea parcului auto în județele din vestul țării, județe cu ponderi ridicate ale numărului autoturismelor de altă marcă decât cea autohtonă. Există așadar o legătură invers proporțională între procentul redus de autoturisme marca Dacia și vechimea parcului dintr-un județ în majoritatea cazurilor. Excepțiile de la această observație sunt reprezentate de Ilfov și București, zone în care se înregistrează o apetență mai ridicată pentru autoturisme le noi ca urmare a înregistrării de către populație a unor venituri superioare restului țării.
   Harta țării diferă flagrant când este analizat indicatorul număr de mașini la mia de locuitori putând astfel să ofere o imagine a bunăstării pe fiecare județ în parte. Valorile  înregistrate de acest indicator corelate cu cele ale produsului intern brut pe cap de locuitor din articolul precedent, oferă o imagine edificatoare despre stadiul de dezvoltare al economiei în fiecare județ. Indicele de corelație calculat între cei doi indicatori  a înregistrat o valoare de 0,91 fapt ce indică o relație puternică și directă între cei doi indicatori. 
            
Autoturismele la mia de locuitori pe județe


   Per ansamblu, se poate aprecia că starea parcului de autoturisme la nivel național poate fi caracterizată ca fiind de natură să determine pe viitor probleme în ceea ce privește mediul înconjurător și siguranța participanților la trafic. Măsurile întreprinse de autorități trebuie să vizeze înnoirea accelerată a parcului, să se axeze pe stimularea  achiziției de autoturisme noi și mai puțin pe sancționarea achizițiilor de vehicule mai vechi. Importurile de mașini second hand și comercializarea acestora nu va putea fi contracarată doar prin penalizări ale cumpărătorilor exemplificate de taxele de mediu și modificările acestora mai mult sau mai puțin în concordanță cu legislația europeană ci, cu măsuri reale de sprijin pentru achiziția de autoturisme noi de natură să reducă semnificativ povara prețului de achiziție. Realizarea unei reduceri semnificative a prețului de achiziție a mașinilor noi se poate realiza doar prin alocarea integrală a fondurilor colectate din taxele de mediu și prin permiterea ca la achiziția unei mașini noi să se poată folosi un număr mai mare de cupoane de casare.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu